E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Tüketici Tercihlerini Belirleyen Kültürel Unsurlar -Tayvan ve Starbucks İncelemesi

Tüketici Tercihlerini Belirleyen Kültürel Unsurlar

Tüketicilerin satın alma süreçleri ve tüketim tercihleri, pazarlama alanında literatürde üzerinde çalışma yapılan başlıca konulardandır. Yapılan çalışmalarda, tüketicileri satın almaya yönlendiren motivasyon unsurları analiz edilmektedir.

Tüketim tercihlerinde kültürel faktörlerin incelenmesi, söz konusu çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmalardan biri de,  Allan Y. Su, Wen-Bin Chiou ve Minh-Hsu Chang tarafından hazırlanan “The Impact of Western Culture Adoration on the Coffee Consumption of Taiwan: A Case Study of Starbucks”   başlıklı makaledir.

Su, Chiou ve Chang bu makalede, Tayvan’da dünyaca ünlü kahve zinciri olan Starbucks kahvelerinin tüketiminde Tayvanlı tüketicilerin batı kültürüne olan hayranlığının etkisini incelemiştir. Makale ile yapılan araştırma, tüketicilerin ürün tercihlerinde ürünün çıktığı menşe ülke ile ürünün menşeinin etkisinin araştırılması üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmada, bir kimsenin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi olarak tanımlanan etnosentrizm, batı kültürü hayranlığında batı kültürünün gösterişliliğinin bir değişkeni olarak alınmıştır.

Bu kapsamda, makalede yapılan araştırma, derinlemesine mülakat, anket ve saha deneyleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerle, Tayvanlı tüketicilerin Starbucks’da yaşadıkları deneyim, batı kültürüne olan hayranlık dereceleri belirlenmiştir. Bununla birlikte  etkileri ile tüketici tercihlerinde, ürün menşeinden kaynaklanan menşe ülke etkisi analiz edilmiştir.

Araştırmalar sonucunda,  Tayvanlı tüketicilerin Starbucks’ı yabancıların toplanma yeri olarak algıladıkları ve bu bağlamda popüler ve sosyetik olarak değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu noktada,  gelişmiş batı ülkesine ait bir marka olan Starbucks’ın iyi bilinen marka imajı ile güçlenen batı kültürüne olan hayranlık, Tayvanlı tüketicilerin Starbucks kahvelerini tüketmelerinde önemli bir neden olmuştur.

 

Makalenin araştırma konularından olan menşe ülke ile ürünün menşeinin etkisi konusunda, Tayvanlı tüketiciler tarafından kahve batı menşeili olarak algılanmıştır. İyi bilinen bir batı markasının tüketici tercihlerindeki etkisi, yerel markalara göre daha fazla olmuştur. Dolayısıyla, batı hayranlığının Tayvanlı tüketicilerin tercihleri üzerindeki etkisi, tüketim tercihine konu olan kahve yabancı olarak algılandığı için daha güçlü olmuştur.

 

Makale ile elde edilen sonuçlara göre, batı kültürüne olan hayranlık, Tayvanlı tüketicilerin Starbucks’dan tüketim yapma konusunda karar alma kararlarını etkiliyor. Bu aynı zamanda Tayvan’da kahve tüketimine verilen değeri belirleyen en önemli faktörlerden de  biri.  Bu nedenle, pazarlama stratejilerinde hedef tüketicilerin kültürel özelliklerinin yanı sıra, onları etkileyen kültürel unsurların da etkisini dikkate almak önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir