Pazarlama Araştırması ve Pazarlamanın Bilgi Sistemindeki Rolü

damattween

Pazarlama Araştırması

1.)  Pazarlama araştırmaları ve önemi

Pazarlama araştırması ; pazarlamanın tüm yönleriyle ilgili bir kavramdır. Pazarlamadaki önemi pazarlama yöneticisine  Pazar bölümlemesi Pazar seçimi pazarlama programları ve performans ve denetim gibi konularda gerekli doğru güvenilir ve güncel bilgi sağlaması ve karar vermesinde yardımcı olmasıdır.

Pazarlama Araştırması Kavramı

  • Pazarlama araştırması pazarlama problemlerinin teşhis ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik ve objektif olarak toplanması analize edilmesi ve yorumlanmasıdır.

Pazarlama araştırması bilimsel yöntemin pazarlamaya uygulanması yoluyla sorulara cevap bulmaya çalışır ve işletme ile Pazar arasındaki bağlantıyı sağlar. Pazarlama araştırması pazarın kendisini inceleme olan pazarlama araştırmasından farklıdır.

Pazar araştırması pazarın kendisini inceleme olan pazarın araştırmasından farklıdır. Pazar araştırması ise pazarlama fonksiyonlarının tümünü kapsayan mamul veya hizmetlerin satışını etkileyen tüm pazarlama araştırması pazarlama sisteminde iki role sahiptir.

1.)    Pazarlama araştırmasının pazarlama geri bildirim sürecinin bir parçası olarak mevcut pazarlama karmasının etkinliğine ilişkin karar verici veri (bilgi) sağlamasıdır.

2.)    Pazarlama araştırmasının pazardaki yeni fırsatları ortaya çıkarma da temel araş olmasıdır.

Pazarlama Araştırması Uygulama Alanları

  • Reklam araştırması

Reklam sloganı araştırmasında medya araştırmasında reklamda etkinlik çalışmalarında

  • Mamul araştırması

Yeni mamul araştırmasında rakip mamullerle ilgili araştırmada fiyatla araştırmasında mamul testinde ambalajlama araştırmasında mevcut mamulle yeni kullanma araştırması alanları ve marka araştırmasında kullanılır.

  • Satış ve Pazar Analizi

Pazar payı analizinde Pazar özelliklerinin belirlenmesinde Pazar potansiyelinin belirlenmesinde dağıtım merkezlerinin yeri seçiminde satış analizinde tüketici araştırmalarında ve tüketici tatminsizliğinde pazarlama araştırması kuruluyor.

  • Ekonomik Araştırmalar

Kısa ve uzun dönemli rahminler araştırmalar kuruluş yeri araştırmaları maliyetlerle ilgili araştırmalar sosyal sorumluluk araştırmaları tüketici çalışmaları ekoloji çalışmaları ve sosyal değerlerin araştırması gibi yapabiliyoruz.

Pazarlama Araştırmasının Pazarlama Bilgi Sistemindeki Rolü

Pazarlama bilgi sistemi karar vericinin sorumluluğuna tarzına ve bilgi gereksinimine göre değişir. Pazarlama bilgi sisteminde pazarlama araştırması ve pazarlama istibarında  çeşitli kaynaklarda kullanılan karar vermede kullanılabilecek bir format da bir araya getirilir ve sunulur. Pazarlama araştırmasına kıyasla pazarlama bilgi sistemi yoluyla daha çok bilgi sağlanır.

Pazarlama Bilgi Sisteminin 4 Alt Sistemi Vardır.

1.)    İşletme İçi Raporlama Sistemi :  Bu sistem yönetime siparişler satış raporları ve pazarlama maliyetleri ve stok düzeyleri gibi verileri sağlamak üzere düzenlenir.

2.)    Pazarlama Araştırma Sistemi : Bu sistemde tüketici gereksinimleri rakip mamulleriyle reklam fiyat ve tutundurma stratejilerine tepkilerle ilgili veriler toplanır

3.)    Çevresel Tarama Sistemi : Pazarlama fırsatlarını etkileyecek pazarlama çevresindeki değişikliklerle ilgili bilgiler toplar. Rekabet teknolojideki değişiklikler sosyal ve kültürel normlardaki değişiklikler sayılabilir. Bu sisteme pazarlama istibat sistemi denir.

4.)    Kamu Bilgi Sistemi : Bu sistem gerçekte çevresel tarama sisteminin bir parçasıdır. Ancak nüfus verileri gibi kamu bilgilerinin varlığı nedeniyle ayrı olarak düşünülmüştür. Çeşitli kamu kurumları Pazar fırsatlarını değerlendirmesinde yararlı olacak veriler sağlar.

Örneğin : Sanayi ve ticaret bakanlığı çeşitli mamul grupları için tüketici harcamalarına ilişkin veriler yayınlar. Bu tür bilgiler bir mamul kategorisi için pazarın büyüklüğünü belirlemede yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir