Markanın Pazarlama Açısından Önemi

ds-damat

İşletme Açısından Önemi

Marka işletmenin ürünü olduğu için hem risk ve kar hem de rekabet avantajı bakımından anlamlı bir değere sahiptir. Bu bakımdan şu nedenlerle işletmenin karar alanında önemli yer tutar.

 • Marka, taklit , kopya vb. haksız rekabete karşı işletmeyi korur.
 • Güçlü markaların pazardaki hataları kolaylıkla affedilir. Çünkü tüketiciler güçlü markalara ikinci bir şans verir.
 • Marka talepler artmada işletmenin isminden daha etkileyici güce sahiptir. Güçlü marka müşteri bağlılığını arttıracağı için tüketicileri sürekli müşteri haline gelir.

Güçlü marka pazar girişlerini engeller. Her aracı güçlü markayı satmak ister. Bunun içinde stoklarında bulundurulur. Bu aynı zamanda bir işletmenin kanal içindeki gücünü belirler. Marka güçlü ise rakip markaların müşterilerini çekebilir. Güçlü müşterilere sahip müşteriler talep tahminlerini daha iyi yapılabileceğinden pazarlama bütçeleri daha sağlıklı yaparlar. Buda onlara maliyet avantajı sağlar. Güçlü markaya sahip işletmeler markalarının daha yüksek fiyat satma olanağı elde eder. Uluslar arası pazarlama yönelmede güçlü markaların başarılı olma şansı yüksektir.  Güçlü bir markaya dayanan işletmeler bu markayı pazarladıkları başka mallara verebilirler. Böylece bir sinerji yaratabilirler.

Güçlü markaların Pazar payları güçsüz olanlara göre daha yüksektir. Güçlü markalar tüketicileri otomatik satın alma davranışına yöneltebileceği gibi rakip markaların bu davranışla seçen tüketicileri seçici satın alma davranışına yöneltebilir.

Tüketiciler Açısından Önemi

Hiçbir tüketici ödediği malın boşa gitmesinden hoşlanmaz. Satın aldığı ürünün çevredekiler tarafından kötü bir ürün aldığından , fiziksel ve sinirsel maliyetlerin yüksek olması ürünün beklediği performansı göstermemesinden, ürünü satın aldığı zamanın gerektiğinden fazla almasından mutlu olmaz.

Marka şu nedenlerle tüketici için önemlidir.

 • Marka tüketicilerin istediği malı kolayca bulur.
 • Marka tüketicilerin korumasını sağlar.
 • Marka tüketicilerin araştırma faaliyetlerini azaltır.
 • Marka tüketiciyi tatmin eder.
 • Marka değer yaratır
 • Marka tüketiciyle işbirliği oluşturur.

Aracılar açısından önemi

Güçlü markalar pazarlama faaliyetlerini daha dikkatli yürüttükleri ve aracılarla daha iyi ilişkiler kurdukları için aracıların ticari maliyetleri daha düşük olur.

Uluslar arası Markaların Katkıları

 • Ülke imajına katkı sağlar.
 • Ulusun ya da işletmenin başka markalarının uluslar arası pazarlara girmelerini destekler.
 • Uluslar arası bir marka o ülke insanının güvenini arttırır.
 • Uluslar arası markalar ülkedeki istihdam ve milli geliri arttırır.
1 yorum
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir