23-27 Mayıs Tarihinde Düzenlenecek Pazarlama Türkiye Zirvesi "Metaverse" Etkinliğine Ücretsiz Katılmak İçin Tıklayın
kurumsal bağlilik 6 1

Kuruma Bağlı Çalışanlar ve Kurumsal Bağlılığın Önemi

Günümüz iş hayatının dinamiklerinde, insan faktörü her zaman odaktadır. İnsan faktörünün odakta olmasıyla birlikte, kurumsal bağlılık ve kuruma bağlı çalışanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.   

Kurumsal bağlılığın geçmişi 1970’li yıllara uzanmaktadır. Kurumsal bağlılık, kurumun amaç ve hedeflerini içselleştirmek, kabullenmek, benimsemek, aidiyet duygusuna sahip olmak, sadakat göstermektir. Aynı zamanda, kurumun başarısına yönelik fedakarlıkta ve katkıda bulunmaktır.

Allen ve Meyer’ın Kurumsal Bağlılık Sınıflandırması

Allen ve Meyer (1991) kurumsal bağlılığı üç kategoride sınıflandırmıştır. Bunlar; duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıktır. Duygusal bağlılık, kurumun ve çalışanların amaç ve hedeflerinin özdeşleştiği, çaba sarf eden, mutlu ve motive çalışanların olduğu ve tabii ki doğal olarak kurumların en çok olmasını istediği bağlılık türüdür. Çalışanlar, kurumun bir parçasıdır ve kurumda gönüllü olarak kalmak isterler. Devamlılık bağlılığında çalışan kuruma verdiği emek ve çabadan dolayı kendisini kurumda kalmaya zorunda hissetmektedir. Aynı zamanda, iş bulmanın zorlukları, iş alternatiflerinin azlığı, yaş, cinsiyet vb. gibi faktörlerde çalışanların devamlılık bağlılığında etkili olmaktadır. Normatif bağlılıkta ise, kişiler kurumda kalmalarının doğru olduğuna inandıkları, çevresel koşullar, toplumdan etkilendikleri için kurumda kalmaktadırlar.

Kurumsal Bağlılığı Yüksek Çalışanlar

 • Yüksek iş performansı,
 • Yüksek iş tatmini,
 • Düşük iş devir oranı,
 • Düşük işten ayrılma niyeti,
 • Düşük işten kaytarma,
 • Daha az işe devamsızlık yapan,
 • Daha az stresli,
 • Yüksek moral ve motivasyonu olan çalışanlardır.

Kuruma bağlılık arttıkça, kurumla özdeşleşen, bütünleşen, kurumun üyesi olmaktan mutlu çalışanların sayısı artacaktır. Verimlilik ve iş performansında da artış olacaktır. Bunun yanı sıra, kurumlar güçlü bir kurum kültürü ve güçlü kurum imajına sahip olacaklardır.

Kurumsal Bağlılığı Artırmak İçin Öneriler

 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Kariyer geliştirme desteği sağlamak,
 • İletişimde açık ve şeffaf olmak,
 • Kurum içerisinde adaletli ve objektif olmak,
 • Kurum kültürünü güçlendirmeye yönelik çabalarda bulunmak.

Kurumsal bağlılık, kurumun başarısında kilit rol oynamaktadır. Kurumların sürdürülebilirliği, başarısı ve etkinliği için vazgeçilmezdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir