E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Kadınlar Ne İster?

Birçok pazarlama araştırmasına konu oluşturmuş en önemli sorulardan biri ” Kadınlar ne ister ? ” ikincisi ise genel çevrede cinsiyetin demografik bir değişken olmasıdır. Genel olarak bireylerin biyolojik, fizyolojik ve genetik niteliklerini açıklamada kullanılan cinsiyet, özünde “y” kromozomunun evrende sağladığı bir dengeden ibaret. Kadının ve erkeğin sosyal olarak rol ve sorumluluklarını belirleyen toplumsal cinsiyet, biyolojik farklılıkla ilgisi olmayan, toplumun kadın ve erkek olarak kişileri nasıl gördüğü ve algıladığı ile ilgili bir kavram.

Toplumsallaşmada önemli bir role sahip olan reklamlar aynı zamanda önemli bir iletişim aracı niteliğinde. Bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarından en önemlisi olarak atfedilen reklamın tüketicileri etkileme gücü ise oldukça yüksek. Kişiler reklamlar aracılığı ile satın alma davranışına ikna olmakta. Bireylerin sahip olduklarından daha çoğunu ve en yenisini arzu etmelerini sağlayan reklamın tüketicileri eğlendirmek, bilgi akışı sağlamak, ürünü ve hizmeti tanıtmak, tüketicide istek uyandırmak ve satın almaya ikna etmek gibi birçok amacı bulunmakta.

 

Reklamcılıkta ünlü/star stratejisi neden önemli?

Modern reklamcılıkta en önemli strateji olan star stratejisi reklamın tüketicilere iletmek istediği mesajı en kısa ve en etkili yoldan iletmeyi sağlayan bir strateji. Ancak her star stratejisinin de başarılı olduğu söylenemez. Marka ile uyuşmayan star/ünlü kullanımı, iletilmek istenilen mesajın yoğun içeriği, reklamda yer alan ünlünün ürünün önüne geçmesi gibi başarısızlıkları da göz ardı etmemek gerek. Herhangi bir reklam için sıfırdan karakter yaratmanın zorluğunu bilen reklam yazarları ünlü/star stratejisi ile de bu sorunu çözmüş durumda.

Reklamın tüketici tarafından nasıl algılandığı reklamın başarısı açısından çözülmesi gereken önemli bir konu. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi adına duygusal ve algısal açıdan duyu organlarına ihtiyaç duyan insan, çevresinde var olan renkleri, sesleri, tatları, kokuları ve varlıkları algılayan ve ayırt eden bir varlık. Bu nedenle reklamda kullanılan her türlü unsurun tüketiciler tarafından anlaşılabilir olması gerekli. Ancak bundan önce tüketicinin o reklamı izlemesi, izlemek istemesi gerekmekte.

Kadınların erkeklere göre reklama karşı daha duyarlı olmaları da konu hakkında birçok bilimsel çalışmanın yapılmasına neden olmuş. TÜİK 2019 yılı Mart ayı verileri incelendiğinde ülkemiz nüfusunun %49,8’ini kadınların oluşturduğu görülüyor. Ancak cinsiyetler arası duyarlılık farklılıkları bu stratejinin başarısını da etkiliyor. Reklamlarda ünlü kullanımının kadınların satın alma davranışlarına olan etkisini incelemek adına yapılan bir çalışmada reklamda yer alan ünlüyü çekici bulmanın satın alma niyeti üzerinde satın alma gücüne sahip her yaştan kadın tüketici için etkili olduğu ve benzeri şekilde çekici buldukları ünlünün yüksek güvenilirliğe sahip olduğu ve ürün ile uyum sağlayan star/ünlü eşleşmesinin kadın tüketicilere güven sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ünlü güvenilirliği ve satın alma niyetinin yaş ile ilişkisi incelendiğinde ise yaşın hiçbir şekilde etkili olmadığı görülmüştür. Bu durum bize şunu açıklıyor: yaşı kaç olursa olsun kadın tüketicileri etkilemek oldukça önemli, hele ki bunu kadınların çekici buldukları bir ünlü ile yapıyorsanız…

O halde, kadınlar ne ister ?

Kadınlar reklamlarda güvendikleri, çekici buldukları, marka veya ürün ile özdeşleştirebildikleri yüzleri görmek isterler. Söz konusu durum kadınları satın alma davranışına yönelteceğinden reklamda ünlü/star kullanımı dikkatli ve özenli uygulanmalı. Hele ki karşınızdaki bir kadınsa…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir