İnovasyonda Yapılan 6 Hata

damattween

İnovasyon günümüzde bütün şirketler tarafından benimsenmesi gereken bir olgudur. Bunu benimseyen ve başarılı olan şirket sayısı azımsanmayacak ölçülerdedir. Fakat inovasyon yapıp bunu sürekliliğini sağlamak her şirketin harcı değildir. İnovasyonun devamlılığı sağlansa bile düşülecek pek çok hata vardır.  Yazıda bu hatalar 6 ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar;

 1. Delegasyonla İnovasyon: Çalışanların aldıkları eğitim, inovasyona eğilimleri, yaratıcılıkları şirket içerisinde her zaman önemlidir. Delegasyonla inovasyon ile şirketler için her zaman risk oluşturur. Peki delegasyon ne demektir? Delegasyon, karar vericilerin belirli görevler için ilgili gruplara kesin yetki ve güç vermeleri durumudur. Bence şirketler inovasyon liderliğini çalışanlara delege edilmesi yönetim açısından uygun değildir ve şirketin tepe yönetimi tarafından üstlenimelidir. Ama bazı durumlarda inovasyon yönetiminin alttan başlayıp şirketin üst kademelerine sonradan çıkması da bir yol olarak görülebilir.

2. İnovasyon=Yaratıcılık: Yaratıcılık, yeni ve özgün şeylerin ortaya çıkarılmasıdır. İnovasyon  ise yaratıcı fikirlerin uygulanması ile var olabilir. İnovasyon içerisinde, orjinallik, farklılık, değişiklik ve yenilik barındırdığı için yaratıcı bir fikirden kaynaklanır. Ancak, burada önemli olan bu yaratıcı fikri yaşama geçirmek, yani ürüne, hizmete ve sürece yansıtabilmek ve de bundan bir kar elde etmek gerekliliğidir. Eğer yaratıcı bir fikir, uygulamaya yansımamışsa, “kar” yani “ticari bir başarı” getirememişse inovasyon olarak kabul edilmemelidir. Yaratıcılık ve inovasyon arasındaki en önemli farklılık budur. Eğer yazıda verilen iki örnek gibi yapılan inovasyonlar hayata geçirilmediği sürece yaratıcılığın hiçbir önemi yoktur.

3. İnovasyon =Ar-Ge : Ar Ge ve inovasyonun sözlük anlamlarından önce günümüzde akla ilk getirdiği kelime ‘Yeni’dir. Fakat  Ar-Ge faaliyetleri bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu durumlarla ilgili faaliyetlerdir. Bazı AR-GE faaliyetlerinde hedef yeni bir ürün geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel altyapı sağlamaktır. Yazıda da söylenen gibi AR-GE inovasyonun başlayabileceği yerlerden sadece birisidir. İnovasyon diğer departmanlardan, iş modelinden, pazarlamadan, müşteri deneyimleri ve hizmetler gibi pek çok alanda yapılabilir.

4. Teşvikle İnovasyon: Teşvikle yapılan inovasyonlar toplam olayın görülemediği ve bazı sistemler yerine oturmadığı için ne kadar iyi niyetli olsa da her zaman yararlı olamıyor. Fikir yeteri kadar iyi olsa da, bunu yapabilecek grubun eğitim kalitesi en üst düzeyde olsa da bazen sadece yaratıcılık aşamasında kalabiliyor. Bu da şirketleri hayal kırıklığına, başarısızlığa sürükleyebiliyor ki bu durum ilerde yapılacak inovasyonlara da ket vuruyor.

 5. İnovasyon=Proje: İnovasyon proje ekiplerinin de kullandığı belirli inovasyon araçları, proje metodolojileri var. Değer İnovasyonumetodolojisi de bunlardan biri. Değer inovasyonu kavramı ilk olarak 1996 yılında Fransa Fontainebleau’daki INSEAD profesörleri W.Chan Kim ve RenéeMauborgne tarafından ortaya atıldı. O tarihten bu yana kavramın kendisi üzerinde de çok fikir üretildi. Değer inovasyonu, herşeyden önce işimize baştan bakmayı ve kendimize, “yeniden başlasak ne yapardık” diye sormayı gerektiriyor. Değer inovasyonunun yanı sıra pek çok metod var tabiki de ama yeterli değil ve her metod her duruma da uymayabilir. Bu da doğal olarak inovasyonda yeterli sonucu vermez. Bunun için inovatif olmak isteyen şirketlere proje metodolojisi öğretmek ve bununla projeyi yönetmek en mantıklı işdir.

6. Kontrol Listesiyle İnovasyon: İş mükemmeliği, kalite yönetimi araçlarının iş yönetimine uygulanmasıyla ortaya çıkan bir model. Yazıda yazana göre bu model Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından şablonlaştırılmış ve bu modele uyan şirketlerin iş mükemmelliğine çıktığı öngörülüyor. Fakat bu iş modelinin içine  2010 yılında şablonun ana yapısı değiştirilmek istenmediği için inovasyon yamanarak eklenmiş. Bana göre inovasyon her şirket ve her durum için kalıplaşmış bir modeli uygulayacak kadar sığ bir şey değildir. İnovasyon kalıplaştırılmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir