Gülümsemenin Satışa Etkisi

damattween

Evrimsel olarak bize bağışlanan en büyük nimetlerden biri olan gülümsemenin satışa etkisi , basit gibi gözükse de gülümseme temelinde oldukça karmaşık. Duchenne de Bolognetarafından yapay ve doğal olarak ikiye ayrılan gülümseme, Ekman ve Friesen tarafından mutsuz gülümsemenin de eklenmesi ile üç türde tanımlanmakta. Gülümsemenin ilk türü olan doğal ya da spontan gülümseme, alt ve üst yüz kaslarının eş zamanlı kasılması sonucu ortaya çıkan, uyarıcılardan edinilen zevkin gerçekten deneyimlendiği, hoşnutluğu, eğlence ve zevki ifade eden olumlu işaretler. İkinci tür olan yapay gülümseme ise kişinin karşısındaki kişiyi olumlu olmadığı halde olumlu bir duygunun hissedildiğine inandırmak için kullanılan gülümseme türü. Yapay gülümseme; olumsuz duyguların hissedilmediği ancak olumlu duygular ve pozitifliği yansıtmak amacıyla sergilenen sahte gülümseme ve şiddetli olumsuz duyguları maskeleyip saklamak üzere sergilenen maske gülümseme olmak üzere ikiye ayrılmakta. Üçüncü tür olan mutsuz gülümseme ise; kişinin olumlu duygu hissediyormuş gibi görünmeye çalışmadığı, gülümsemenin mutsuzluğa yanıt içerdiğini belirginleştirdiği gülümseme türü.

İş Dünyası ve Gülümsemenin Satışa Etkisi

İş dünyasında da çalışanlar arasında gülümseme konusu üzerinde önemle durulması gereken bir konu. Çalışanlarından gülümseme şeklinde müşterilerine olumlu mesajlar iletmelerini isteyen işletmeler, çalışanların psikolojik durumlarını da göz ardı etmemeli. İş hayatında çalışanların müşteriler ile iletişim sağlarken duygu kontrolünde bulunmaları ve duygularını işlerini destekleyecek şekilde yönetmeleri öneriliyor. Kurumsal işletmeler çeşitli eğitimler ile çalışanlarına bu konuda destek sağlıyor, çünkü çalışan gülümsemesi işletmenin uzun dönemli olmasında oldukça önemli bir role sahip. 

Gülümseyen çalışanların işlerini severek yaptıkları ve işlerini yaparken mutlu oldukları anlaşılıyor. Elbette ki gülümseyen çalışan ile iletişim sağlayan müşteri de bu bulaşıcı durumdan etkilenip mutlu oluyor. Kaliteli hizmet aldığı inancı içerisinde olan ve işletmeye karşı olumlu duygular hisseden müşteri işletme ile uzun süreli bir ilişki kurmayı hedefliyor. Bu nedenle çalışan gülümsemesi özünde mutlu müşteri ve mutlu işletmeyi işaret ediyor. Ağızdan ağıza pazarlamada da etkin role sahip olan gülümseme, müşterilerin yeni müşterileri yönlendirmesine de sebep oluyor. 

Ancak, çalışanların ekonomik durum ve günlük hayatın zorluklarını bir kenara bırakıp da gülümsemesini beklemek biraz zor. Çünkü böylesi bir durumda çalışanlardan duygu yönetiminde bulunmaları ve duygu kontrolünü sağlamaları isteniyor.

Ünlü filozof Konfüçyüs’ün asırlar öncesinden söylediği “güler yüzlü olmayan bir kişi dükkan açmamalıdır”sözü de konunun önemini vurguluyor. 

Özellikle hizmet sektöründe duygusal emek, yoğun çalışan kişilerin; içinde bulundukları psikolojik, sosyolojik ve hatta fizyolojik durum dikkate alınmaksızın güler yüzlü olmalarını bekleyen işletmeler çalışanlarını bu anlamda zorluyor. Söz konusu ihtiyaçların giderilmeden duygu kontrolünün sağlanması da hayli zor.

Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre özellikle hizmet sektöründe çalışan ve güler yüzlü olmak zorunda kalan çalışanların mesai sonrasında alkol tüketim eğilimde oldukları görülüyor. Aynı araştırma tütün ve tütün ürünleri kullanımı için de güncellenebilir. Neticede günün belirli bir kısmını kapsayan mesai saati süresince duygu kontrolünde bulunan çalışanların baskıladıkları duyguları bu şekilde rahatlatmaya çalışmaları oldukça olası. Bu konuda işletmelerin çalışanlarının motivasyonlarını artırabilmek adına empati yapması gerekli. Ancak empati yapsın ya da yapmasın işletmelerin çalışanlarından bekledikleri tek bir şey var: gülümseyinnnn, satıyoruz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir