E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Groballeşme Nedir?

Groballeşme Nedir? Yurt dışında moda bir kavram var o da “Groballeşme”. Aslında yeni bir terim olarak literatüre girmiş olsa da henüz Türkçe literatüre tam bir giriş yapamadı. Globalization’ı (Küreselleşme) globalleşme olarak Türkçe’ye kattığımızı düşünürsek Grobalization’ın da groballeşme olarak katılması çok da mantıksız olmayacaktır.

Dünyada olduğu gibi küreyerelleşme (Glocalization) mi groballeşme mi tartışmaları da Türkiye’de de başlamış bulunmaktadır. Senelerdir gündemimiz de olan küreyerelleşme aslında küreselleşme ve yerelin birleşmesinden oluşmuştur. Küreyerelleşme aslında organizasyonların küresel düşünüp yerel davranmalarıdır. Bunu yapan global markalar başarıya hızlıca ulaşmışlardır. Amaç, global ürün ve servislerin yerel ihtiyaçlara göre adapte edilmesidir. Küreyerelleşme, dünyanın farklı yerlerindeki yenilik ve farklılıklara odaklanmaktadır. Kurumlar, dünyada görülen farklı ürün ve servisleri kendi kültürleriyle süsleyerek yerel halkın istediklerine uygun olarak ülkelerine yerleştirmektedirler.

Ritzer’e göre Groballeşme Nedir?

Ritzer’e (2007) göre “Groballeşme, milletlerin, kurumların, organizasyonların yayılımcı heveslerinden dolayı kendilerini farklı coğrafik alanlarda empoze etmek istemeleri ve buna olan ihtiyaçlarıdır.”1

Groballeşme aslında büyüme (grow) kelimesinden türemiştir. Bu terim aslında bu kurumların kendi güç, etki ve karlarının büyümesi (groballeşme) anlamına gelmektedir. Bu terim aslında küreyerelleşmeye (Glocalization) karşıt olarak yaratılmıştır. Aslında burada anlatılmak istenen global ve yerel tanımlarının birbirinin içine işleyerek farklı coğrafik bölgelerde özgün sonuçlar yaratmasıdır.

Her ne kadar küreyerelleşme önemli olsa da özellikle kültürel globalleşme, küreyerelleşmenin süreçlerinin üzerinde fazlaca durmuştur. Kültür ise organizasyonların üzerindeki tartışılmaz etkisi sebebiyle aslında globalleşmeyi tetikleyen en önemli unsurlardan biridir.

Aslında groballeşme; küresel markaların, milletlerin kültürel isteklerini karşılamaları ve milletlerin genel istekleri doğrultusunda kendilerini yönlendirmeleridir. Groballeşme, fikirlerin milletlerin normlarına uygun olması için gelişmesine izin vererek organizasyonların, kurumların, örgütlerin güçlerini, etkilerini ve karlarını dünya çapında arttırmalarını sağlar. 1

Küreyerelleşme ve groballeşmede iki kavram arasındaki benzerlik, ikisi de grup veya kişilerin ilgilerine odaklanırlar ve özgünlüklerine önem verirler. Farkları ise groballeşme aslında grup ve kişilerin ekonomik veya başka şekillerde büyümelerine odaklanır. Yani aslında organizasyonların bu farklılıklara verdikleri değerin altında, ekonomik olarak büyüme çabaları yatmaktadır.

Küreyerelleşme teorisinin karşıtı olan groballeşmede aslında kişiler ve gruplar globalleşen dünyaya adapte olmaları ve içlerinden inovasyonu çıkarma ve kendilerini tanıtmaları için az şansları vardır. Kişiler veya grupların ya da başka bir deyişle kurumların bu şanslarını arttırmak için girmek istedikleri her ülkeye uygun olarak ürün ve servislerini yeniden tasarlamaları, kültürel seviyede ülkeleri daha yakından tanımaları ve kültüre daha fazla odaklanmaları gerekmektedir.

Bu anlamda kurumlara ve onların ürettikleri markalara groballeşme yani büyüme yolunda çok fazla çaba düşmektedir. Öncelikle milletlerinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak onlara göre ürün üretmeleri ve bununla birlikte büyümeyi hedeflemeleri daha uygun olacaktır. Örneğin McDonald’s markasını ele alırsak Türkiye’de menülerine domuz ürünleri koymayarak ve ürünlerini Türk kültürüne göre adapte ederek aslında Türklerin değerlerine ve ihtiyaçlarına önem vermiştir. Bu şekilde daha fazla mağaza açmış hem de daha fazla kar sağlayarak büyümüştür.

Kar amacı gütmeyen kuruluş haricindeki her kurumun kar amacı güttüğünü göz önüne alırsak, büyüme ve karlılığını arttırma yolundaki bu çabaların anlamsız olmadığı kanısına varabiliriz.

  1. George Ritzer’ in(2007) Globalization of Nothing Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir