Dikkat: IoT Ürün ve Servislerini Konumlandıracak Pazarlamacı Aranıyor!

damattween
4P, 4C, 4E ile süre gelen pazarlama konseptleri, daha sonra bu ana konseptleri görüp arttıran diğer versiyonlarıyla çoklanıp gidiyor, 6P’s, 8P’s vb… Bu konseptlerdeki her bir başlık, pazarlama dünyasının elindeki gündeme/konuya bütünsel olarak bakmasına fayda sağlıyor.
Kısa bir hatırlatma olması için temel 4’lü konseptleri bir tabloda paylaşıp, hızlıca “IoT Pazarlaması” na geri döneceğim.

*Her bir konsept kendi ekolündeki bakış açısıyla sırasıyla Türkçe karşılığı “Ürün ve Servis , Fiyatlandırma, Değer Zinciri, 360 Derece Pazarlama İletişimi” ne karşılık gelen ifadelerdir.
Bu 3 farklı gelişim – bakış açısında da gördüğümüz gibi ister P, ister C, isterse E olsun bu kısaltmaların başlangıcı tüketiciye sunulan ürün ya da servisin kendisine ve tüketiciyle olan ilişkisine odaklanıyor.
Peki bu konunun IoT ile ilişkisi nedir? IoT Pazarlaması nedir ve neler bu iş kolunu bekliyor? IoT ürün ve servislerini konumlandıracak pazarlamacı kim olmalı? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım:

Temel Pazarlama 4’lüsünün IoT ile ilişkisi nedir?

IoT’nin pazarlama ilişkisine değinmeden önce daha önceki IoT çalışmalarımdan alıntı yaparak kısaca IoT’nin tanımını ve açılımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylece aynı pencereden konuyu değerlendirmemiz çok daha rahat olacak.
Evet, IoT’nin açılımı sizin de içinizden geçirdiğiniz gibi “Internet of Things” ve karşılığı “Nesnelerin İnterneti”. Çok genel bir tanımla ürünlerin ve servislerin; çeşitli teknolojik alt yapıyı kullanarak birbirleriyle iletişimde olmasını ve hayatı kolaylaştıran çözümler olarak yaşantımızda girmesini ifade ediyoruz “Nesnelerin İnterneti” diyerek aslında.
IoT temelli sunulan ürün ve servislerin olmazsa olmaz 3 yapı taşı vardır. Bu 3 yapı taşı ise IoT çözümlerinin yaşantımızda verimli bir şeklide konumlandırılması için elzemdir.
Bu 3 yapı taşını da IoT olarak kısaltabiliriz, “İnsan-Ortam-Teknoloji”.
Güçlü bir IoT çözümü işte bu yapı taşlarıyla şeklillenmiş olması gerekir ki, gerçek ve sürdürülebilir IoT çözümleri yaşantımızda hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerini alsın.
İşte tam burada IoT Pazarlamacıları Dünyası’na ihtiyaç başlıyor. Çünkü IoT’de özünde bir ürün ve servistir, yani pazarlamanın ilk P’sidir (C ya da E’de diyebiliriz). Çoğunlukla B2B (business to business) alanında çalışmalar yürütülen IoT alanında, bütünsel pazarlama bakış açısı ihtiyacı çoktan kendini gösterdi.

Temelde IoT Pazarlaması nedir ve neler bu iş kolunu bekliyor?

IoT ürün ve servisleri; içinde yeni nesil teknolojileri barındıran ya da eski teknolojilerin günümüzdeki evrimiyle doğan bir çözüm ailesidir.
IoT Pazarlaması; bu çözüm ailesini doğru inceleyerek, gerekli segmentasyon, hedef kitle belirllemesi ve konumlandırmayı yapan ve pazarda tutundurma stratejini belirleyen + uygulamaya geçiren bir iş koludur.
Bu iş kolunun önündeki en büyük sorunsallar ise IoT teknolojisinin her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmesi, değişmesi, bazen de siber güvenlik açıklarından dolayı sil baştan inşa edilmesi gerekliliğidir. Bu başlıkların çok hızlı gerçekleşmesi ve belirsizliğin yüksek olduğu bir atmosfer yaratması, IoT pazarlamasının hızlı, esnek, değişime açık, çözüm üreten bir yapıda olmasını zorunlu kılıyor. IoT Pazarlaması ile ilgilenmeyi hedefleyen her bir profesyonel de bu atmosferi bilerek bu iş koluna dahil olursa, beklentilerini doğru konumlandırabilecektir.

IoT Ürün ve Servislerini Konumlandıracak Pazarlamacı kim olmalı?

IoT’nin bu gelişim evresinde; IoT çöpü yaratmadan, insan – ortam ve teknoloji bileşenleriyle “deneyim odaklı + vizonyer ihtiyaçları” bir araya getirmek teknolojiyi geliştirenlerin yanı sıra, bu çözümü doğru konumlandıracak Pazarlamacı’ların da var olmasıyla mümkün.
Günümüz Pazarlamacı Profesyonelleri bu yüzden IoT’yi yakından tanımalı, anlamalı ve ürün – servis olarak nasıl farklılaştırılacağına kafa yormalı diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde, büyüyen IoT teknolojisi alanında hem ülkemize hem de teknolojiye değer katan bilinçli profesyonel pazarlamacılar yaratmamız çok yakın ve kolay bir hal alabilir.

Sonuç: IoT Ürün ve Servislerini Konumlandıracak Pazarlamacı Aranıyor!

Evet, artık Pazarlamacılar için yeni bir odak alanı var. Kendi içinde derya deniz bir gündemi olan, hem global teknoloji pazarında hem de ülkemizde günden güne gelişen IoT alanı “Pazarlamacılarını” arıyor. IoT teknolojisini seven, onu doğru yorumlayan, pazarlama vizyonuna sahip olan bir çok profesyonel için bu pazar gün geçtikçe daha büyük bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkacak.
Bir haber daha: günümüzde bir çok teknoloji gibi IoT teknolojisi de; artık sadece mühendislerle ve onu geliştiren teknik vizyonerlerle kendini idare edecek kadar küçük değil. Onu doğru okuyan ve çalışma alanına ilgi duyanlarla büyümesine devam edecek bir odak alanı. Bu odak alanına ilgi duyan her bir pazarlamacıyı büyük bir IoT iş kolu “Potansiyel”i bekliyor.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir