Uluslararası Pazarlama Ve Çağdaş Pazarlama Anlayışı

damattween

Uluslararası Pazarlama Ve Çağdaş Pazarlama Anlayışı

Çağdaş Pazarlama Anlayışı                     –                      Eski (Geleneksel) Pazarlama Anlayışı

( Müşteriyi Memnun Etme )                                            (Çok Satarak Kar Etme)

Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz uluslararası pazarlarında başarılı olabilmek için bu pazarlara açılmak isteyen tüm kişi ve kuruluşların her şeyden önce çağdaş bir pazarlama anlayışını benimsemesi ve faaliyetleri bu anlayışa göre planlayıp yürütmesi gerekir. Çağdaş pazarlama anlayışını geleneksel pazarlama anlayışından ayıran en önemli özellik işletmenin odak noktasının müşterilerinin arzı ve ihtiyaçları olmasıdır.

 

Uluslararası ticaret yapan bir işletme neden çağdaş pazarlama anlayışını seçer ?

1.)    Rekabet Modelleri

2.)    Çeşitlilik

3.)    Farklı Müşteri Tipleri

 

Günümüzde ihracat ve diğer uluslar arası pazarlama faaliyetlerinde etkinliği sağlayabilmek için çağdaş bir pazarlama anlayışı benimsenir.

Çünkü; Bu faaliyetlerin sürdüreceği ulusal sınırların ötesinde genellikle iç pazardan çok farklı müşteri grupları ve rekabet modelleri geçerlidir. Özellikle gelişmiş ülke pazarlarında müşteri hakimiyetini artık tamamen kabul ettirmiş şiddetlenen rekabet içinde üreticiler karşısındaki gücünü arttırmıştır.

Aslında Türkiye dahil olmak üzere birçok gelişen ülkede içi Pazar koşulları da zaman içinde önemli ölçüde değişmekte çağdaş pazarlama anlayışının benimsenmesi sadece yurtdışında başarılı olabilmek için değil artan iç rekabet karşısında etkinliği korumak için tek çıkış noktası olmaktır.

Çağdaş pazarlama anlayışının işletme faaliyetleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. En önemli etki “Mal Kavramı” üzerinde somutlaştırır. Mal geleneksel anlayışta bir amaç, çağdaş anlayışta ise sadece müşteri arzu ve ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır. Dolayısıyla mal veya hizmet arzu ve ihtiyaçları karşıladığı sürece pazarda kalır ve satılabilir. Bir ihracatın alınıp yurt dışında satabilmesi için yurt dışındaki müşterilerin talebine uygun olanı üretmesi zorunludur.

Çağdaş pazarlama anlayışının kabulüyle firmalarda bir yandan pazarda tutunamayan mal veya hizmetlerin üretiminden vazgeçilirken diğer taraftan yenilerinin mal bileşimine alınması mümkün olmuş firmaların  esnekliği değişen koşullara ayak uydurma yetenekleri önemli ölçüde artmıştır.

 

İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetine katılmalarının iç pazarda takip ettikleri mal politikaları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Dış pazarlara açılan işletmeler buradaki müşterileri iç pazardakilerden farklı olduğunu görmekte bunlar için yeni mal ve hizmetler üretmekte ve zaman içinde bu faaliyetten elde ettikleri bilgi ve becerilerle iç pazarlara yeni mal veya hizmetler teklif edebilmektedirler.

Çağdaş pazarlama anlayışının gelişmesiyle işletmelerde AR-GE faaliyetlerinin önemi özellikle pazarlama araştırmaları eskiye göre daha çok artmıştır. Bu anlayışta firmanın temel amacı müşterilerin arzu ve ihtiyaçlarını karşılamak olduğuna göre her şeyden önce bu arzu ve ihtiyaçların neler olduğunu öğrenmek gerekir. Yurt dışı pazarlar hakkında toplanan bilgiler işletmeye mal, dağıtım, tutundurma, fiyatlandırma ve diğer pazarlama politikalarını akılcı ve esnek bir biçimde oluşturma olanağı sağlar. Özellikle dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde önemli parasal tasarruflar elde etme imkanı verir.

Modern bir pazarlama anlayışı ile işletmeler içinde yaşadıkları topluma çok daha iyi uyum sağlayacak güvenli ve sağlıklı bir biçimde gelişme olanağına sahip olacaklardır. Çünkü artık işletmeler kendi arzu ettiği mal ve hizmetleri üreten ve bunları sadece kar amacıyla satmaya çabalayan dolayısıyla zaman zaman hedeflerinin toplum hedefleriyle bağdaşlaşmadığı bir birim olma yeteneğini kaydedecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir