Duygu Dağdelen

Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

20 Yazı Yayınladı | Takip Etmek İçin :
Sosyal Bir Olgu: Pazarlama (Marketing)
Sizin Evde Private Label Var mı?
İletişimde WhatsApp
Hayatımızda Reklamın Yeri
Bir Dünya Şirketi Turkcell
Markaların Konuşan Yüzü Logolar
Gratis’in Raflarını Boşaltan İndirim
Geçmişten Günümüze Pizza Hut