Yaşasın Pazarlama

damattween

Pazarlama Nedir? Pazarlama bilim midir, yoksa sanat mı? sorusunun cevabı yıllardır bulunamıyor. Sorunun cevabı kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. İnsanlar her zaman bu konuda farklı fikirler söyleyerek kendi bakış açılarını bu hususta yansıtmaya devam ettiler.

Pazarlama Nedir?

1900`lü yılların başlarından itibaren pazarlama bir eğitim kursu olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha öncesinde uygulamada mevcut olsa da eğitim müfredatlarında pazarlamaya dair bir emare görülmemektedir. Fakat bir olgunun tespit edilmemiş olmasının onun mevcudiyetini ortadan kaldırmadığı da bir gerçektir.

Bilim insanlarının mutabakata varamadığı nokta ise pazarlamanın kendisinin ürettiği her hangi bir teorinin olmamasıyla birlikte, kendine has bir ölçme aleti de ortada yok. Bu yüzden yıllardan beridir, her zaman pazarlama konusundaki görüş, bilimsellik açısından tartışmalar yapıldığı zaman daha temkinli görüşler ortaya atılmış ve pazarlamanın bir bilim değil, bir sanat değil ama her ikisini icra eden bir disiplin olduğu kısmında karar kılınmıştır.

Bütün bunların yanı sıra, pazarlama bir disiplin olarak ve kapitalizmin de ekonominin de firmaların da en büyük hareketlendirici aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlamanın diğer bütün etütlerden temel farkı malzemesinin ve muhatabının insan olmasıdır. Dört koldan insana bağlı olması, özellikle günümüz dünyasında bu alanın varlığını idame ettirmesi için önem teşkil etmektedir.

Pazarlama Hibrit Olarak Yaşamaktadır

Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi kavramlar artık hayal olmaktan ziyade hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. İnsanlar geleceğe dair kariyer hedeflerini yapay zeka, robot mühendisliği, biyoistatistik ve benzeri alanlarda görmeye doğru eğilip, modern uzmanlıkların, çalışma alanlarının bir çoğunun ortadan kalkacağı konuşulmaktadır. Bunlar artık bir efsaneden ziyade makul gerçekler haline gelmiş ve beklenilen süreçlerdir. Çağımızın insanından 10 senede bir kendini yenilemesi talep edilmektedir. Bütün bunların hepsi bir çok iş alanlarına tehdit oluşturmaktadır. Ancak pazarlama için bu durum pek de geçerli değildir. Çünkü pazarlama aslında hem disiplin olarak, hem de uygulamalı sentez bir bilim olarak her zaman varlığını sürdürecektir. Uygulamalı sentez bilim olmak, farklı disiplinlerdeki değişimleri ele olarak, farklı yapılardan kendine uygulama alanı yaratmaktır. Mesela, istatistikten, yönetimden, veri biliminden, kültürden, sosyolojiden, psikolojiden ve ekonomiden bu güne kadar destek aldığı ve onlara özgü olan alt kategoriden faydalandığı her kese malumdur. Yani aslında bu pazarlamanın her hangi bir disiplinle Hibrit bir formata dönüşerek ayakta kalacağı anlamına gelebilmektedir.

Pazarlama Değişen Trendler ile Simbiyoz (Ortak Beslenme) Biçimdedir

Bildiğiniz üzere simbiyoz, yaşamı farklı disiplinlerin ortak beslenerek ve bir birinin yardımıyla birlikte büyümesidir. Yani pazarlamanın böyle bir özelliği olduğu da su götürmez gerçektir. Matbaanın çıkışı ve okuma yazma oranının yükselişi ile birlikte pazarlama, ticaret kavramının içinden sıyrılarak aslında bu işin sahip olduğu ruhun vücut bulmuş haline dönüştü ve reklam metinleri yazılmaya başlandı. Daha sonra teknolojik gelişim medya organlarını geliştirdi ve televizyon, sonraki süreçte ise dijital teknolojiler gelişti. Pazarlama ise bu gelişmelere entegre olarak onlarla birlikte daha da büyüdü.

İşte pazarlama tam olarak budur. Bu yüzden de şartlar ne olursa olsun, asla kaybolma, yok olma ve ortadan kalkma imkanı yoktur. Pazarlama hep var olacak ve her zaman insandan, toplumdan beslenerek, teknolojik gelişimler ve değişen trendler ile birlikte şekil değiştirecektir.

Yani, çok yaşa Pazarlama, yaşasın Pazarlama!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir