23-27 Mayıs Tarihinde Düzenlenecek Pazarlama Türkiye Zirvesi "Metaverse" Etkinliğine Ücretsiz Katılmak İçin Tıklayın

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nden Araştırma Sektörüne Yönelik Açıklama

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), araştırma sektörünün tek meslek örgütü olarak, son dönemde medyada geniş bir şekilde yer bulan siyasal araştırmalarla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duymuştur;

Sosyal, siyasi ve ekonomik araştırmalar kaynakların etkin kullanımı ve toplumun karar sürecine dahil edilmesi için en önemli araçtır. Araştırma, bütün dünyada bilimsel bir disiplin olarak kabul edilir ve araştırmanın yapılış ve yayınlanışı bilimsel kurallarla bağlıdır.

TÜAD- Türkiye Araştırmacılar Derneği, ekonomik ve sosyal hayatın gelişimine katkı yapacak yüksek profesyonel araştırma standartları geliştirip yaygınlaştırarak, araştırma sektörünün büyümesi misyonu ile hareket etmektedir. Bu doğrultuda TÜAD, tüm sosyal, ekonomik ve siyasi araştırmaların bilimsel kurallar çerçevesinde; 1) Tasarlanması, 2) Uygulanması, 3) Yorumlanması ve 4) Yayınlanması konusunda ana referans olan sektör örgütüdür.

TÜAD, sektör itibarını korumak ve sürdürmek amacıyla, tüm üyelerinin gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının bilimsel standartlara uygunluğunu düzenli olarak denetlemekte ve GAB- Güvenilir Araştırma Belgesi ile onaylamaktadır.

Üyeleri ile yapılan bu özdenetim çalışmalarına karşın, siyasi araştırmaların medyada sıklıkla yer aldığı bu dönemde, TÜAD üyesi olmayan kimi şirketler tarafından yapılan siyasi araştırmaların yayınlanma ve yorumlama şekli konusunda TÜAD’ın hiçbir kontrol ve denetimi bulunmamaktadır, bu yayın ve yorumların bir kısmı sektörümüz itibarını zedelemektedir.

Toplumun bilgi alma hakkının bir gereği olarak kamuoyu kanaatinin açık ve şeffaf bir biçimde ortaya konulması tarafsız seçimlerin gereğidir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen ve yayınlanan araştırmalara dair tüm paylaşımlarda aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

  • Araştırmayı yapan ve yaptıran kuruluşların adları
  • Araştırmanın temsil ettiği kitlenin tanımı
  • Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve coğrafi kapsama alanı
  • Veri toplama tarihleri
  • Örnekleme yöntemi
  • Veri toplama yöntemi
  • Araştırmada ağırlık kullanılıp kullanılmadığı
  • İlgili soruların neler olduğu
  • Sorularda eğer “cevap yok” seçeneği sonuçların yorumlanmasını etkiliyorsa “cevap yok” oranı

Sevgi ve Saygılarımızla,

TÜAD – Türkiye Araştırmacılar Derneği 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir