E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 16 Mart Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Sunum Nasıl Yapılır ve Sunum Teknikleri Nelerdir?

Herhangi bir konuda ne kadar bilgi sahibi olunsa da, bu bilgiyi doğru şekilde hedef kitleye aktarmak ayrı bir çalışma ve yetenek gerektirir. Peki Sunum nasıl yapılır ? Bu anlamda etkili ve doğru sunum teknikleri ile sunumu geliştirmek en iyisidir. İnsanlar nasıl sunum yapması gerektiğine çok fazla odaklanırlar ancak bu esnada nasıl sunum yapılmaz konusunu ihmal ederler. Uzak durulması gereken sunum hataları da mutlaka öğrenilmeli ve dikkat edilmelidir.

Dinleyicinin Dikkati Dağılmamalı

Herhangi bir konuyu dinleme konusunda süre açısından ortalama oldukça düşüktür. Bu gerçeğin yanında bir de sunum yapan kişinin etkileyici bir üsluba sahip olmaması daha da olumsuz etki bırakır. Sürekli aynı ses tonunda konuşmak, vurgulanması gereken yerleri aynı tonla anlatmaya devam etmek ve çok uzun cümleler kurmak kesinlikle kaçınılması gereken hatalardır.

Görsellikten Uzak Sunumlardan Kaçınılmalı 

Sunum yapan kişinin yalnızca bir metni okuması ya da konuşması, kısa süre sonra dikkatleri dağıtır. Anlatılan her konu fotoğraf, grafik, video ve buna benzer görsel parçalar ile sürekli desteklenmelidir. Sürekli konuşarak devam eden bir konuşmacı, sunumunda hedeflediği yere ulaşamayacaktır. İnsanların sıkılmasına hatta uyumasına dahi neden olan bir hatadır.

Sunumda asıl verilmek istenen mesaja çok geç ulaşmak da bir başarısızlık örneğidir. O sonuca ulaşana dek geçen gereksiz zamanda, çok fazla dinleyici kaybedilecektir. Sunumun başlangıcındaki ilgili insan sayısı ile sonucundaki insan sayısı asla aynı olmaz. Konunun özü ne kadar geç ve dolaylı anlatılırsa, o derece dinleyici kaybı meydana gelir.

Sunum Nasıl Yapılır ? 

Dinleyicinin zaman zaman düşünmesine fırsat vermemek de sunum hatasıdır. Sunucu, zaman zaman gerçekleştireceği küçük etkinlikler, beyin fırtınaları ve yönelteceği sorular ile dinleyicinin de sunuma sahil olmasını sağlar. Sunumun olabildiğince fazla şekilde hazır bilgi içermesi, sanılanın aksine yanlış bir yöntemdir.  Sorular ve cevaba yönelik düşünceler sunuma hareketlilik katar.

Sunuma önceden çalışmamak, belki de yapılabilecek en büyük hatalardan birisidir. Sunum yapacak olan kişi anlatım bozuklukları, sürekli okuyarak anlatma, konuyu atlayarak ilerleme gibi hatalara bu nedenle çok sık düşer. Çalışmadan bir sunum yapılabileceği düşünülmemelidir. Doğaçlama ilerlemenin fayda sağlayacağını düşünmek çok gerçekçi sonuçlar vermez.

Sunum yapan kişinin önce kendisi konusuna ve anlatışına sahip çıkmalı, heyecanlanmalıdır. Heyecandan uzak bir sunum, dinlenmemeye ve unutulmaya mahkumdur. Bir şeyi savunuyormuşçasına heyecan duyulmadıkça, o sunum başarıdan tamamen uzak kalacaktır. Elbette heyecanın fazlası da asla olmamalıdır. Sunumun önemli kısımlarının unutulmasına ve aksamasına neden olur. Heyecanlandıkça ses tonunun bile olumsuz şekilde etkilendiği hemen dinleyiciler tarafından fark edilir. Dinleyicinin en dikkati dağınık hali bile, doğrulardan çok yanlışları görmeye meyillidir. Bu nedenle nasıl sunum yapılmaması gerektiğine dair belli olan detaylara çok dikkat edilmesi gerekir. Bu detaylara dikkat edildiği sürece, en yoğun ve anlaması zor konuları bile sunmak daha kolay hale gelecektir.

1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir