Sınırsız Ülke

ds-damat

Pazarlama hem bir bilim dalı olarak hem de uygulamaya dönük bir alan olarak son derece hareketli bir alan. Dolayısı ile pazarlama etrafında gelişen tüm olaylardan etkilenen ve bu etkilenme sonucunda da işletmeyi bir bütün olarak etkileyen bir fonksiyon. Pazarlamanın işletmeye gelir getirici fonksiyonu olduğunu hatırladığımızda çevrede meydana gelen olaylar ve söz konusu olayların işletmeye olan etkileri daha iyi anlaşılacaktır.

Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri ikiye ayırmak mümkündür. Mikro çevresel faktörler ve makro çevresel faktörler.

Mikro çevresel faktörleri kendi içerisinde işletme içi ve işletme dışı faktörler olarak iki ana başlık altında toplamak mümkün;

 1. İşletme içi faktörler
  1. Pazarlama dışındaki faktörler ( üst yönetim, mali yapı, üretim)
  2. Pazarlama karması elemanları ( ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım)
 2. İşletme dışı faktörler
  1. Tedarik kaynakları
  2. Rakipler
  3. Aracılar
  4. Tüketiciler

Makro çevresel faktörler;

 1. Demografik çevre
  1. Yaş,
  2. Cinsiyet
  3. Öğrenim düzeyi
  4. Mesleki durumu vb
 2. Ekonomik çevre
 3. Sosyal ve kültürel çevre
 4. Politik ve hukuki çevre
 5. Doğal çevre
 6. Teknolojik çevre

İşletmeler ve özelinde de pazarlama yöneticileri yukarıda sayılan tüm çevresel faktörleri dikkate almak zorundadır. İşletmelerin tipik yönetim süreci çerçevesinde değerlendirdiğimizde girdi-süreç-çıktı döngüsünde çevresel faktörlerin işletmeyi ve işletmede alınacak kararları etkileyeceği aşikardır. Dolayısı ile işletmede görev yapan tüm departmanların bu durumun bilincinde olması ve bu bilinç çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.

Son günlerde televizyonlarda Yapı Kredi’nin yayınlamış olduğu sınırsız ülke reklam filmini de işletmeyi etkileyen çevresel faktörler çerçevesinde değerlendirdiğimizde pazarlama açısından son derece önemli sonuçlara ulaşmak mümkündür.

İlk olarak reklamı yapan ekip bu bağlamda toplumu iyi analiz etmiş. Bu çerçevede Yapı Kredi’nin hedef kitlesinde olan ve olacak olan tüm müşteri gruplarını reklam filmi içerisinde görmemiz mümkün.

İkinci olarak Türk toplumunun inceliklerini ve bizi biz yapan değerleri vurgulaması açısından da önemli bir eser olarak görülebilir. Böylelikle reklamı izleyen herkes kendisinden bir parça bulması mümkün.

[youtube height=”500″ width=”700″]http://www.youtube.com/watch?v=tfi5Wo8UXlo[/youtube]

Üçüncü olarak özellikle makro çevresel faktörlerden demografik çevre unsurunu reklamda derinlemesine görmek mümkün. Reklamın ilk başında Karadeniz bölgesinde ırmağın üzerinden icat yaparak geçen bir kişiden arabada dinlediği müziğin etkisi ile coşan ve arabayı kenara durdurarak yolda oynayan insan grubuna, Eminönü’nde hamallık yapandan garsona kadar tüm demografik faktörleri ustaca kullanmışlar. Bu odluyu bankanın kulaklara kazınmış sloganı olan Hizmette sınır yoktur sloganı ile de taçlandırıp reklamı bitirmişler.

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında aslında hedef pazarı oluşturan tüketicileri iyi tanıyan ve bu pazardaki tüketicilerin ne istediklerini bilen ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten tüm işletmelerin başarıya ulaşmama şansı yoktur.

[message_box title=”E-Bültenimize abone olun:” color=”red”][wysija_form id=”1″][/message_box]
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir