Sağlık Sektöründe Tüketici Davranışı Ve Ürün Kullanımı

damattween

Tüketici davranışları pazarlama biliminin temel konularındandır ve insan davranışının alt bölümlerinden biridir.
İnsan davranışı da bireyin çevresiyle etkileşime geçtiği bütünsel süreci ifade eder.

Tüketici davranışları ise, satın alma bağlamında insan davranışının özel türleriyle ilgilenir. Buradan hareketle tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait süreçtir.

Tüketici davranışı; bireylerin, özellikle ekonomik ürünleri, hizmetleri satın alma,  kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

Türkiye sahip olduğu nüfus ile her alanda iyi güçlü bir Pazar buna medikal ve sağlık ürünleri de dahil ,bu alandaki yeri gözardı edilemeyecek kadar fazla. Yerli ve yabancı markaların her gün kıyasıya mücadele verdiği bambaşka bir alan. Türkiye’nin gün geçtikçe artan nüfüsü, yaşlı nüfüsun yoğunluğu, şehir hayatında yoğun temponun genç insanlarda dahi olan etkisi ve bunların getirisi olan hastalıklar sağlık konusunda Türkiye’yi çok cazip hale getiriyor.

Sağlık konusundaki harcamaları diğer satınalımlardan ayıran en büyük özelliği ise lüks bir tüketim olmamasıdır. Nihai tüketici aldığı ürünlerden fayda görmeyi bekliyor. Bu bazen iyileşmek bazen yaşam kalitesini arttırmak için olabilir…

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da pazarlama stratejilerinin çok dikkatli yapılıyor. En az diğer pazarlama aktiviteleri kadar üzerinde duruluyor. Çünkü tüketici buna tamamen yanıt veriyor ve almak için beklemiyor konu sağlık olunca düşünmeden alımı gerçekleştiriyor.

Genel tüketici davranışı alım süreci olan;

1) Tüketilmesi düşünülen malın varlığından haberdar olma,

2) Söz konusu mal hakkında detaylı bilgi edinme

3) Edinilen bilgilere göre, malın yarar ve zararlarını kıyaslama,

4) Yapılan değerlendirme ile tüketilebileceğine karar verilen malı deneme

5) Deneme sonucu sonraki zamanlarda tüketmeye karar verme ya da tatmin edilememiş ihtiyaca cevap bulmak için sürecin yeniden başa dönmesi bu alanda çok doğru bir tespit. Tüketici bu sürecin tamamından geçiyor.

Sadece sağlık kuruluşlarının ve doktorların yönlendirmesiyle yapılan tercihler eskilerde kaldı, bu alanda da tüketici sanal ortamda dahi ürünün menşeinden referanslarına kadar tamamına internet ortamında tek tuşla ulaşabiliyor. Bu sayı her gün artsa bile şu an yeterli bilinçte olduğumuz tartışma konusu.

Bu ürün şu hastalığa veya bu bozukluğa çok iyi diyerek alınan kullanılan çoğu ürün, beş yıl içinde bulunmaz hale gelebiliyor, piyasadan kalkabiliyor veya yenisi ile yer değiştirebiliyor. Devamlı değişen ve çoğalan bu pazarda kendine fayda sağlamak için seçim yapmak zorunda olan tüketicinin  kafası karışıyor. Bu nedenle firmaların yönlendirmeleri ile yapılan tavsiyeler yeterli olmamalı,  her şeyde olduğu gibi eğitim en önde gelen koşul olmalı. Tavsiye eden de kullanacak olanda bu anlamda titiz davranmalı çünkü malesef toplum olarak kulaktan kulağa duyumlarla birbirini yönlendirme de çok fazla. Bilinçsiz veya yanlış kullanımlar insanımızı direkt etkilediği gibi toplum sağlığını da etkileyebilmekte. Çünkü Türkye’ye dünyanın her yerinden ürün gelebiliyor. Sağlık konusunda bilinçli kullanım tüketici için en kritik nokta. Aynı şekilde ürünlerin pazara girme aşamasındaki kontrolüde…

Bu alanda tüketicinin sunulanı hemen kabul etmek yerine iki defa düşünmesi ve en ufak  bir olumsuzlukta geribildirimde bulunması gerekiyor….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir