E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Politik Pazarlama Nedir? Bileşenleri Nelerdir?

Politik pazarlama uygulayıcıları açısından en önemli nokta politik pazarlama için sürekli değişen bir yapıya sahip olduğu gerçeğini bilmeleri ve bu konu üzerinde titizlikle durmaları.

Pazarlamanın, siyasi partiler tarafından amaçlarına ulaşma doğrultusunda etkin kullanılması çabası her geçen gün artmaktadır. Kitleleri etkileme ve sinerji etkisi oluşturma çabası içerisinde olan politik aktörler, arzu ettikleri sonuca ulaşabilmek adına mutlaka bu kompleks ve kapsamlı yapının kodlarını çözmeli, doğru ve isabetli hamleler etrafında stratejilerini şekillendirmelidirler.

Ülkemizde son yaşanan gelişmeler sonrasında da alınan erken seçim kararı ile politik pazarlama teknikleri zaman kısıtından dolayı çok daha önem kazanmıştır. Dolayısıyla siyasi partiler ve liderler bu kısa dönemde yoğun bir şekilde politik pazarlama faaliyetlerini sürdürecek ve seçmenleri etkilemek için çaba göstereceklerdir. Siyasi partilerin mümkün olduğunca çok sayıda seçmene ulaşması ve rakipleriyle olan farklarını seçmenlere anlatmasında, önemli bir olgu haline gelmiştir.

Politik pazarlama uygulayıcıları açısından en önemli nokta politik pazarlamanın sürekli değişen bir yapıya sahip olduğu gerçeğini bilmeleri ve faaliyetlerde bu dinamizme göre kendilerini şekillendirmelidirler. Politik pazarlama karması unsurlarının içeriği dönemsel olarak değişmekte, her bir karma elamanın ticari pazarlama karması elemanlarından farklı olmakla birlikte kompleks ve kapsamlı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Kitle iletişim araçları ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun siyasal konularda belirli düzeylerde bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi giderek artan seçmenlerin, sahip oldukları siyasal bilgi düzeyleri de arttıkça, kararlarını daha rasyonel almakta ve herhangi bir partinin öneri ve vaatlerine yönelik oy vermektense, oy verme tercihini kendi görüşlerine ve bilgisine göre gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, siyasi partilerin ve adayların seçmenlerin oylarını alabilmesi için, politik pazarlama karmasını oluşturan tüm alt karma elemanlarına ayrı ayrı önem vermesi ve her seçmen grubunun isteklerini ve ihtiyaçlarını net olarak belirlemesi gerekmektedir.

Politik pazarlama da tıpkı ticari pazarlama gibi dört bileşenden oluşur. Bu bileşenler ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdır. Bu dört değişkenden siyasi partinin ideolojisi ve amaçlarına balı olarak, hedef seçmen kitlesinin özellikleri de göz önünde bulundurularak bir karma oluşturulmaya çalışılır. Burada asıl amaç oy potansiyelini artırmaktır.

Bir sonraki yazımızda politik pazarlamanın bileşenlerini ve bu bileşenlerin nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgileri vereceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir