Pazarlamanın Geleceği: Bilgi

ds-damat

Pazarlamanın geleceği hakkında soru sorsanız; işletme alanında eğitim görenler, hatta muhasebeciler bile pazarlamanın tanımı, açıklaması ya da ne olduğuna dair küçük de olsa fikir beyan edecektir. Pazarlamaya dair temel bilgileri sıraladığımız zaman, tanımdan sonra koşacağımız nokta, 4P kavramıdır. Sonra süreç içerisinde “P” sayısını yediye çıkarıp, sonra ise 32 yaptıktan sonra tekrar dört mü olsun yedi mi diye kararsız kalmayı başardık.

Avrupa ekolü hizmetin her zaman var olduğuna inanırken, Amerikan ekolü ise işlem ile iletişim arasında, dolayısıyla P`lerin sayısında da fark olduğunu iddia etmektedir. Yani algıdaki durum şundan ibarettir: Pazarlama var, bir de “P” ler var.

Günümüz dünyasında müşteriye karşı yapılan bu pasif algı ve tutum değişmek zorundadır. Çünkü müşteri her zaman çok önemlidir ve nazıyla oynanması gerektiğine inanıp, bu tavrı ve davranışı beklemektedir. Bu yüzden de müşteriye adeta sevgilimiz gibi davranarak, onların hakkında toplayabildiğimiz bütün bilgileri toplamak gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, çağımızın en büyük pazarlama aracı ve en önemli silahı ile karşı karşıyayız: 

Pazarlamanın Geleceği Nasıl Olacak?

Bilgi, iki farklı noktada değerlidir ve önem arz etmektedir:

1. Tüketiciyi Anlamak

Yukarıda da belirttiğim gibi, tüketiciyi anlamak ve tüketici hakkında doğru tahminler yaparak daha fazla memnuniyete ulaşmak için toplayabildiğimiz kadar bilgi toplamamız gerekmektedir. Burada bir kaç husus ortaya çıkmaktadır. Hem müşteri ilişkileri yönetimi açısından hem de müşteriyi anlamak için veri tabanında kaydedilen veriler önem arz ediyor. Bu veriler doğrultusunda müşterinin yaşam boyu değeri ve faaliyetlerinin getirisi hesaplanarak, bir müşterinin bilanço değeri belirleniyor.

Aynı zamanda buradan hareketle müşteriye dair karar verme için makine öğrenimi, yapay zekâ kullanılarak hakkında daha çok bilgi öğrenmek, nasıl düşündüğünü bilmek mümkün olmaktadır. Daha sonra bu doğrultuda iletişim stratejisi belirlenebilmektedir.

2. İletişim Aracı

Tüketiciyi anlamak mühim bir olaydır, fakat bir diğer nokta ise tüketicinin seni nasıl anlaması meselesidir. İşte bu noktada ortaya çıkan kavram bütünleşik pazarlama iletişimi ve konumlanmadır. Bu da senin tüketici tarafından nasıl algılanman ile doğrudan ilintilidir.

Peki, bu, nasıl mümkün olacak? Tüketiciyi tanımak adına, tüketiciyi doğru bilerek onun gözünde nasıl görünmek istediğini doğru bir strateji ile belirleyerek bu doğrultuda ona sürekli bilgi akışı sağlamak gerekiyor. Unutmamalı ki, insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Bilinmeyen olmaksa pazarlamada sadece gizemliyken güzeldir, geriye kalan durumlarda bilinmezlik sadece müşteri kaybı demektir. Bu sebepten de bütün iletişim kanallarından tüketici ile konuşmak ve ona bilgi vererek kendini anlatmak lazım.

Bugünün, yarının ve daha sonrasının pazarlamanın geleceği veridir. Veri yorumlanarak bilgiye dönüşmektedir. Bilgi ise yarının dünyasının en büyük silahıdır. Bu yüzden de silahlarınıza sımsıkı sarılın! Gelecek Bilgidedir!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir