Pazarlamada Sürdürebilirliğin Önemi Nedir ?

ds-damat

McCann-Erickson’un tanımına göre sürdürülebilirlik; içinde yaşadığımız dünyadaki sorumluluğumuz için yaptığımız her türlü şeyi ifade etmek için kullanılan ortak bir terimdir. Ekonomik, sosyal ve çevresel bir konudur. Farklı ve etkin bir biçimde tüketmektir. Ayrıca, zengin ve fakir arasındaki paylaşım ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan küresel çevreyi koruma anlamlarına da gelmektedir (Jones vd, 2008: 125).

Biyoçeşitliliğin giderek azalmaya, karbon ayak izimizin artmaya başladığı şu günlerde; markalar sürdürebilirlilik konusuna nasıl yaklaşıyor? Markalar sürdürebilirlilik konusunda neler yapmış? Atılan adımların dünyamıza ve pazarlamaya ne gibi katkısı oluyor maddeler halinde sıraladık;

Dünya Ne Zaman Bu Konuyu Ciddiye Almaya Başladı?

İlk olarak devletlerin çevreye karşı gerçek anlamda bilinçlenmesi; 5 Haziran 1972 yılında yapılan Stokholm’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ile başladı;Türkiye’nin de aralarında olduğu 113 devletin katılımı sayesinde çevre problemleri artık politik bir olgu haline gelmeye başlamış oldu.

 

Sürdürebirliliğin Neyi Amaçladığını Anlamamız İçin Neleri Bilmemiz Gerekir?

Biyoçeşitlilik

Dünyada bulunan her bir yaşam formunun çeşitliliğidir. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesini için yaşadıkları çevrede temiz havaya, temiz suya kısacası her temiz birleşene ihtiyacı vardır. Örneğin bir kuş türünün yok oluşu domino etkisiyle başka türlerin de yok oluşuna sebep olacaktır. Bu yüzden, besin zincirinin en üstünde bulunan insan ırkını da olumsuz etkleyecek ve geri döndürülemez sonuçlar oluşturmaya başlayacaktır.

Karbon Ayak İzi

İnsanların ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın almış olduğu her türlü ürünün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir kavramdır. Özetle; ne kadar bilinçsiz tüketirsek, dünyamıza zarar verecek o kadar fazla iz bırakmış oluyoruz.

Neden Sürdürebilirlilik Bu Kadar Önemli?

Dünyada markaların büyüme trendleri incelediğimizde; enerji, turizm, tarım, tekstil gibi farklı sektörlerde en hızlı büyüyen ve gelişen projelerin sürdürebilirlik projeleri olduğunu görebiliriz.

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin 2011 yılından beri yaptığı Yeşil Tüketim Araştırması; tüketicelerin yeşil ürünleri daha fazla almak istedilerini ama almadıklarını ortaya koymuş. Markaların bu konuya daha fazla ağırlık vermesi kaçınılmaz olup, bu konuda yaratıcı düşünen pazarlamacılara daha fazla iş düştüğünü de göstermektedir.

2014 yılında WWF’in SnapChat’te vermiş olduğu reklamda; nesli tükenmekte olan hayvanların ‘’son selfie’’leri gözüküyor ve 9 saniye sonra kayboluyordu. İsteyen hayvanlar için SMS yoluyla bağış yapabiliyor ya da sosyal medyada LastSelfie etiketiyle kendi fotoğrafını paylaşabiliyordu. Bu kampanya kısa bir sürede inanılmaz etkileşim alıp, haber sitelerinde bile sesini duyarmaya başardı.

 

Sürdürülebilir Marka Nedir?

Yarınlarımızı düşünen; toplumsal, ekonomik, çevresel sürdürebirlilik gereklerini uygulayan (kurumsal sorumluluklarının bilincinde) ve aynı zamanda çevre ve toplumla da bütünleşen markalar demektir.

http://www2.hm.com/tr_tr/kadin/ozellige-gore-satin-al/8eb-bring-it-on.html

H&M gibi bir moda devinin kullanılmayan tekstil ürünlerini dönüştürmesi hakkında yapmış olduğı reklam filmi bahsettiğimiz konuya çok iyi bir örnek olacaktır.

 

Sonuç Olarak;

Markanın devamlılığı ve başarısı topluma ne mesaj verdiğiyle doğru orantılıdır. İşletmelerin; çevreye karşı hassasiyeti, kurumsallaşma süreçleri ve küreselleşme kabiliyetleri bu yüzden önem taşımaktadır. Tüketicilerin giderek daha bilinçlenmeye başladığı şu günlerde büyük ve küçük çaplı işletmeler; hepimizin yararına olacak bu adımları attığı zaman, sürdürebirliliğin önemini kavrama ve uygulama sürecinde ciddi bir avantaj sağlayacak ve büyük pazarlama başarıları elde edeceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir