23-27 Mayıs Tarihinde Düzenlenecek Pazarlama Türkiye Zirvesi "Metaverse" Etkinliğine Ücretsiz Katılmak İçin Tıklayın

Pazarlama Uygulamalarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önderliğinde, “Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası” başlatılmıştır. Bu kapsamda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası yürütülecektir.

UNiTE Kampanyası ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 2008 yılında başlatılmıştır. Bu kampanya ile Dünya’nın her yerinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve sona ermesi için farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.  Sosyal medyada #kimseyigeridebırakma ve #kadınaşiddeteson etiketleri ile yürütülen kampanya bu alanda siyasi irade ve kaynakları artırmayı da hedeflemektedir.

Cinsiyete dayalı ayrımcılık pazarlama araştırmalarının da gündemini oluşturmuştur. Antwerp Üniversitesi’nden Corine Van Hellemont ve Hilde Van den Bulck, “Impacts of advertisements that are unfriendly to women and men” başlıklı makalelerinde, kadın ve erkeklere karşı dostça olmayan reklamların etkilerini incelemiştir.

Makalede yapılan ve Belçika’da gerçekleştirilen çalışmada kadınlara ve erkeklere dostça olmayan reklamlara gösterilen tolerans analiz edilmiştir. Ayrıca, ne tür eşitlikçi yaklaşımlar içermeyen cinsiyet uygulamalarının hangi sektörde endişelere yol açtığı irdelenmiştir.

Reklamlar, cinsiyet rollerini ön plana çıkaran önemli bir sosyalleşme faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kadınların ve erkeklerin oynadıkları rollerin reklamlarda sergilendiği görülmektedir. Ancak son yıllarda kadınların değişen yapılarının ve rollerinin reklamlara yansıtılmadığı da göze çarpmaktadır. Bu da, reklamların saldırgan ve aşağılayıcı bir karaktere bürünmesine yol açmaktadır.

Bu tür saldırgan reklamların tüketiciler tarafından algılanmasında, demografik özellikler, kültür,  milliyet ve eğitim seviyesi etkili faktörlerdir. Ayrıca tüketicilerin söz konusu reklamlara olan toleransı,  kullanılan medya aracına göre de değişmektedir.

Makalede yapılan çalışmada, cinsiyet türlerine eşit fırsat sağlanması konusundaki uzmanlarla reklam ve pazarlama uzmanları bir araya getirilmiştir.  Söz konusu uzmanlar, algı, tolerans, toplumsal endişe ve politika çözümleri olmak üzere dört grupta reklamların cinsiyetlere karşı dostça yaklaşımlar içermemesi durumunu değerlendirmişlerdir.

Çalışma sonucunda, reklamların erkeklerden çok kadınlara karşı dostça olmayan şekilde algılanma potansiyelinin daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Genel olarak cinsiyetlere karşı dostça yaklaşımlar içermeyen reklamların tüketiciler tarafından daha az tolere edildiği gözlemlenmiştir. Kadınların, dostça yaklaşımlar içermeyen reklamlara karşı endişe düzeyi, erkeklere göre daha yüksek çıkmıştır.

Çalışmanın önemli bir sonucu da, kısıtlayıcı ve kısıtlayıcı olmayan politika önlemlerine olan yaklaşımı ortaya çıkarmasıdır. Buna göre eğitim ve ödül verme gibi kısıtlayıcı olmayan politika önlemleri daha fazla tercih edilmiştir.

Dolayısıyla, BM tarafından yürütülen “Kimseyi Geride Bırakma: Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son” temalı   UNiTE kampanyası da toplumda cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesinde farkındalık yaratılması açısından önemli bir girişimdir.