E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 28 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Pazarlama Nedir?

Günlük hayatımızın hemen her anında ve alanında pazarlamadan bahsederiz. Pazarlama Nedir ? dersek. Öyle bir alandır ki berberden akademik tartışmaların yapıldığı platformlara kadar her yerde karşımıza çıkar. Pazarlamanın hayatın içinde ve hatta tam da merkezinde olması onun bu denli geniş çapta konuşulmasına ve tartışılmasına neden olmaktadır.

İşletmenin bir fonksiyonu olarak ele aldığımız zaman Pazarlamanın en büyük özelliğinin işletmeye gelir getiren fonksiyon olduğunu görüyoruz. Diğer fonksiyonlardan farklı olarak pazarlama, işletmenin ürettiği ürünlerin tüketici ile buluşmasını ve bu buluşmanın neticesinde de işletmeye gelir getirmektedir.

Pazarlama Nedir ?

Örneğin; finans fonksiyonunun işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için işletmenin gelir elde etmesi gerekir. İşletme gelir elde etmesi halinde işletmenin temel mali tabloları ortaya çıkacaktır. Ek olarak işletmenin bütçesi hazırlanacak ve işletmenin finansal planlaması da pazarlamanın elde etmiş olduğu gelirlerin sonuçlarına göre planlanacaktır.

Pazarlama nedir?
Pazarlama nedir?

Benzer şekilde pazarlama fonksiyonunun tam eksiksiz çalışmasının sonucunda işletmenin toplum nazarındaki değeri de artacaktır. Kurumsal anlamda itibarı yükselmiş ve tüketiciler tarafından da tercih edilen bir kurum haline gelecektir.

Toplum nazarında rağbet gören ve tercih edilen işletmeler insan kaynaklarına da olumlu katkı sağlayacaktır. Şöyle ki;  marka haline gelmiş işletmelerde bireyler de çalışmak isteyecek ve bu sayede insan kaynakları da pazarlamanın bu olumlu katkısından kendi payını alacaktır. Bu sayede kurumsal aidiyet de en üst düzeyde gerçeklemiş olacaktır.

Pazarlamanın işletmeler ve tüketiciler tarafından bu kadar önemseniyor olması doğaldır ki işletmenin organizasyon şemasını da etkilemiştir. Bugün artık kâr amacı güden/gütmeyen birçok işletme tarafından pazarlama departmanları oluşturulmuş ve birçok şirkette  CMO (chief marketing officer) şeklinde yapılanmaların ortaya çıkmıştır.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişiyor olması işletmeciliği de yakından etkilemiştir.

We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporu internet, mobil ve sosyal medya kullanıcı istatistiklerine göre ;
 • Dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanıyor.
 • Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi.
 • Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonundan geliyor.
 • Dünyanın dört bir yanındaki mobil bağlantıların yarısından çoğu artık “genişbant”
 • Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içinde alışveriş yaptı.
 • Facebook kullanıcıları, günde 8 milyar video izliyor.
 • Facebook videolarının % 85’i, sessiz izleniyor
 • Facebook kullanıcıları, canlı video izlemede, olağan video izlemeden 3 kat daha fazla zaman harcıyor.
 • 2016’da pazarlamacıların %14’ü, sosyal medya pazarlama stratejilerinde canlı video kullandı.
 • Video izlemenin %51’i, mobil cihazlar üzerinden yapılıyor.
 • Pazarlamacıların %55’i, Facebook’u kendilerinin temel pazarlama platformu olarak görüyor.
 • İnternet trafiğinin % 74’ü, 2017 yılı sonunda video içeriklerinden gelecek.
 • Video içeren landing page örnekleri, % 800 daha fazla dönüşüm oranı sağladı (FS)
 • Alışveriş yapanların % 40’ı online veya şahsen bir mağazayı ziyaret edecek. (Google)
 • Online alışveriş yapan kullanıcıların %96’sı, hizmet veya ürünle ilgili video izlemektedir
 • % 144, servis veya ürünün videosunu izledi ve satın aldı.
 • Videoların %100’ü, Google, YouTube, Bing ve Yahoo’daki SEO Video sıralamasında 1. sayfada.
 • Görsel içeren tweetler görsel kullanılmayan tweetlere oranla %150 daha fazla retweet ediliyor.

1990lı yılların sonlarına kadar emek yoğun işletmelerin yer aldığı sanayinin egemen olduğu bir toplumda yaşıyor iken bugün artık teknoloji yoğun işletmelerin faaliyetlerini sürdüren sektörler ile yaşıyoruz. Bu durumun doğal bir sonucu olarak girişimcilik eko sistemi de etkilenmiş ve teknoloji tabanlı işletmelerin hayatımıza girmesine neden olmuştur.

Altavista

2000’li yılların hemen başlarında Google’ın hayatımıza girmesi ile birçok arama motorunun piyasadan çekilmesine neden olduğunu görmekteyiz. Bunun en bariz nedenlerinden birisi gelişen teknoloji ile birlikte tüketicinin de değişmesi idi. Tüketici artık Alta Vista veya Yahoo’daki gibi karmaşık arama motorları yerine daha sade bir arama motoru istiyor idi. Bunu farkeden Google rakiplerinin piyasadan çekilmesine neden olan hamlesini gerçekleştirmiş idi. Google’ın burada yaptığı en temel şey arama yapılacak olan ekranın en sade şekilde tasarlamak olması idi.

Netflix

Teknolojinin hızla gelişiyor olması ile eş zamanlı olarak girişimciliğin eko sisteminde de kökten değişiklikler meydana geldi. İnternet tabanlı çalışan birçok ürün hayatımıza girdi. Akıllı telefon sayısının da artması ile beraber hayatımıza Netflix gibi ürünlerin girmesi artık kaçınılmaz olmuştu. Bu şirketler ve ürünler tüketici ile etkileşim halinde oluyor ve birlikte ürün geliştiriyorlar idi.

Bu tip ürünlerin ve şirketlerin ortaya çıkması 100 yıllık şirketlerin bile iş modellerinin değiştirmesine ve tüketici ile iletişim kurmak için yeni mecraların aranmasına neden oldu. Ülkemizde Arçelik gibi dev şirketler artık reklamlarında online satış kanallarının adreslerini veriyor idi.  Vestel gibi şirketler de müşteriyi daha fazla elinde tutabilmek için kiralık televizyon gibi uygulamaları yapar hale geldiler.

Pazarlama Nedir ? Pazarlama ilk başlarda insan ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanması olarak tanımlanmış idi. Sonrasında yapılan tanımlamada bu tanım geliştirilmiş ve ihtiyaçların kârlı bir şekilde karşılanması halini almıştır.

Amerikan Pazarlama Derneği ise Pazarlama Nedir ?

Şu şekilde cevaplamakta ; 1985 yılında Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım uzun yıllar hem akademisyenler hem de uygulamacılar tarafından kabul görmüştür.

Amerikan Pazarlama Derneği 1985 yılında yapmış olduğu tanımı 2013 yılında geliştirmiş ve pazarlamayı “müşteriler, örgüt, paydaşlar ve genelde toplum için değer ifade eden malları, hizmetleri ve hatta fikirleri üretme, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti, kurumlar seti ve süreçleri” olarak tanımlamıştır.

Daha fazlası için: https://www.yeniisfikirleri.net/category/reklam-ve-pazarlama/

3 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir