E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 28 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Marka Yaratan Adımlar

Her markanın kendine özgü pazarlama adımları atması gerektiğine inanmakla birlikte, pazarlama stratejilerinde kullanılan genel yolları açıklamaya çalışacağım. Pazarlamada esas olarak alınabilecek iki nokta bulunmaktadır; hedef ve sonuç. Pazarlama planları oluşturulurken temel alınması gereken tek şey hedef’tir. Pazarlama aşamaları tamamlandığında ise geride kalan sadece sonuç’tur. Sonucun her zaman başarılı olmasının imkanı yoktur. Her yeni sonuçla birlikte, daha başarılı hedeflere ilerleyebilmek önemlidir. Pazarlama aşamasında ortaya çıkan nedenlere, sorunlara vb. kriterlere gereğinden fazla önem vermek ilerlemeyi engelleyecek, belkide durma noktasına getirecektir. Pazarlama stratejileriyle, satış stratejileri arasındaki ayrımın bilincinde olmak gerekmektedir. Satış stratejileri, ürününüzü / hizmetinizi sattırır.

Pazarlama stratejileri ise marka yaratır, ve markanın satışla sonuçlanmasını sağlar. Günümüzde sürdürülebilir satışları sağlamak için marka olmak gerekliliği açıkça görülmektedir. Marka için pazarlama haritası çizmeden önce SWOT analizi yapmak genel olarak uygulanmakta olan bir sistemdir. Markanın güçlü ve zayıf yönleri, sektörün fırsat ve tehditleri belirlenir. Bu analizlere göre bir strateji belirlenir. Bu kabul edilmiş bir açılım olsa da, marka için güçlü yönlerin belirlenmesi değil, yaratılması gerektiğini ve sektör için fırsat olabilecek adımların da marka tarafından oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günümüz pazarlama adımlarında ihtiyaçları görmek değil, ihtiyaç yaratmak markayı zirveye çıkarabilir. Pazarlama’da hareket adımları kadar kullanılacak mecralar da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bazı pazarlama kanallarını anlatmaya çalışacağım;

1. Dijital Pazarlama Hangi sektörde hizmet veriliyor olursa olsun günümüzde markanın temel pazarlama kanalı dijital olmalı, pazarlama stratejileri bunun üzerine kurulmalıdır. Dijital’in pazarlama planlarında ön plana çıkmasının en büyük nedeni geri dönüş oranlarının yüksek ve ölçülebilir olmasıdır. Geleneksel pazarlama araçlarından vazgeçilemiyor olsa da, ilk iletişimi dijital kanallardan sağlamak alternatiflere göre çok daha kolaydır. Bu kanalı doğru yöneten markalar imajlarını güçlendirerek, müşterilerini birer pazarlamacıları konumuna getirebilirler. Kullanıcıları paylaşıma teşvik eden, kampanyanın içine çeken sosyal medya kampanyaları bu konuda en iyi örnek olarak gösterilebilir. Dijital Pazarlama’nın birçok alt başlığı olsa da sosyal medya kampanyaları bu alanda öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra mobil kullanımının artmasıyla birlikte, mobil web üzerinde ulaşılabilir olmak olmazsa olmazlardandır.

2. Gelenelsel Mecralar Pazarlama’da TV, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel mecralar hala ciddi paya sahip olsa da, markaların bu kanalları Dijital Pazalarma faaliyetleriyle paralel yürütüttüğünü görmekteyiz. Dijital / Geleneksel pazarlama bütçesi arasındaki uçurumunda git gide kapandığını söyleyebiliriz. Markaların basılı ve TV kampanyalarında ilk adım olarak kampanya hashtag’lerini kullanması Dijital’e verilen önemi göstermektedir. Bu her zaman planlı yürütülmese de Pegasus’un “Atlayıp Gitsem” kampanyası gibi geleneksel / dijital senteziyle yüksek geri dönüş oranları elde etmek mümkündür.

3. Viral Pazarlama Gerek dijital, gerek geleneksel bütün pazarlama alanlarında amaç insanları pazarlama faaliyetlerine dahil edebilmektir. Müşterilerinizi memnun edebilirsiniz, yeni nesil pazarlamada bunu müşterinin çevresine duyurması önem taşımaktadır. Viral Pazarlama stratejileri, ürünü / hizmeti ikinci planda tutarak kullanıcının ilgisini uyandıracak şekilde planlanmaktadır. İlk iletişim geleneksel yollarla da sağlansa, sonuç dijital kanallardan elde edilir.

4. Ağ Pazarlama Pazarlama’da mecralar büyük öneme sahip olsa da, sonuca ulaşmayı kişiler belirler. Küçük işletmelerden, büyük markalara hep karşınızdaki temsilci satın alıp almama konusundaki son kararınızı vermenize neden olacaktır. E-ticaret vb. alanlarda bu geçerli olmasa da, bir ürün hizmet alacağınızda marka temsilcisinin tutumu sizi markaya bağlar ya da uzaklaştırır. Ürününüzden, hizmetinizden ve iletişiminizden memnun müşteri yaratırsanız süper bir pazarlama ağı yaratırsınız. İnsanların alışverişlerde birinci planda güveni tuttuklarını göz önüne alırsak, en güçlü ve geri dönüşü yüksek pazarlama yönteminin networking yaratmak olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak; pazarlamanın net formüllere değil, sürekli gelişime ve yeni kanalları takibe bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir