E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Firmaların Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerine Katılma Dereceleri

Firmaların Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerine Katılma Dereceleri

1.)    Tamamen iç pazara dönük firmalar

Bu aşamadaki firmalar faaliyetlerine tamamen iç pazarlara dönük olarak sürdürür. Ve ulusal sınırlar dışında kalan potansiyel müşterilerine karşı ilgi duymaz.Bunun yanında bu tür firmaların ürettikleri mal ve hizmetlerinde dış pazarlarda satıldığını görmek zaman zaman mümkün olabilir. Örneğin ; yabancı bir müşteri firmaya gelebilir ve sonrasında kendi pazarında satmak üzere ondan mal satın alabilir veya sipariş verebilir. Ya da firma yurt içindeki çeşitli yabancı ve yerli ticari temsilcilere satış yapıyor olabilir. Ancak genelde bu aşamadaki firmaların dış pazarlarla doğrudan doğruya bir ilişkileri olmadığı gibi dış pazarlar hakkında genel bilgileri de azdır.

2.)    Yurt dışı Pazarlama Faaliyetlerini Süreksiz Bir Biçimde Sürdüren Firmalar

Bazı firmalar zaman zaman çeşitli nedenlerle oluşan üretim fazlalarını eritmek amacıyla yurtdışı pazarlara yönelirler. Ancak meydana gelen üretim fazlaları geçici nitelikte olduğu için dış pazarlama faaliyetleri de süreçsiz geçici niteliktedir. Ve dış pazarlar ile Pazar fırsatlarına karşı ilgileri azdır. Zamanla iç pazarda talep yükselip üretimini yurtiçinde yeniden kolayca satmak mümkün olunca yabancı müşterilerle kurulmuş olan ilişkiler büyük bir olasılıkla kesilir.

3.)    Uluslar arası Pazarlama Faaliyetlerini Sürekli Ve Düzenli Sürdüren Firmalar

Bu aşamadaki firmalar üretim ve pazarlama kapasitelerini iç Pazar yanında dış Pazar fırsatlarında dikkate alarak belirlemişlerdir ve dış pazarlama faaliyetleri geçici değil süreklidir. Bununla birlikte genellikle bu aşamada ağırlık iç pazara verilmiştir. Ve bu kapasitenin önemli bir bölümü burada kullanılır. Yani dış pazarlar iç pazarların bir uzantısı olarak görülür. Bu firmalardan bir bölümü zamanla uluslar arası veya çok uluslu firma niteliğine bürünürler.

4.)    Pazarlama Faaliyetlerini Evrensel Boyutlarda Sürdüren Firmalar

Bu gruptaki firmalar uluslararası pazarlama faaliyetlerine tüm güçleriyle girişmişlerdir. Ve kendi iç pazarlarına dahil olmak üzere tüm dünya pazarlarına iç dış Pazar ayrımı gözetmeksizin aynı ilgiyle yönelirler. İç Pazar firmanın hedef olarak alabileceği dünya pazarlarından sadece biridir. Hatta bu aşamadaki firmaların üretimlerini gerçekleştirdiklerini ülkede hiç satış yapmaları da mümkündür.

 

Firmaların Uluslar arası Pazarlama Faaliyetlerine Katılma Derecelerini Pazarlama Faaliyetlerinin Niteliği Üzerindeki Etkileri 

Firmalar bir aşamadan diğerine geçtikçe üretim, fiyatlandırma,mal,dağıtım, tutundurma, örgütlenme ve diğer pazarlamaya ilişkin konularda değişik bir yaklaşıma sahip olabilir. Çünkü ; farklı aşamalardaki firmaların sorunları ve bunların çözüm biçimleri de değişebilir.

  1. Aşamadaki Firmalar : Tamamen iç pazara dönük olarak faaliyet gösterdikleri ve dış pazarlama faaliyetlerine katılmak açısından da isteksiz oldukları için bunların yurtdışı pazarlara açılma olasılığı azdır. Bu tür firmalar ancak iç Pazar koşullarında kendilerini güç durumda bırakacak bir gelişme halinde 2. aşamaya geçerler.
  1. Aşamadaki Firmalar :  İçinde önemli olan iç pazardır. Dış pazarlara tesadüfen veya geçici olarak satış yaptıklarından birinci ve ikinci grup firmanın pazarlama politikaları dış pazarlama faaliyetinden etkilenmez. Dış pazarlar için bu pazarın talebine uygun mal veya hizmetlerin üretilmesi düşünülmez. Yabancı müşterilere yurt içi fiyatları temel olan katı bir fiyatlandırma politikası uygulanır firmanın dağıtım sisteminde ve örgüt yapısında herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu olmaz.
  1. Aşamadaki Firmalar ; ise iç Pazar önemini korumakla birlikte diğer iki firma yapısına göre konuya yaklaşım biçimini ve faaliyetlerin yapısı bakımından önemli farklılıklar görülür. Örneğin ; üretilen mal ve hizmetlerde dış Pazar koşullarına uygun değişiklikler yapılır. Firma örgüt yapısını dış pazarlara daha iyi hizmet etmek ve satış şansını arttırmak için değiştirir ve geliştirir. Dış pazarlarda müşterilerle ilişkilerini dolaysız ve sürekli hale getirmek için şubeler açar. Fiyatlandırma politikasına esneklik kazandırır.
  1. Aşamadaki Firmalar ; ise daha önce ifade edildiği gibi uluslar arası pazarlama faaliyetlerini öncekilere göre çok daha farklı yaklaşım ve boyutlar içinde ele alırlar artık iç Pazar söz konusu olmadığından iç Pazar için üretilen mal veya hizmetler söz konusu değildir. Faaliyetlerini evrensel boyutlarda tüm dünya pazarlarını kapsayacak şekilde planlarlar. Sürekli AR-GE faaliyetleriyle hedef pazarları belirler ve bunlar için farklı ve yeni mal ve hizmetler üreterek farklı fiyat ve dağıtım kanallarıyla satmaya çalışırlar. Bu firmalar pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra çoğu üretim faaliyetlerinde evrensel boyutlarda yaygınlaşmıştır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir