Öykü Anlatmanın Gücü

damattween

Hayallerinizi bir başkasına nasıl aktarırsınız ya da yaşadığınız olayların karşı tarafta etki bırakması için nasıl bir yol izlersiniz?
Öykü anlatmak iletişimin en etkili tekniklerinden biridir ve bir kişi karşısındakini ikna etmek istiyorsa kullanabileceği en etkili yöntem öykü dili ile anlatmaktır. Bazen öyküler toplulukları, kitleleri yada bir milleti etkileyebilir, ilham verip onları peşinden sürükleyebilir değişim başlatabilir çünkü ikna etmenin en etkili yollarının başında öykü dili ile anlatmak gelir. Bu durum şirketler için de geçerlidir. Dikkatlice seçilmiş bir öykü şirket içinde gerçekte var olan etkiyi, konuyu, olayların ve karakterlerin gelişimini, hedef kitlenin içinde bulundukları dünya ile birlikte anlatılan öyküyü akıllarında canlandırarak onları o öykünün bir kahramanı olarak anlamlı bir yön vermesinde yardımcı olur.
Öyküler; ilham vericidir, motive edicidir, dinleyici kitleyi harekete geçirebilir. Bizlerin ortak bilinçaltını yansıtan ve evrensel olan hayatımızın, yaşanmışlıkların, hayallerin birer sonucunu oluşturur. Öykü anlatmak kuru ve soyut olan algıların, doğrudan bilinçaltına ulaşıp ilgi uyandıran görsellere dönüşmesidir. İyi bir öykü anlatımı ikna edicidir.
Hikayeler iletişimin ilkel biçimidir. Tarihin derinliklerinden engin yarınlara deneyimlerin hikaye yoluyla paylaşımı insanların birincil iletişim yöntemi olmuştur. Ahlaki değerler ve fikirler halk öykülerinde ve masallarda paylaşılarak nesilden nesile böylelikle geçmiştir.

Bizler hikayeleri dinlerken o hikayedeki hayatların ayrıntılarını anlamak için hayal gücümüzü kullanarak bilinçaltımıza görüntüleri ve ayrıntıları ekleriz, böylelikle hikayenin karakterleriyle empati kurmuş oluruz. Hikayeler nasıl düşündüğümüzün bir aynasıdır. Hayattaki yerimizi, bizim kimliklerimizi oluşturur, toplumsal değerleri tanımlayıp öğretmek ve anlamak için yardımcı olur.

Öykü dili iş hayatında önemli bir rol üstlenmektedir, çünkü rasyonel argümanlar sadece mantık çerçevesinde ancak akılları coşturan bir bakış açısı sunabilir. Rakamlar, sunumlar v.b. kanıtlar bile genellikle istenilen sonuçları sağlayamaz. Kalplere hitap edecek bir iletişim yolu bulmak çok zordur, duyguları harekete geçirecek bir anlatım yaptığınızda o zaman insanlar enerjik bir coşkuyla, motive olmuş bir şekilde şirketin hikayesindeki yerlerini birer kahraman gibi alacaklardır, bu enerjiyi etkin bir öykü anlatarak yakalayabilirsiniz.
Andrew Stanton TED Talks’da yaptığı “Harika Bir Hikayeye Götüren İpuçları“ konulu konuşmasında hikaye anlatmanın önemini şöyle açıklamıştır; “Hikaye anlatmak fıkra anlatmaktır. Vurucu noktasını bilmektir, sonunu bilmek, ilk cümleden sonuncuya kadar tüm anlattıklarının tek bir amaca hizmet ettiğini ve ideal durumda insan olarak kim olduğumuz anlayışını derinleştiren bir gerçeği doğrulamaktır. Hepimiz hikayeleri severiz. Onlar için yaratılmışız. Hikayeler kim olduğumuzu doğrular. Hepimiz yaşamlarımızın bir amacı olduğuna inanmak isteriz. Ve hiçbir şey bizi hikayelerin yaptığı kadar yaşamamızın bir amacı olduğuna inandıramaz. Onlar zamanın sınırlarını aşarlar, geçmişi, şimdiyi ve geleceği ve bizim gerçek ya da hayal ürünü kahramanlarla kendi aramızda benzerlikler bulmamıza izin verirler.”

Öykü dili; şirket yönetimleri tarafından hedeflerin ve amaçların gerçekleştirilmesinde hedef kitle ile iletişime geçilmesinde kullanılan en etkin yollardan biridir. Değişiklikleri kolayca aktarabilmek ve karmaşıklığa yol açmadan dönüşümü sağlayarak eyleme geçilmesinde hedef kitleyi kendileriyle özdeşleşebileceği bir şekilde harekete geçirebilir.
Şirket değerlerinin sağlam temellere sahip olmasında öykü dili etkili bir yoldur. Şirket içindeki işleyişin nasıl olduğunun ve nasıl yapıldığını anlatılmasında, değerlerin aktarılmasında yardımcı olur. Şirketlerde birlik ve beraberlik içinde ekip ruhuyla çalışmanın önemi ve anlamı öykü yoluyla aktarılabilir. Bir şirketin en büyük bilgi ve birikimi çalışanlarıdır, şirketler vizyonları doğrultusunda pozitif bir sinerji oluşturarak çalışanlarını geleceğe hazırlamalıdır. Çalışanlarının bulundukları yerden gelecekte bulunmaları gerektiği yere ulaşmalarının en etkili yolu iyi bir öykü anlatımı ile sağlanabilir.
Günümüzde şirketler modern dünyanın yeni öykü anlatanları olmuştur. Bu sayede kendi değerlerini ileterek çalışanlarında ve müşteri kitlesinde akıllara ve kalplere dokunan gerçek zamanlı bir etkileşim yaratmış, çalışan ve müşteri ilişkilerini yürütmede mükemmel bir fırsat oluşturmuşlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir