Mesai Saatleri Eriyor

damattween

Mesai saatlerinin çalışanlar tarafından yararlı bir şekilde kullanılamaması, mesai saatlerinin gün geçtikçe bir çok sebepden erimesi günümüz şirketlerinin önemli sorunlarından biri haline geldi. Yapılan araştırmalara göre çalışanların %75’inin günde sadece 3 saat verimli çalışmasından söz ediliyor. Çalışanları etkileyen faktörler ise; kahve-sigara molaları ve sosyal medya. Yurtdışında bu konuda pek çok araştırma yapılıyor. Türkiye’de ise şimdilik her firma kendi çözümü nü bulmuş gibi görünüyor.

 

Şirketler bu konuda farklı görüşler öne sürüyor.  Bazıları katı bir tutum sergilerken bazıları da konuya daha esnek bakabiliyor. Katı tutumlu şirketlere Eureko Sigortayı örnek verebiliriz. Şirketin İnsan Kaynakları direktörü Oya Buyan kahve-sigara saatlerini belli bir ölçüde tuttuklarını, ekstra çıkılan molaların motivasyonu düşürdüğünü,  sosyal medya erişiminin ise şirkette belli bir saatlerde mümkün olduğunu söylüyor. Bana göre bu tutum çalışanların psikolojisini ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin;çalışan kendisini rahat hissedemez ya da çalıştığı yere olan aidiyetini kaybedebilir. Belirli bir çalışma eğitim almış, sorumluluk sahibi insanları sosyal medya, kahve-sigara molaları gibi etkenlerin olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Konuya sigara bağımlıları açısından baktığımız zaman ise, yapılan araştırmalarda sigaraya bağımlılığı olan insanların belirli bir süre sonra yaptıkları işe odaklanma yetilerini kaybettiklerini görüyoruz ki bu bana göre motivasyonu ve yapılan işin kalitesini düşüren bir durumdur. Fakat şirketler bu konuda farklı bir politika izleyerek en alt kademeden en üst kademeye kadar pek çok çalışanlarına sigarayı bıraktırma yöntemleri uygulu yor ve bu konuda eğitimler veriyor.Bana göre bu durum sadece çalışanın üretkenliği açısında değil sağlık açısından da değer gördüğünü gösteriyor.

           Konuya esnek davranan şirketlerin açısından baktığımız zaman bana göre kahve-sigara molaları olmasa da sosyal medya açısından söylenecek daha çok şey var. Çünkü bu şirketler sosyal medyayı yararlı şekilde kullanmanın ayrıcalıklarından yararlanmaya başlamış ve sosyal medyanın yasaklanmasının imkansız olduğunu yasaklansa bile akıllı telefonların bu yasağı rahatlıkla delebileceğini anlamıştır. Bu politikayı benimsemiş şirketlere göre sosyal  paylaşım ağları çalışanların sanal bir  ortamda toplanmasını bu şekilde iletişimlerinin ve networking taraflarının geliştiğini düşünüyorlar. Yapılan araştırmalar şirketlerin %51’i sosyal medyanın çalışanların üretkenliğine ve kendi  profillerine zarar vereceğini düşünse bile, son zamanlarda başarılı pek çok yönetici sosyal medyada etkin bir strateji izlediğini, sosyal ağların kendilerine fikir alışverişi imkanı sunduğunu savunuyor.

          Şirketlerin politikalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman esnek davranan şirketlerin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Bana göre çalışanın üretkenliğini ve motivasyonunu artırmak katı kurallardan değil onları çalıştıkları yere ait hissettirmekten ve memnun etmekten geçer. Ayrıca sosyal medyayı iş dünyası açısından etkin kullanan şirket yöneticileri bana göre çağı yakalamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir