Bir İnsan Mozaiği Motivasyon


İşletmelerin başarısında etkin bir rol oynayan  nadide kaynak, insan.

Anlaşılması zor bir yapısı olan, ne zaman ne istediği konusunda dahi çelişkiye düşebilecek potansiyele sahip karmaşık bir model olarak insan…

Şimdi biraz kendimizden bahsedelim. Gün içinde gerek iş hayatımızda gerek özel hayatımızda hoşlandığımız hoşlanmadığımız sevdiğimiz sevmediğimiz, bizi güldüren, düşündüren bir çok çevresel etmen ile karşı karşıyayız. Peki bu etmenler bizi ne derece etkiliyor? Bizden ve çevremizden aldıkları veya bize kazandırdıkları neler?

Biz, insanlar olarak hayata karşı her ne kadar rasyonel bakış açısıyla yaklaşıyor gibi görünsek de gözle görülmeyen ama son derece önemli olan bir takım manevi destek unsurlarına ihtiyaç duyarız. Bu unsurlar karşılandığı takdirde kendimizi iyi hissederiz ve bunu günlük hayatımız ile beraber iş hayatımıza da yansıtmaktan çekinmeyiz.

İş hayatımıza yansıtmaktan çekinmeyiz dedik öyle değil mi?

O halde bizim mutluluğumuz ile işletme başarısı arasında özel bir bağ olduğunu söyleyebiliriz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki başarılı işletmelerin sırrının yüksek oranda, insanın mozaik misali kamaşık olan bu yapısını birleştirmeye çalışmakta ve çalışanı için fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik verdiği önem ve çabada yatıyor.

İşte biz bahsedilen bu çabaya ‘’motivasyonu yüksek tutma’’ adını verdik.

    Peki motivasyon nedir?

Motivasyon dilimizde, isteklendirme, güdüleme anlamlarınını karşılamakla beraber farklı bilim dallarıyla etkileşim halinde olduğundan tek bir anlam ifade etmeyip farklı şekillerde de yorumlanır.

Biz şimdilik motivasyonun ‘’yönetici-ast-işletme’’ üçlüsündeki ‘dış teşvik’ rolüne değinmeyi tercih ediyoruz.

Motivasyon kavramını iş yaşamına indirgediğimizde;  ihtiyaçları, beklentileri, amaç ve hedefleri farklı olan insanları objektif bir tutum izlemek suretiyle birbirinden ayırt ederek, onların yeteneklerini daha kaliteli bir biçimde kullanmasını sağlayacak çalışma ortamının yaratılması ve dolayısıyla kişisel performansı en üst seviyeye ulaştırmak adına verilen bir mücadele olarak tanımlıyoruz.

 Neden mücadele dedik?

Çünkü çalışan birinin motivasyonu ne kadar önemliyse yöneticinin ‘’motivasyon algısı’’ da bir o kadar önemlidir!

 

   İyi Motivasyon / Kötü Motivasyon

Bazı yöneticiler daha kendileri motivelerini sağlayamamışken astlarını motive etme kaygısına düşerler. Ancak bu durum genellikle iyi sonuçlanmaz. Çünkü kendini motive etmeyi başaramayan bir yönetici astlarını çoğunlukla kötü anlamda bir motiveye maruz bırakır.

Kimi yöneticiler motivasyonun tek kaynağının maddi ödülden geçtiğine inanır.

İş hayatında noksan bir tablo çizilmesine sebebiyet veren bu durum her çalışanda gözle görülür olumsuz bir etki yaratmasa da bu şartlar altında söz konusu çalışana dair etkin bir verimlilik gözlemlenmesini beklemek ancak abesle iştigal etmektir.

Bunun yanında kendinin ve astlarının farkında olan, astını nasıl motive etmesi gerektiğini bilen bir yöneticiyi ele alacak olursak, bu yönetici çalışanlarını iyi analiz ettiğinden ve geçen zamanda astları üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerini tartabilme yetisine sahip olduğundan en iyi motive kaynağına başvuracaktır. Belki de bu maddi ödülden ziyade, bir teşekkür, takdir, kutlama, işini iyi yaptığı noktalara vurgu yapmak gibi kulağa basit gelen ancak çalışanının değerini ortaya çıkartacak manevi gücü yansıtan motive unsurları da olabilir.

Söz konusu yönetici iyi bir motivasyon örneği sergileyecek olursa çalışanın verimliliği ile birlikte iç huzuru da artacak dolayısıyla etkin ve yüksek moralli bir çalışma ortamı ile işletme adına güzel işlere imza atma olanağının kapıları açılacaktır.

Sonuç olarak,

Örgütsel faktörlerin bireylerin motivasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebilir, yönetici- ast arasındaki etkin iletişimin ikisi arasındaki buzları kırmasıyla, adil,çağdaş bir disiplin anlayışının motivasyon üzerinde faydalı bir etkisi olduğu sonucunu elde edebiliriz. Ayrıca çalışanın yeteklerini iyileştirecek, geliştirecek, destek imkanlarını sunmak hem  çalışanın işini severek ve değer vererek yapmasına olanak sağlayacak hem de içinde bulunduğu şartlara ve ortama daha kolay adapte olması için fırsat yaratacaktır.

 Siz de çalışanınızın mozaik taşlarını yerine oturtup parlamasını istemez misiniz?


Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir İnsan Mozaiği Motivasyon

log in

reset password

Back to
log in
x
Bizi beğendiniz mi ?Her gün muhteşem yazıları okumak için beğenin.