E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 16 Mart Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

Kurumsal Çevikliğin Başrolünde Çevik Liderler

Günümüz iş dünyasının günden güne değişen, artan rekabet koşulları ve dinamikleri kurumlar için çevik olmayı getirmektedir. Bir önceki yazımda da ifade ettiğim gibi, çevredeki değişme ve gelişmelere hızla yanıt verebilen, gerekli esnekliğe sahip, çabuk uyum sağlayabilen, kriz dönemlerine hatta beklenmedik belirsizlik ve kriz dönemlerine karşı öngörülü davranabilen, motivasyonu yüksek kurumlar, yani çevik kurumlar rekabet avantajı elde eden, verimliliği yüksek, ayakta kalabilen kurumlar olacaktır.

Kurumları, dinamik biçimde ayakta tutan, faaliyetlerine devam etmesine katkıda bulunanlar ise kuşkusuz kurumdaki çalışanlar ve kurum içerisindeki liderlerdir. Çevik kurumların ilacı, çevik liderlerdir.

Çevik liderlik

Çevik Liderlik

Çevredeki ani değişme ve gelişmeler, kurumları çevik olmaya itmektedir. Kurumlarda değişkenlik ve yeniliklere çabuk uyum sağlayabilme, rekabet dinamiklerinde ayakta kalabilme becerisi çevikliğin temelini oluşturmaktadır. Çeviklik söz konusu olduğunda, post-modern liderlik türü olan çevik liderlik kavramı aklımıza gelmektedir. Çevik liderlik, çabukluğu, işbirliğini, hızı ve esnekliği içinde barındıran liderlik türüdür.

 

Çevik Liderler

Yoğun rekabetin yanı sıra, günümüzdeki dinamik ve karmaşık yapılı süreçlerin varlığı, liderleri eskiye göre daha çevik olmaya zorlamaktadır.

Kurumsal ataletten kurtulup, kurumsal çeviklik kazanabilmek için çevik liderlerin varlığına günden güne daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Hiç şüphesiz günümüzde liderler, eskiye göre daha karmaşık, belirsiz ve dinamik süreçlerin var olduğu bir yapının içindeler. Çevresel ve teknolojik değişme ve gelişmeleri yakından takip eden, yeterince karmaşık ve dinamik yapıya rağmen hızlıca uyum sağlayabilen, takipçilerinin güvenini kazanan liderler çevik liderlerdir. Çevikliğin ön koşulu olan gerekli hız ve esnekliğe sahip, öngörülü, uyum yeteneğinin yanı sıra, takım çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekmektedir.

Çevik Liderlerin Öne Çıkan Özellikleri

 • Öncelikle kendine güvenmeli, daha sonra takipçilerine güven duymalı ve güven duyurmalı,
 • Başarı odaklı ve ekiplerini destekleyen,
 • Yenilik, değişmeler, dijital dünyaya ve teknolojik gelişmelere hızla adapte olabilen, çağın dinamik hızının gerisinde kalmayan,
 • Öngörülemeyecek durumlarda bile öngörülü olmayı başarabilen,
 • Kurumların ayakta kalabilmesine yönelik becerilerini etkili biçimde kullanabilen,
 • Çevikliği benimseyen ve kurumda hızlı, esnek, değişme ve gelişmelere çabuk cevap verebilen çevik kültürü yaratabilen,
 • Çevik kültürü benimseyen, kurumda tavandan tabana yayabilen ve bu kültürü kurumun alışkanlığı haline getirebilen,
 • Kurumdaki problemleri zamanında gören ve soğukkanlılıkla çözümler üretebilen,
 • Problem çözme becerisinin yanı sıra, problemlere yaratıcı çözümler sunabilen,
 • Kriz ve belirsizlik dönemlerinde dahi, fırsatları görebilen ve fırsatlara odaklanabilen,
 • Öngörülemeyen durum ve koşullarda da, hızla cevap verme becerisine sahip olabilen,
 • Takipçileriyle birlikte sinerji yaratabilen,
 • Takımlarıyla birlikte hareket edebilen,
 • Takipçilerinin görüş ve fikirlerine önem veren ve birlikte hareket edebilen,
 • Artan müşteri ihtiyaç ve taleplerini doğru tespit ederek, o doğrultuda ürün ve hizmet sunabilen, müşteri memnuniyeti odaklı liderlerdir.

Çevik bildirinin (Agile Manifesto) de temel ilkelerini göz önünde bulundurduğumuzda, çevik süreçler, değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanan, projelerin temelinde motive olmuş çalışanların yer aldığı, sadelik ve yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılmasının gerekliliğine inanan, en iyi gereksinim ve tasarımların kendi kendini örgütleyebilen takımların varlığında oluşacağı, takımların kendini gözden geçirdiği, düzenli olarak daha etkili ve verimli olmanın yollarını aradığı ve ona göre davranışlar sergilemesiyle mümkündür.

Çevik manifesto ile ilgili daha detaylı ve kapsamlı bilgi edinmek isteyenler için linki paylaşmak isterim;

http://agilemanifesto.org/iso/tr/principles.html

Günümüz iş dünyasının dinamiklerinde ancak iş yapış ve yürütme biçimi çeviklik olan kurumların çoğalması ile birlikte, işletmeler ayakta kalabilecek, rekabet avantajı elde edebilecek ve kurumsal başarıya ulaşılabilecektir. Tabii ki, çevik liderler öncülüğünde…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir