Karşı Pazarlama Nedir ve Neden Önemlidir?

ds-damat

Pazarlama kavramı, özellikle 1950’lerden sonra ciddi bir önem kazanmış ve artan bir ivmeyle popülerliğini arttırmayı başarabilmiştir. Bunun nedeni öncelikle çok geniş bir kavram olması ve direkt olarak kârlılık üzerinde etkisinin bulunmasındandır. Pazarlama ile satış birbirine karıştırılmamalıdır. Satış, sipariş almak kadar basite indirgenebilecek bir kavram iken pazarlama, içerisinde psikolojiyi ve algı yönetimini de barındıran son derece geniş kapsamlı bir konudur. Bu nedenledir ki önemi giderek artış göstermiştir. Günümüzde de kendi içerisinde birçok alt gruba ayrılmış bir kavramdır ve gündemdeki yerini hiçbir zaman kaybetmemektedir. Karşı pazarlama denen kavram da pazarlamanın bir alt kolu olarak hayatımızda yer almaktadır. Peki, karşı pazarlama nedir?

Karşı Pazarlama Nedir?

Karşı pazarlama, standart pazarlamanın aksine bir unsuru iyi anlamda ön plana çıkarmaktan ziyade belirli bir amaca yönelik etik olan veya bilinçlendirme amacı güden bir pazarlama çeşididir. Öyle ki devletler tarafından da yaygın olarak kullanılır. Fakat direkt olarak olmasa da verilmek istenen mesajın gizli ve dolaylı yollardan verildiği kötü niyetli karşı pazarlama örnekleri de mevcuttur. Belirli bir durum veya konu hakkındaki yanlış algının düzeltilmesi için kullanılabilen bir pazarlama şeklidir. Bir örnekle açıklayacak olursak; halk arasında sosyal medya aracılığı ile veya kulaktan kulağa dolaşan kirli bilgi hakkında doğruların gösterilmesi politikası bir karşı pazarlama tekniğidir. Bu şekilde insanlar bilinçlendirilmeye çalışılır. Örneğin kutu sütlerin içerisinde katkı ve koruyucu maddelerin bulunduğunu düşünmesini ve bu nedenle esasında daha zararlı olan sokak sütüne ilgi göstermeleri durumuna karşılık devlet tarafından kutu sütler hakkında iyileştirici bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bu elbette doğruluğu kesin bir örnek değildir, bu noktada büyük süt firmalarının baskıları da göz önüne alınmalıdır fakat karşı pazarlamaya güzel bir örnektir.

Karşı Pazarlama Neden Önemlidir?

Karşı pazarlama ile iyileştirme çalışması yapılabileceği gibi özel firmalar tarafından rakipleri kötüleme çalışmaları da gerçekleştirilebilir. Bu nedenle karşı pazarlama yöntemleri üzerinde sıkı denetimler ve rekabet kuralları işlemektedir. Bu sayede firmaların rakipleri hakkında asılsız veya haksız bir şekilde kötüleme kampanyasında bulunmalarının önüne geçilmektedir. Bunun bir diğer uç örneği de 2000’li yıllarda radyodan yayınlanan Durex reklamlarında görülmüştür. Diğer markalarla yaşanan deneyimin ne kadar yetersiz olduğuna dair bir karşı pazarlama kampanyası yürütülmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir