23-27 Mayıs Tarihinde Düzenlenecek Pazarlama Türkiye Zirvesi "Metaverse" Etkinliğine Ücretsiz Katılmak İçin Tıklayın

İş Hayatında Motivasyon Neden Önemli

İnsanların başarısında etkin rol oynayan kaynak, iş hayatında motivasyon

Anlaşılması zor bir yapısı olan, ne zaman ne istediği konusunda dahi çelişkiye düşebilecek potansiyele sahip karmaşık bir model olarak insan…

Şimdi biraz kendimizden bahsedelim. Gün içinde gerek iş hayatımızda gerek özel hayatımızda hoşlandığımız hoşlanmadığımız sevdiğimiz sevmediğimiz, bizi güldüren, düşündüren birçok çevresel etmen ile karşı karşıyayız.

İş hayatında motivasyon insanları nasıl etkiliyor

İnsan olarak hayata karşı her zaman rasyonel bakış açısıyla yaklaşıyor gibi görünürüz. Gözle görülmeyen ama son derece önemli olan birtakım manevi destek unsurlarına da ihtiyaç duyarız. Bu unsurlar karşılandığı takdirde kendimizi iyi hissederiz. Böylece bunu günlük hayatımız ile birlikte iş hayatımıza da yansıtmaktan çekinmeyiz.

İş hayatında motivasyon her alana yansır.

O halde bizim mutluluğumuz ile işletme başarısı arasında özel bir bağ olduğunu söyleyebiliriz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki iş hayatında motivasyon işletmeleri başarıya götürüyor. Bu insanın mozaik misali kamaşık olan yapısını birleştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda, çalışanların sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik verdiği önem ve çabayı da kapsıyor. 

İşte biz bahsedilen bu çabaya ‘’motivasyonu yüksek tutma’’ adını verdik.

iş hayatında motivasyon

Motivasyon nedir?

Motivasyon dilimizde, isteklendirme, güdüleme anlamlarını karşılamakla beraber farklı bilim dallarıyla etkileşim halinde olduğundan tek bir anlam ifade etmeyip farklı şekillerde de yorumlanır.

Biz şimdilik motivasyonun ‘’yönetici-ast-işletme’’ üçlüsündeki ‘dış teşvik’ rolüne değinmeyi tercih ediyoruz.

Motivasyon kavramını iş yaşamına indirgediğimizde;  ihtiyaçları, beklentileri, amaç ve hedefleri farklı olan insanları objektif bir tutum izlemek suretiyle birbirinden ayırt ederek, onların yeteneklerini daha kaliteli bir biçimde kullanmasını sağlayacak çalışma ortamının yaratılması ve dolayısıyla kişisel performansı en üst seviyeye ulaştırmak adına verilen bir mücadele olarak tanımlıyoruz.

Neden mücadele dedik?

Çünkü çalışan birinin motivasyonu ne kadar önemliyse yöneticinin ‘’motivasyon algısı’’ da bir o kadar önemlidir.

İyi Motivasyon / Kötü Motivasyon

Bazı yöneticiler daha kendileri motivelerini sağlayamamışken astlarını motive etme kaygısına düşerler. Ancak bu durum genellikle iyi sonuçlanmaz. Çünkü kendini motive etmeyi başaramayan bir yönetici astlarını çoğunlukla kötü anlamda bir motiveye maruz bırakır.

Kimi yöneticiler, iş hayatında motivasyon un tek kaynağının maddi ödülden geçtiğine inanır.

Bu durum, iş hayatında noksan bir tablo çizilmesine sebebiyet verir. Her çalışanda gözle görülür olumsuz bir etki yaratmasa da bu şartlar altında çalışana dair etkin bir verimlilik beklemek ancak abesle iştigal etmektir.

Bunun yanında kendinin ve astlarının farkında olan, astını nasıl motive etmesi gerektiğini bilen bir yöneticiyi ele alacak olursak, bu yönetici çalışanlarını iyi analiz ettiğinden ve geçen zamanda astları üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerini tartabilme yetisine sahip olduğundan en iyi motive kaynağına başvuracaktır. Belki de bu maddi ödülden ziyade, bir teşekkür, takdir, kutlama, işini iyi yaptığı noktalara vurgu yapmak gibi kulağa basit gelen ancak çalışanının değerini ortaya çıkartacak manevi gücü yansıtan motive unsurları da olabilir.

Söz konusu yönetici iyi bir motivasyon örneği sergileyecek olursa çalışanın verimliliği ile birlikte iç huzuru da artacak dolayısıyla etkin ve yüksek moralli bir çalışma ortamı ile işletme adına güzel işlere imza atma olanağının kapıları açılacaktır.

Sonuç olarak,

Örgütsel faktörlerin bireylerin motivasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yönetici-ast arasındaki etkin iletişimin ikisi arasındaki buzları kırmasıyla adil, çağdaş bir disiplin anlayışının motivasyon üzerinde faydalı bir etkisi olduğu sonucunu elde edebiliriz. Ayrıca çalışanın yeteneklerini iyileştirecek, geliştirecek, destek imkanlarını sunmak çalışanların işini severek ve değer vererek yapmasına olanak sağlar. Böylece çalışanlara, içinde bulunduğu şartlara ve ortama daha kolay adapte olması için fırsat yaratılmış olur.

 Siz de çalışanınızın mozaik taşlarını yerine oturtup parlamasını istemez misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir