E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın
İçsel Pazarlama

İçsel Pazarlama ve İşletmeler Açısından Önemi

İçsel pazarlama, son yıllarda duymaya başladığımız yeni bir kavram. Aslında içsel pazarlama, bize bir alan olarak “pazarlama”nın her alana nasıl temas ettiğinin açık bir göstergesi. Nitekim içsel pazarlama, pazarlama kavramının işletmenin insan kaynakları politikası alanında uyguladığı stratejileri işaret ediyor.

280152-Colors-1408190428-614-640x480

İşletmenin kar elde etmesi için tüm çalışanların bir takım olarak bir arada çalışmak üzere motive edilmesi ve güçlendirilmesi olarak tanımlanan içsel pazarlama, işletmenin temel başarısını oluşturmaktadır. İşletme içerisinde çalışanların uyumlu bir gayret içerisinde olması, müşterilere istenen düzeyde hizmetin sunulabilmesi için son derece gereklidir. Çalışanlara yönelik olarak uygulanan ve çalışanların her düzeyde, işletmenin müşterilerine ne sunmak istediğini benimsediği  başarılı bir içsel pazarlama uygulaması, işletmenin pazarlama kampanyasının başarısı açısından önem taşımaktadır.

İçsel pazarlama teorisi temellerini müşterilerin bir işletmeye karşı tutumlarının sadece o işletmenin ürünleri ile olan değil, o işletmenin bir örgüt olarak bütünüyle yaşadıkları deneyimlerine dayandığı anlayışından almaktadır. Bu nedenle, müşterilerle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde iletişim kuran herkes, o müşterinin işletmeyle yaşadığı deneyimi şekillendirmektedir. Dolayısıyla, işletmenin çalışanlarının müşterilerle olan iletişimi çok önemlidir.

 

Genel olarak içsel pazarlama dendiğinde, işletmenin ve hedeflerinin çalışanlarına “satılması” süreci akla gelmektedir. Bu sürecin amacı, işletmenin her bir iç operasyonunun müşterilere değer sunacak şekilde tasarlanmasını sağlamaktır. Böylelikle, işletmenin tüm çalışanlarıyla beraber bir bütün olarak müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmeye doğrudan ve dolaylı olarak destek olacak faaliyetlerde bulunmasının garanti altına alınması hedeflenmektedir.

Bu amaçlara ulaşmak için tüm çalışanların, bireysel ve toplu olarak, işletme içerisinde yürüttükleri faaliyetlerinin tüketicilerin algılarını ve tatminini etkileyeceğini iyi anlamaları gerekmektedir. Tüketicilerin algılarını ve tatminini etkilemeleri sonucu çalışanların elde edecekleri gelir düzeyinin değişeceği de açıktır. Bu doğrultuda, çalışanlarda heves, motivasyon, yaratıcılık ve deneyim oluşturma, sadece iletişim yoluyla değil etkin bir yönetim ve liderlik ile olacaktır.

İçsel Pazarlama Yönetimi

İçsel pazarlama etkin ve kapsayıcı bir insan kaynakları yönetimi, motivasyon ve liderlik becerilerini ön plana çıkarmaktadır.

Etkin bir yönetim, başarılı bir içsel pazarlama stratejisi uygularken şu hususlara dikkat etmelidir:

  • İşletmede çalışan herkes “Müşteri Kraldır” anlayışını benimsemeli ve müşterilerin kendi maaşları için gereken kaynağı sağladığının farkında olmalıdır.
  • İşletmenin hedefleri, politikaları ve stratejileri tüm çalışan düzeylerince öğrenilmeli, anlaşılmalı ve benimsenmelidir.
  • İşletmenin çalışanlarının fikirlerini dinlemeye açık bir ortam yaratılmalı ve bu fikirlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışanlar teşvik edilmelidir.
  • İşletmede çalışanlar arası tartışma, görüş ve fikir paylaşımında bulunma ve görüşleri eleştirme ortamı oluşturulmalıdır.
  • İşletme içerisinde çalışanlara sunulan eğitim, kariyer ilerlemesi, terfi ve diğer hakların tüm seviyedeki çalışanlara açık olması sağlanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, işletmenin karlılığı için işletme sahipleri, çalışanları ve müşterileriyle bir bütün olarak görülmeli ve bu yönde etkin bir entegre yönetim anlayışı benimsenmelidir.

1 yorum
  1. Çok faydalı bir yazı olmuş fakat halkla ilişkiler fonksiyonuna da değinilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Halkla ilişkilerin kurum içi ve kurum dışı tüm hedef kitleye olan itibar yönetimi olduğunu düşünürsek, içsel pazarlama olarak nitelendirdiğimiz kavramın kurum içi halkla ilşkiler çalışmalarıyla bir bütünlük içerisinde olduğunu/ olması gerektiğini düşünüyorum. Bir halkla ilişkiler öğrencisi olarak belirtmek istedim. ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir