E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 28 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın

HP Yıllık Sürdürülebilir Etki Raporu’nu yayınladı

Rapor, başarıyla tamamlanan önemli çevresel hedeflere, ABD’de azınlıkların istihdam edilmesinde yakalanan önemli büyümeye ve milyonlara ulaşan eğitim programlarına yer veriyor.

HP Inc. (NYSE: HPQ), yaşadığımız gezegen, insanlık ve topluluklar için uzun süreli iyileştirmeleri güçlendirecek yeni çabaları özetleyen ve bu konularda kaydedilen yıllık ilerlemeyi gösteren 2017 Sürdürülebilir Etki Raporunu yayınladı. Rapora göre, kadınların yönetici pozisyonlarında yer almasında kaydedilen sürekli artışın yanı sıra istihdam çeşitliliğinde de yaklaşık yüzde 8’lik bir artış görülüyor.

Raporun ana başlıkları şöyle:

  • HP’nin Sürdürülebilirlik ile rakiplerine göre fark yarattığı ihale oranlarında geçen yıla göre yüzde 38’lik artış; 700 milyonu aşkın yeni iş hacmi.
  • Planlanan takvimin öncesinde bilimsel hedeflere ulaşılarak, Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) sera gazı emisyonlarında yüzde 35 düşüş.
  • Orijinal HP yazıcı mürekkebi üretmek için HP’nin kapalı döngü geri dönüşüm sürecinde kullanılan, 2017’de Haiti’den toplanan 8,3 milyardan fazla plastik şişeden elde edilen 170 tonluk kaynak.
  • Amerika’da istihdam çeşitliliğinin 2016’da yüzde 26,8’den 2017’de yıllık yüzde 8 artışla yüzde 34,5’e ulaşması.[1]
  • Daha iyi öğrenme sonuçları için kaliteli eğitimi ve dijital okur-yazarlığı artıran HP çözümleriyle fayda sağlanan 14,5 milyonu aşkın öğrenci ve yetişkin.

HP Inc. Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Dion Weisler rapor hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etti: “HP olarak daha iyi bir dünya için teknolojiyi dönüştürüyoruz. Bu dönüşümün kalbinde dünya üzerinde sürdürülebilir etki bırakacak işler yaratmak yer alıyor. Bu yalnızca yapılması doğru olan şey değil; aynı zamanda bizim yeniliklerimizi, büyümemizi besliyor ve uzun vadede daha güçlü ve sağlıklı bir şirket olmamızı sağlıyor.” HP’nin 2017 Sürdürülebilir Etki Raporu, geçen yıl duyurusu yapılan hedeflere göre kaydedilen ilerlemenin spesifik detaylarının yanı sıra daha verimli, döngüsel düşük karbon ekonomisini, iş gücü becerilerini ve iş sağlığını geliştirmeyi ve daha kapsayıcı, adil, teknoloji destekli öğrenmeyi amaçlayan sürdürülebilir 4. Endüstri Devrimi olmak üzere gezegen, insanlık ve topluluklar üzerindeki etkiye dair HP’den güncellemelere yer veriyor.

HP Tedarik Zinciri Müdürü Stuart Pann ise “Sürdürülebilir etki, olumlu yönde değişimi hızlandırırken doğrudan gerçek iş sonuçlarına dönüşüyor. Müşterilerimiz, ortaklarımız, analistler ve diğer paydaşlarımız arasında güçlü bir fark yaratmamızı sağlıyor. Hizmet verdiğimiz ülkelerde bu noktada kattığımız anlam ve kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyoruz” dedi.

 

Gezegeni koruyacak hedeflere ulaşılması

HP, operasyonlar, ürünler ve tedarik zinciri olmak üzere tüm değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını düşürmeye yönelik zorlu hedefler koymuştu. 2017’de HP’nin Kapsam 1 (doğrudan), 2 ve 3 (dolaylı) hedefleri Science Based Targets Initiative (Bilime Dayalı Hedefler İnisiyatifi) tarafından onaylandı. 2015’ten bu yana, şirket global operasyonlarından kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2015’e göre yüzde 35 azaltarak, yüzde 25 olarak belirlenen 2025 hedefinin üzerine çıkmış oldu. Bu düşüşler, enerji verimliliği çabaları ve 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’nde alınan yenilenebilir enerji sertifikaları sayesinde gerçekleşti. HP, tüm global operasyonlarında yüzde 40 oranında yenilenebilir elektrik kullanma hedefine de ulaştı. Şirket aynı zamanda ürün portföyündeki sera gazı emisyonu yoğunluğunu yüzde 33 azaltarak 2010’dan 2020’ye kadar bu alanda koymuş olduğu yüzde 25’lik düşüş hedefini de aşarak 2010’dan bu yana tedarikçilerinin 1,05 milyon tonluk karbon emisyonunun önlemesine yardımcı oldu.

 

 

Döngüsel ekonomiye doğru ilerlemenin hızlandırılması

HP, kaynak kullanım uygulamaları ve operasyonel mükemmellikten, şirketin lider ürün ve çözümlerinin nasıl tasarlandığına, üretildiğine ve kullanıldığına kadar tüm değer zinciri boyunca ve hatta değer zincirinin de ötesinde, materyallerin daha etkin kullanıldığı, döngüsel ve düşük karbon ekonomisine yönelik bir iş modeli dönüşümünü benimsemiştir. HP, donanımlarının kullanım ömrünü uzatmak için de çalışmaya devam ediyor. 2017’de şirketin yeniden üretim programı kapsamında 4,6 milyon donanım ünitesi onarıldı. Ürünler kullanım ömürlerini tamamladığı zaman, HP, kapsamlı onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm programları sunuyor. 2016’dan bu yana 271 bin 400 ton donanımı geri dönüştüren HP, 2025’e kadar 1,2 milyon tonluk geri dönüşüm hacmine ulaşmayı taahhüt ediyor. Aynı zamanda, HP 2017’nin başında geri dönüşüm tedarikçilerinin isim ve konumlarını halka duyurarak şeffaflık taahhütlerini de genişletmiş oldu.

HP’nin inovasyon stratejisinin merkezinde yeni üretim için yazıcı kartuşu plastiklerinin geri dönüştürülerek kullanılmasına öncülük eden çığır açıcı kapalı döngü geri dönüşüm programı yer alıyor. 2017’de şirket kapalı döngü üretim çalışmalarını yazıcıları dahil ederek genişletti. Kapalı döngü üretim çalışmalarının bir sonraki aşamasına ise bilgisayarlar dahil edilecek.

HP’nin ortaklıkları da güçlü, döngüsel bir ekonomi yaratma taahhütlerine ulaşmak için kilit rol oynuyor. Bu bağlamda;

  • Geçtiğimiz yıl HP, Haiti’de geri dönüştürülen plastik şişelerden imal ettiği ilk orijinal HP yazıcı kartuşlarını tanıttı. Mart 2018’de, HP, Haiti’den 170 tonu aşkın (8,3 milyonun üzerinde plastik şişeden) plastik kaynağı temin etti. Bu plastikler geri dönüştürülmeseydi su şebekelerine ve okyanuslara karışacaktı. HP, First Mile Coalition’daki ortaklarıyla birlikte yerel ölçekte önemli bir ekonomik fırsat yaratarak 50 çocuğa eğitim imkânı ile gıda ve tıbbi yardım sağladı.
  • HP, kapalı döngü materyal akışına dahil etmek üzere kullanım ömrünü tamamlayan cihazlardan materyal dönüşümü sağlamak için Los Angeles merkezli Homeboy Electronics Recycling ile ortaklık başlattı. Daha önce sabıkası bulunan ve istihdam edilmesi güç olan kişileri elektronik ekipmanların geri dönüşümü ve onarımı konusunda eğiterek ve istihdam ederek, Homeboy, insan kaynağının ve doğal kaynakların değer gördüğü bir dünya yaratmayı hedefliyor.
  • HP iş ortağı Best Buy ile birlikte, 2017 boyunca geri dönüştürülmüş elektroniklerden elde edilen 3 bin 200 ton geri dönüştürülmüş plastiği yazıcılarında kullanarak geri kazandı.

HP aynı zamanda, talebe uygun ve yerelleştirilmiş üretim sunmak için 3D baskı teknolojisini kullanarak 4. Endüstri Devrimi ile daha çok sürdürülebilirlik ve fırsat yaratımına odaklanıyor.

HP, Latex yazıcıda HP Multi Jet Fusion teknolojisi ile alüminyum bir parçayı, yeniden tasarlanmış 3D baskı naylon kısımla değiştirerek, elde edilen faydaları gözler önüne serdi.

Değişiklikle birlikte parçanın ağırlığı yüzde 93 azaldı, sera gazı emisyonları yüzde 95 düştü ve maliyetten yüzde 50 tasarruf edildi.

 

İşgücü çeşitliliği ve katılım standartlarının yeniden icadı

HP Inc. kadınların ve yeterli düzeyde temsil edilmeyen azınlıkların yönetici pozisyonlarda yer aldığı lider teknoloji şirketlerinden biridir. 2015’teki Hewlett-Packard bölünmesinden bu yana, HP’de 2015’te yüzde 21,7 seviyesinde olan kadın liderliği yüzde 6,5’lik bir artış göstererek 2017’de yüzde 28,2’ye ulaştı. HP’nin üst yönetici ekibinin yüzde 21’i, yedi farklı ülkeyi temsil eden ve HP’yi şirket içi çeşitliliği artırma konusunda çok güçlü bir konuma getiren yeterli düzeyde temsil edilmeyen azınlık gruplarından oluşuyor. Hukuk, Finans, İK ve Pazarlama dahil olmak üzere pek çok global fonksiyonda, kadınlar çalışan tabanının yüzde 52’sini temsil ediyor.

Global Çeşitlilik Danışma Kurulu, stratejik ortaklıklar, sağlanan burslar ve Hour of Code gibi gönüllü çalışan çabaları dahil olmak üzere çok çeşitli girişimler ile, HP, kadınların ve yeterince temsil edilemeyen grupların fırsat eşitliğini artırmak için çalışarak, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yetenek hattının gelişimine yıllardır yatırım yapıyor. Yetenek çeşitliliğinde istihdamı artırmaya yönelik taahhütleri kapsamında, HP, Amerika Birleşik Devletleri’nin on üç şehrinde 500’ün üzerinde genç kıza ulaşarak yıl boyunca atölye çalışmaları ve kodlama yaz kampları düzenleyen Black Girls Code gibi organizasyon ve programları desteklemeye devam ediyor.

Bu yaz kampları ve atölye çalışmaları yeterince temsil edilmeyen topluluklara mensup genç kızların diğer genç kızlarla birlikte, kendilerini ilişkilendirebilecekleri kadın rol modellerin rehberliğinde bilişim ve kodlamanın temel ilkelerini öğrenmeleri için bir fırsat yaratıyor.

 

Milyonlarca kişi için daha iyi öğrenme sonuçlarının elde edilmesi

Eğitim, dönüştürücü güce sahip fırsatlara kapı açıyor ve dünya genelinde insanların ve toplulukların hayatlarını iyileştiriyor. HP, 2025’e kadar 100 milyon kişi için daha iyi öğrenme sonuçları yaratma hedefi kapsamında güçlü bir ilerleme kaydetti. 2017 süresince, 14,5 milyonun üzerinde öğrenci ve yetişkin HP’nin eğitim programlarından yararlandı. Bu rakam, HP’nin Clooney Foundation for Justice ve UNICEF ile ortaklığının ilk yılında 4 bine yakın Suriyeli mülteci öğrenciyi, HP LIFE’a ve BT becerileri eğitimine kayıt olan 55 bin yeni öğrenciyi ve Hindistan’ın kırsal kesimindeki köy ve kasabalar için çalışan HP’nin World on Wheels programıyla ulaştığı 4 bini aşkın insanı da içeriyor. 2017’de HP Ürdün’ün Azraq mülteci kampında kurulacak altı HP Öğrenme Stüdyosu’nun (HP Learning Studios) ilk ikisini başlatmak için BM Mülteci Ajansı ve diğer ortaklarıyla işbirliğine girdi.

Ayrıca, yeni nesil akademik ortamlar yaratmak amacıyla K-12 ve üzeri eğitim kurumlarıyla birlikte çalışan HP’nin Geleceğin Sınıfı ve Geleceğin Kampüsü gibi girişimleri de raporda yer alıyor. HP’nin Uygulamalı Araştırma Ağı’nın, sınıf ortamında üç boyutlu sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerine araştırmalar yapan 20 yüksek eğitim kurumuyla işbirliği bulunuyor.

 

HP’de sürdürülebilir etki

HP olarak, yaşadığımız gezegen, insanlık ve topluluklar için uzun süreli iyileştirmeleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dürüst mühendislik ilkesiyle çalışıyor, tüm ürün ve operasyonlarımızın en yüksek etik değerleri temel aldığından emin oluyoruz. Performansı geliştiren, atıkları azaltan, döngüsel ve düşük karbon ekonomisini güçlendiren tam döngü bir inovasyon taahhüt ediyoruz.

Daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum hedefiyle fırsat yaratarak ve somut adımlar atılmasını sağlayarak etki yaratmak için ilham veriyoruz.

[1] Amerika’da 2016’da yüzde 26,8 olan kendisini Afro-Amerikan, Latin/Hispanik kökenli, Asyalı, Kızılderili, Hawaili/Pasifik Adaları kökenli veya iki ya da daha fazla ırka mensup olarak tanımlayan kişilerin istihdam edilme oranı yüzde 7,7 artışla 2017 yılında yüzde 34,5’e yükselmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir