E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 4 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın
kurumsal bağlilik 2

Her Kurumun Hayali: Kuruma Bağlı Çalışanlar

Kuşkusuz kurumların odağında insan var. Her ne kadar teknoloji hızla değişse ve gelişse de insana her zaman ihtiyacımız var. Biz sosyal varlıklar olan insanlar bir yere bağlı olmaktan, bir yere, bir kuruma, bir gruba ait olmaktan hoşlanırız. Aslına bakarsanız kuruma bağlı çalışan olmak kurumlara fayda sağladığı kadar çalışanlar için de iyi hissettiren bir duygu. Kuruma bağlı çalışanlar denilince aklımıza kurumsal bağlılık geliyor.

Kurumsal bağlılık aslına bakarsak göreceli olarak eski bir kavram. Kavramının tarihsel geçmişi 1970’li yıllara uzanıyor. Kurumun amaç ve hedeflerini kendi amaç ve hedefleri olarak gören kişiler kuruma bağlı çalışanlardır. Çalışanlar kuruma bağlı olduklarında kendilerini kurumun bir parçası olarak görürler. Bu da beraberinde mutlu çalışan sayısını artırır. Kurumsal ve bireysel performansı artırması sebebiyle kurumsal bağlılık önem verilen kavramlardan biridir.

Allen ve Meyer’ın Kurumsal Bağlılık Sınıflandırması  

Kurumsal bağlılığı Allen ve Meyer duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık olarak sınıflandırmıştır. Duygusal bağlılıkta kurum amaç ve hedefleriyle bireylerin amaç ve hedefleri örtüşür. Kurumların en çok istedikleri ve tercih ettikleri bağlılık türüdür. Devamlılık bağlılığında kişiler aslında işinden mutlu değildir. Yeni iş bulmanın zorluğu, yaş, cinsiyet vb. faktörlerden dolayı kişi kendini işine bağlı hisseder. Son olarak normatif bağlılıkta ise, minnettarlık duygusu hakimdir. Kişi kendini zorunlu hissettiği için iş yerinde kalma davranışı gösterir. Tercih ettiğimiz bir kuruma bağlılık türü değildir.

Peki, kuruma bağlı çalışanların varlığında neler olur?

Kurumu destekleyen tutum ve davranışlar sergilenir.

İşlerine sadık ve bağlı oldukları için işe devamlılık artar.

Kurumsal çıkarlar bireysel çıkarlardan önde tutulur.

İş performansında artış olur.

İşe yönelik beceriler artar.

İşi sahiplenme duygusu ve sadakat artar.

Yaratıcılık yönü gelişir.

Yeni fikirler ortaya  çıkar.  

İş tatmini ve motivasyon artar.

İşten ayrılma niyeti azalır.

Kurum içeriside gönüllülük esasına dayalı davranışlar artar.

Kurumu başarıya götürecek, bir adım ileriye taşıyacak anahtarın kuruma bağlı çalışanlar olduğunu unutmayalım. Kalpten, gönülden kurumuna bağlı çalışanların artması dileklerimle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir