Endüstri 4.0, Kötü Senaryo

damattween

Ekonominin binlerce afilli tanımı var ama hepsi bir şekilde arz ve talep ile ilgili. Arz-talep dengesinde talebin ağır bastığı senaryolar iyi senaryolar. Ancak ne zaman ki arz ağır basar, talebi geçerse kötü senaryolar devreye giriyor.

Büyük coğrafi keşiflerin, dünya savaşlarının, ekonomik buhranların arkasındaki neden piyasadaki arzın, talebi geçmesinden kaynaklanıyor. Her ne kadar yüce (!) anlamlar yükleseler de her türlü savaş yeni talepler yaratmak için sahneleniyor.

Daha çok, daha karlı, daha kolay, daha hızlı…

Daha sözcüğünün doğası gereği temas edeceği bir nokta var, DOYUM.

Üretim süreçlerinin güçlenmesi, ulaşım ağlarının güçlenmesi, teknolojik alt yapı devrimleri vb. gelişmeler sonucunda daha çok üretmek çok kolay hale geldi. Kaynakların artması ile birlikte doğal olarak bir doygunluk ve talep daralması söz konusu olabilir. Ekonomik sistem bunu çeşitli pazarlama aksiyonları ve markalaştırma hareketleri ile psikolojik faydalar üzerinden çözüyor. Çözüyordu. Şimdi Iınternet of Things ve Endüstri 4.0’ın bir sonucu olarak üretim süreçlerinin çok daha fazla hızlanması ile arz çok daha arttıkça talepte büyük bir doygunluk oluşacak. Başlıktaki kötü senaryo burada başlıyor. Modern ekonomi artı değer üzerine kurulu. 30 milyar cihazın haberleşmesi ile üretim çok hızlanacağı için mal fazlası oluşacak. Ürünü markaya, markayı fenomene dönüştürmek amacıyla çalışan pazarlamacı ve markacılara daha büyük sorumluluklar düşecek.

Ancak doygunluk ve talep daralması geçmiş yıllar ve yüzyılda olduğu gibi şok edici sosyal şoklara neden olabilir.

Bilim kurgu gibi ama olasılığı çok yüksek, insan, birey, vatandaş olarak değil, alışveriş potansiyeli ile tanımlandığımız yakın bir gelecek ile karşı karşıyayız.

Mevcut finansal sistemler kredi notumuz ile geçmişimizi değerlendiriyor. Endüstri 4.0’ın doğuracağı üretim fazlası sonucunda geçmiş ile değil alışveriş potansiyelimiz ile değerlendiriliyor olabiliriz. Zaten on- demand pazarlama ile bu süreç başladı.

Dünya tarihinde üretim biçimleri ve üretim altyapısı her şeyi belirledi. Bunu sabanın keşfinde de, buharın keşfinde de, elektriğin sanayide kullanılması sürecinde de yaşayan dünya ve insanlık Endüstri 4.0 ile çok daha büyük bir sosyal şok yaşayacak.

Pazar ola.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir