Duyusal Pazarlama Nedir ? Duyusal Pazarlama Örnekleri Neledir?

damattween

Pazarlama 4.0, şirketler ve müşterileri arasındaki online ve offline etkileşimi birleştirdi; duyusal pazarlama nedir diye sorguladığımız kavram da bu süreçte hayatımıza girdi.  Bu pazarlama anlayışının merkezinde insan duyuları ve deneyimleri yer almaya başladı. Peki öncesinde neler oldu?

Sanayi devrimi ile ürün odaklı Pazarlama 1.0 hayatımıza girdi. Ürün odaklı olarak başlayan bu süreci merkezinde tüketici olan pazarlama 2.0 takip etti. Teknoloji çağı ve internetin gelişmesi ile merkezine insanı alan pazarlama 3.0 dönemini yaşadık. Pazarlama 3.0’da markalar tüketicilerin direkt ihtiyaç ve isteklerine değil, insanların sağlık, yaşam standardı, eğitim gibi diğer isteklerini de baz alarak ilerliyorlardı. Sosyal medyanın artık iletişim ağımızın neredeyse tamamını karşılaması, e- ticaret, lokasyon temelli pazarlama, big data gibi kavramları bizimle tanıştırdı. Bu şekilde Pazarlama 4.0’a adım atıldı.

Duyusal Pazarlama Nedir ?

İnsan duyularının ön planda yer aldığı duyusal pazarlama, hedef kitlenin duyularını etki altına alarak davranışlarına yön veren bir pazarlama stratejisidir. Beş duyumuz aracılığı ile toplanan bilgiler, duygu dünyamızı etkiler. Markalar çok sayıda duyuya hitap edip duyular arasındaki bağlantıyı ne kadar iyi kurarlarsa müşterileri ile kurdukları bağ da o derece güçlenir. Satın alma kararlarını rasyonel olarak veremeyen tüketicinin irrasyonel bir biçimde; ürünle bir bağ kurarak, satın alma eylemini gerçekleştirmesi veya olumlu bir marka algısı oluşturması için duyusal pazarlama kullanılır.

 

Markalar, tüketicilerin zihninde bir imaj yaratarak kendilerini en iyi şekilde yansıtmaya çalışırlar. Duyusal pazarlamada markalar, müşterinin sadece ürünü beğenip almasını değil, müşterinin markayı savunmasını ve tüketicilerinin marka toplulukları haline gelmesini istiyor. Bu durumun sonucunda markaya aidiyet kazanan müşteri tekrar satın alma eylemini süreklilik sağlayarak devam edecek ve kendi sosyal çevresini de markaya yönlendirecektir. Adeta marka için gönüllü bir çalışan haline gelecektir.

Duyusal pazarlama ile marka algısına da yön vermek isteyen firmalar müşterinin marka yolculuğunda görme, duyma, koklama, dokunma ve tatma duyularına hitap ediyor. Büyük markaların başarıyla uyguladıkları duyusal stratejiler, insanların zihinlerinde çok boyutlu izler bırakmalarına sebep oluyor. Bir markanın 5 duyumuza hitap eden özelliklerinin olması, insanların zihninde birden fazla etkileşim alanına ulaşmasını sağlayarak bıraktığı izleri güçlendiriyor.

Dokunmak Müşterinin Marka Ve Ürün İle Yakınlık Kurmasını Sağlıyor

  • Görme, 5 duyu içerisinde en çok kullanılan duyu organımızdır. Araştırmalara göre, insanlar bilginin yüzde 83’ünü görme kanalıyla öğreniyor. Görsel algısı estetik değerlere uygun reklam kampanyaları hazırlamak müşteriyi etkilemek için kullanılan temel ögelerinden biri.
  • Sesin doğru kullanılması müşterinin satın alma kararında pozitif etkiler oluşturabiliyor. Bu konudaki en etkili örneklerden biri Coca Cola reklamlarında kullanılan ve herkesin zihnine kazınan, şişe kapağının açılma sesidir.
  • Dokunma, müşterinin marka ve ürün ile yakınlık kurmasını sağlıyor. Şu an teknolojinin de touch olarak evrildiği bir dönemde müşterinin alacağı ürüne dokunarak seçim yapabiliyor olması, müşteri ve ürün arasında bir bağlılık oluşturuyor. Bu da müşterinin satın alma kararlarını yönlendirebiliyor.
  • Araştırmalara göre kokular sayesinde zihinde canlı ve duygusal anılar oluşumu tetikleniyor. Örneğin sıcak kurabiye kokusu alan bir birey, kokuyu annesinin çocukluğunda yaptığı kurabiyelerle bağdaştırdığında bulunduğu yerde kendini evinde olduğu gibi güvende hissedebiliyor. Koku, ona evini ve annesini hatırlattığı için güven duygusunun oluşmasına yardım ediyor. Buna en iyi örnek; DoubleTree Hotel’in resepsiyonlarına müşteriler için taze çikolatalı kurabiyeler yerleştirmesidir. Müşterilere otel ile ilgili ev hissi vermek amaçlanmıştır.
  • Ürünlerin tatlarına yönelik tadım çalışmaları duyusal pazarlama stratejilerinden biridir. Müşterinin ürünün tadını deneyimlemesi müşteriyi ürünü satın alma eylemine götürecek en önemli unsurlardan biri oluyor.

Duyusal Pazarlama Nedir ‘e En Güzel Cevap Starbucks’tan! 

Starbucks, duyusal pazarlama konusunda bütünleşik faaliyetler gösteren, markalar arasında en başarılı örnekleri bizlere sunuyor. Dünyanın neresinde olursanız olun bir Starbucks mağazasına girdiğinizde müzik, renkler, ışık hepsi birbiriyle uyum içerisinde müşteriyi karşılıyor. Öte yandan müşteriyi etkileyecek en önemli şey kahve kokusu oluyor. Araştırmaya göre, kahve konusunda duyusal deneyimin yüzde 60’ı içilen ortam ile bağlam kuruyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir