2020 Dijital Pazarlama Terimleri

damattween

2020 Dijital Pazarlama Terimleri

Dijital pazarlama sektöründeyseniz ya da sektöre yeni giriş yaptıysanız bazı terimler kafanızı karıştırıyor olabilir. Her geçen gün gelişen ve değişen dijital pazarlama terimleri  daha fazla yabancı kalmamak için sıkça duyduğumuz ve duymaya devam edeceğimiz 2020’nin güncel terimlerine hep birlikte göz atalım.

2020 Güncel Dijital Pazarlama Terimleri

1) Abandon

Bir kullanıcının Web sitesi ziyareti sırasında işlemi tamamlaması ya da yarıda bırakması olayıdır.

 

2)  Accelerated Mobile Pages (AMP)

Hızlandırılmış Mobil Sayfalar’ı tanımlamak için kullanılır.

 

3) Acquisition Text

Kazanma maliyeti.

 

4) Ad Impression

İlan görüntülenmesi.

 

5) Ad Serving

İlan gönderimi. Online reklamların herhangi bir ilan yönetim sistemi ile son kullanıcının bilgisayarında görünmesi.

 

6) Ad Unit

İlan Ünitesi. Bir ticari marka ürün ya da hizmeti tanıtımı için kullanılır.

 

7) AdSense
Çeşitli web sitelerde görüntülenen Google’ın metin ya da görsel reklamlarıdır.

 

8) A/B Split Test
İstatistiksel olarak bir sayfanın veya bir banner’ın verimliliğini ölçmeye yarar.

Dijital Pazarlama Terimleri
Dijital Pazarlama Terimleri

9) Affiliate Marketing
(Ortaklık Pazarlaması) Özetlersek; bir web sitesinin başka bir sitenin reklamlarını bir network üzerinden çıkmasına ve ziyaretçinin bu banner’a tklayarak reklam verenin sitesine gitmesi çemberine denir.

 

10) Attenditon, Awareness, Interest, Action (AIDA)

Bir satış pazarlama Yöntemidir. Kısacası reklamcılığın temel taşıdır diyebiliriz.  AIDA prensibi dör unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar; Attendition (dikkat çekmek), Interest (ilgi uyandırmak) Desire (istek uyandırmak) ve Action (harekete geçirmek)tir.

 

11) Application Service Provider (ASP)

Uygulama hizmeti sağlayıcısı. (İnternet üzerinden erişimi sağlanan online şebeke).

 

12) Anchor Text
Bağlantı yapılan linkler için yazılan kelimelerdir. Yani bağlantıya yazdığımız anahtar kelimeyi ifade eder. Bir diğer deyişle linkin ismidir.

 

13) Alt Tag – Alt Txt
HTML de <img alt=” ” src=”#”/> kalıbıyla kullanılınır. Görsel içeriği arama motorları okuyamadığı için bunları tanımlayan ve anlamlandıran micro datalardır.

 

14) Banner (Superbanner, Leaderboard) 
Genellikle internet sayfalarının tepe kısımlarına sabitlenen, online yatay ya da dikdörtgen reklam.

 

15) Barter
Takas, değiş tokuş.

 

16) Backlink
Bir web sitesinin başka bir web sitesinden aldığı tıklanabilir ve yönlendirilebilir bağlantılarıdır.

 

17) Bandwidth
Belli bir zaman aralığındaki veri hareketine denir.

 

18) Black Hat Seo

Arama moturunun açıklarından istifade ederek yasal ve etik olmayan yollarla üst sıralara ulaşılması işlemidir.

 

19) Blacklists
Bir web sitesinin Google kalite kurallarına uygun olmaması sonucu Google’ın web sitesini kara liste denilen spam içerikli siteler grubuna eklemesidir.

 

20) Behavioral  Targeting
Davranışsal hedefleme. Kullanıcı davranışına göre strateji belirleme.

 

21) Bookmarks
Sık kullanılanlar anlamına gelmektedir. Browserlarda genellikle imleme ve sık kullanılanlara ekle seçenekleri olarak kendilerini gösterirler.

 

22) Bounce Rate
Web sitesine gelen ziyaretçilerin hemen çıkma oranını ifade eder.

 

23) Branding
Markalaşma.

 

24) Brand Awareness
Marka farkındalığı anlamına gelmektedir.

 

25) Brand Value
Marka değeri.

 

26) Breadcrumb
Bir web sayfasının kategori ağaç hiyerarşisine denir.

 

27) Broadband 
Geniş bant anlamına gelmektedir. Analog bağlantıya göre çok daha güçlü bir aktarım kapasitesine sahip (128 kbps veya üzeri) ve kesintisiz internet bağlantısı biçimi.

 

28) Buffering 
Ara Belleğe Alma. Bir medya oynatıcısının herhangi bir dosyayı oynatmaya başlamadan önce o dosyayı daha küçük kısımlar halinde kaydetmesi..

 

29) Business to Business (B2B)
Firmalar arasında arasında gerçekleşen pazarlama işlemidir.

 

30) Business to Consumers (B2C)
Firma ile son kullanıcı arasında gerçekleşen ticarete denir.

 

31) Cache Memory

Önbellek anlamına gelmektedir. Açılan internet sayfalarını belleğe almak için kullanılır.

32) Call To Action (CTA)
Ziyaretçiyi harekete geçiren metinlerdir. ‘’Şimdi Al’’, ‘’Ücretsiz Kargo’’ gibi kısa cümlelerden oluşur. Genelde  sayfanın çeşitli bölgelerinde ve bannerlarda bulunmaktadır.

 

33) Captcha
Bir siteye üye olurken sitenin sizi bot mu yoksa gerçek insan mı diye ayırt edebilmesi için yaptığı ufak bir testlere tabi tutması işlemidir.

 

34) Case

Özellikle ajans sektöründe sıklıkla kullanılan Case kelimesi kullanıldığı yere göre mevcut durumu, vakayı anlatmak için kullanılır.

2020 Dijital Pazarlama Terimleri
2020 Dijital Pazarlama Terimleri

35) Case Study

‘’Vaka çalışması’’ olarak adlandırılan case study, analizlere dayalı bir araştırma türüdür.

 

36) Click Fraud
Sahte tıklama anlamına gelmektedir.

 

37) Click Tracking
Tıklamaları takip etmeyi ifade eder.

 

38) Click-through Rate (CTR)
Tıklama oranı anlamına gelmektedir. Örneğin; bir banner 300 gösterimden 3 tanesine tıklama alıyorsa bu bannerın CTR’ı %3 olarak hesaplanır.

 

39) Content Management System (CMS)
İçerik Yönetim Sistemi, web siteleri için içeriği yönetebileceğimiz sistemlere CMS denilmektedir.

 

40) Content Sponsorship

İçerik sponsorluğu.

 

41) Customer Relationship Management (CRM) 
Müşteri ilişkileri yönetimi.

 

42) Consumer to Business (C2B)
Tüketicilerin işletmelere internetten birşey satması olarak ifade edebiliriz

 

43) Consumer to Consumer (C2C) 
Tüketicilerin tüketicilere internetten satış yapması olarak ifade edilir.

 

44) Contextual Advertising
(Bağlamsal reklamcılık). Bir kullanıcının belirli bir zamanda görüntülediği bir internet sayfasındaki belirli bir içeriği hedefleyen reklam türüdür.

 

45) Conversion
Dönüşüm anlamına gelir. Kullanıcının tanımlamış olduğu hedefi tamanlaması sonucu elde edilen kazanımı ifade eder.

 

46) Conversion Rate (CR)
Dönüşüm oranını ifade eder, yüzde ile gösterilir. Örneğin; bir web sitesine gelen 100 kişiden 1 kişi satın alma gerçekleştirmiş ise  CR %1 olarak hesaplanır.

 

47) Consumer/User Generated Content (UGC)

Kullanıcı ve tüketici tarafından üretilmiş içerikler anlamına gelmektedir.

 

48) Cookies
Çerezler anlamına gelir. Kullanıcının tarayıcısını ve böylelikle kullanıcıyı tanımlayan ve kullanıcı bir siteyi tekrar ziyaret ettiğinde onu ‘’tanıyan’’ küçü metin dosyalarına denir.

 

49) Cascading Style Sheets (CSS)
Bir HTML belgesini biçimlendirmek için kullanılan teknoloji, dildir.

 

50) Cost Per Action (CPA)
Bir reklama ancak bir eylem gerçekleşirse maliyet yükleyen fiyatlama modelidir. Örneğin; bir satış veya bir form doldurulursa işletme için bu aksiyonlar ücretlendirilir.

 

51) Cos Per Click (CPC – TBM)
Birim tıklama maliyeti. Bir reklam verenin sponsor olduğu arama listelemesine tıklama başına

yaptığı ödemedir.

 

52) Cost Per Lead (CPL)
Sabit bir ücret karşılığı üye kazanımı ifade eder.

 

53) Cost Per Mille (CPM – BGBM)
1.000 gösterim başı gerçekleşen maliyete denir.

 

54) Crawler
Bot, Trol, Spider gibi isimleride vardır. Otomatik bir programdır ve web sitelerini tarar.

 

55) Cross Marketing
Çapraz pazarlama olarak ifade edilir. Daha fazla satış getirmek için yapılan kurgu, kampanyalardır.

 

56) Css

Cascading Style Sheets. Bir sitenin görsellğine dair kodlama yapısıdır.

 

57) Data Mining
Verileri ve datayı analiz ederek ilerlemeyi ifade eder.

 

58) Database
Veritabanı anlamına gelir. Bir sitenin bilgilerinin saklandığı depolamasına verilen isimdir.

 

59) Dead Link
Ölü link. Artık işlevini yitirmiş çalışmayan linkleri ifade eder.

 

60) Deep-Linking Advert
Derinlemesine link verilmiş reklam anlamına gelmektedir. Bir sitenin açılış sayfasına değilde, reklamın konusuyla ilgili içeriğin yer aldığı sayfaya direkt link verilmesidir.

 

61) Description Meta Tag

Sitenin veya sayfaların neler içerdiği hakkında bilgi içeren özet açıklama kısmıdır.

 

62) Display Advertising

Görüntüleme esasına dayalı reklamcılık.

 

63) Domain

Site adresine verilen isimdir.

 

64) Dofollow

Link yapısına dahil olan bir formattır.

 

65) D2C

Doğrudan müşteriye.

 

66) DRM

Dijital Hak yönetimi. Medya sahipleri ve yayıncılar tarafından, ürettikleri dijital içeriklere erişimi kontrol altında tutabilmeleri amacıyla kullanılan bir teknolojiler kümesidir.

 

67) Dynamic Ad Delivery

Dinamik ilan teslimatı.

 

68) Earnings Per Click (EPC)

Yüz tıklama başına ortalama kazanç. Hak edilen komisyonların toplam tıklanma sayısının yüz katına bölünmesiyle hesaplanır.

 

69) Earnings Per Visitor (EPV)

Ziyaretçi başına gelir.

 

70) Electronic Payment
Elektronik ödeme anlamına gelir.

 

71) Embedded Format

İliştirilmiş format. Bir yayıncının sayfasıda, belirlenmiş bir alanda görünen reklam biçimidir.

 

72) E-mail Marketing
Elektronik posta ile yapılan pazarlama faaliyetlerine denir.

 

73) External Referrer
Web sitesinden dışarı giden bir URL’i ifade eder.

 

74) Firewall Software
Koruma duvaru yazılımı.

 

75) Floating Ad
Kayan reklam.

 

77) Frequency
Sıklık, frekans.

 

78) FTP (File Transfer Protocol)
Sunucuya dosya aktarımı yapmayı ifade eden protokoldür.

 

79) Geo Targeting
Coğrafi hedefleme anlamına gelir.

 

80) Google AdWords
Google’ın reklam yönetimi için çıkardığı ürün.

 

81) Google Analytics
Google’ın web sitelerindeki ziyaretlerinden tutun tüm istatistiki analizleri alabileceğiniz (ziyaret tabanlı) bir ürün.

 

82) Google Dalgalanması

Belirli periyotlarda gerçekleşen algoritma değişikliği veya denemeleri beraberinde sıralamarda toplu veya kısmen değişimlere yol açmaktadır. Arama motoru sonuçlarındaki bu değişimlere ‘’Google Dalgalanmaları’’ ismi verilmektedir.

 

83) Hard Bounce
Var olmayan yada hatalı mail adreslerine gönderilen maillerin iletilememesini anlamına gelir.

 

84) Heading Tags
H1, H2, H3, H4 tagları olarak da bilinen farklı amaçlarda kullanılan başlık taglarıdır.

 

85) Heat Map
Ziyaretçi hareketlerinin yoğunluğuna göre yapılan verilen sıcaklık haritasıdır.

 

86) Hit

Bir web tarayıcısının herhangi bir öğe için bir web sunucusuna gönderdiği taleptir.

 

87) Hidden Text
Bir web sayfasında gizlenmiş içeriğe hidden text denir.

 

88) Home Directory

Sitenize ait hostindeki ana içerik dizinidir. Hostingdeki bilgilere erişim için kullanılan ana merkezdir.

 

89) Hot Spotting
Bir videonun içindeki nesnelere hiperlinkler vermek ve bu yolla izleyicinin bir ürünü veya hizmeti etiketlemesini sağlamak.

 

90) HTML
Zengin metin işaret dili olarak ta bilinen, internet programlama dilidir. Şu anda HTML 5 kullanılmaktadır.

 

91) IFrame
HTML dosyasını gömülü izin veren koda denir. Örneğin; <iframe src=”/URL YAZINIZ” scrolling=”no” frameborder=”0″ height=” ” width=” “></iframe>

 

92) IIS
Internet Information Services Micrasof’daki bir web sunucu.

 

93) Impressions
Bir web sayfasının veya reklamın görünmesini ifade eder.

 

94) Instagrated Services Digital Network (ISDN)

Dijital Birleştirilmiş Hizmetler Şebekesi.

 

95) Internet Service Provider (ISP)

İnternet hizmet sağlayıcısı.

 

96) Index
Bir arama motorunun taradığı sayfa sayısını ifade eder.

 

97) Interruptive Formats

Bir web içeriği açıldığında (bazen daha açılmadan) kullanıcının ekranda beliren online ilan formatları.

 

98) Interstitial Ads

İki internet sayfası arasında geçiş yaparken ortaya çıkan ilanlar.

 

99) Inbound Links

Başka sitelerden sitemize veya sitedeki sayfalara verilen bağlantılardır.

 

100) Keyword Density
Anahtar kelime yoğunluğu.

 

101) Keyword  Marketing

Anahtar kelime pazarlaması.

 

102) Keyword Rankings
Anahtar kelime sıralamasını ifade eder.

 

103) Landing Page
Bir web sitesindeki açılış sayfasını ifade eder.

 

104) Lead
Potansiyel müşteriyi ifade eder.

 

105) Link
Web sitesine giden bağlantıyı ifade eder.

 

106) Link Farm

Birbiriyle alakasız yüzlerce linkin barındırıldığı sayfalara verilen link tarlası olarak Türkçe’ye çevrilen isimdir.

 

107) Load Time
Bir sayfanın yüklenme süresini ifade eder.

 

108) Location Based Services (LBS)

Konum bazlı hizmetler.

 

109) Locator

Konum belirleyici.

 

110) Log Files

Verili bir zaman diliminde bir web sunucusunun aldığı tüm hitlerin kaydı.

 

111) Mashup
İki veya daha fazla kaynaktan içerik temin edilmesini ifade eder.

 

112) Meta Tag
Bir web sayfasını arama motorlarının anlayacağı dilde anlatan web sitesinde <head> </head> arasında ifade edilen dataları ifade eder. Örneğin; Meta Description, Meta Keywords.

 

113) Micro-Site

Bir ilanın üzerine tıklayınca açılan alt sayfa.

 

114) Natural Search Results

Ücretli bir arama listelemesi görüntülendiğinde sayfanın ayrı bir kısmında görünen ‘’doğal’’ arama sonuçları.

 

115) No Follow Link, No Index
Takip edilemeyen linki ifade eder. Kullanımı <a rel=”nofollow” href=”#”> TXT </a>  Noindex ise HTML de Meta Etiketi olarak kullanılır ve arama motorlarına o sayfayı indexleme emrini verir. Kullanımı;  <META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”>.

 

116) Open Source
Açık kaynaklı kodları ifade eder. Örneğin; Joomla, Magento, Open Cart vb. gibi yazılımlar birer açık kaynaklı kod CMS sistemidir.

 

117) Overlay

İnternet sayfasının tepe kısmında görünen online reklam içeriğidir. (Rich Media)

 

118) Page Views
Bir sayfanın başarılı bir şekilde gösterilmesini ifade eder.

 

119) Paid Search

Ücretli arama.

 

120) Paid for Listings (Paid Search)

Reklam verenlerin PPC modeline göre listelenen arama sonuçlarında görünmek için belirli bir ücret ödemesi. Örnek olarak; Google AdWords

 

121) Paid Inclusion

Belirli bir ücret karşılığında bir arama motorunun internet sitesindeki sayfaları listelemeyi garanti etmesi.

 

122) Page Rank
Bir web sayfasının internet üzerindeki değerini ifade eder. En düşük 1 en yüksek 10 olmak üzere puanlandırılır. 5 ve üzeri siteler başarılı kabul edilir. Arama motorlarındaki sıralamayı doğrudan etkileyen etkenler arasında artık yer almamaktadır.

 

123) Pay Per Click – Pay Per Lead (PPC)
Tıklama başına ödemeyi ifade eder, Lead ise ödemenin tıklama başına değil de bir hedefi gerçekleştirmesi üzerine ödemeyi ifade eder.

 

124) Pay for Perfomance Program

Performansa dayalı ödeme programı. CPA (Cost Per Action).

 

125) Ping
İnternette bir bağlantının doğrulanması için yapılan işlemi ifade eder, bazı durumlarda da sitenize botları çağırmak için arama motorlarının botları pinglenir ve sitenize gelmesi sağlanır.

 

126) Ranking
Bir kelimenin arama motorlarındaki sıralamasını ifade eder.

 

127) Real Time Marketing
Gerçek zamanlı pazarlama.

 

128) Referral 
3.Parti bir web sitesi tarafından tavsiye edilmeyi anlatmak için kullanılır.

 

129) Return Visitor
Geri dönen ziyaretçiyi ifade etmek için kullanılır.

 

130) Revenue
Belirli bir kaynaktan elde edilen geliri ifade eder.

 

131) Rich Media

Zengin medya. Marka yaratmak için geniş bant teknolojisinden faydanan online reklam formatlarına verilen genel ad.

 

132) Robot.txt
Web sitsi kök dizininde saklanan ve arama motorlarına kısıtlanan sayfaları, indexlenecek sayfaları gösteren dosya ismine verilen adı ifade eder.

 

133) ROI
Return On Investment, yani Yatırım Geri Dönüşümünü ifade eder. Kar maaliyet oranı.

 

134) RSS
Really Simple Syndication. RSS sürekli yeni sayfalar açmadan bilgi alınmasını sağlayan sendikayı ifade eder.

 

135) Sandbox
Google cezalarının en büyüğü olan Sandbox, aynı zamanda telafisi en zor olan bir filtredir.

 

136) Search Engine Optimization (SEO)
Arama motoru optimizasyonu. Arama motorlarının organik (algoritmik yolla veya örümcek yoluyla gösterilen) sonuçları arasında üst sıralarda yer almak için yapılan işlemlere verilen ad.

 

137) Search Engine Marketing (SEM)
Arama Motoru Pazarlamasını ifade eder. Sponsorlu

 

138) SERP
Search Engine Results Page. Bir anahtar kelimenin arama motorlarındaki sıralamasının değişim durumunu ifade eden analize verilen isimdir.

 

139) Sitemap
Bir web sitesindeki tüm bağlantıları göstermeyi ifade eder. Site haritası sayesinde site içerisindeki URL hiyerarşisi net bir şekilde botlara aktarılmış olunur.

 

140) SMTP
Simple Mail Transfer Protocol. Basit posta aktarım protokolü diyebiliriz. Bir sunucudan diğerine mesaj göndermek için protokolü anlatmak için kullanılır.

 

141) Targetting
Hedeflemeyi ifade eder.

 

142) Tenancy

İnternet siteleri içindeki herhangi bir alanın site sahibi tarafından bir markaya o alandan elde edilecek gelirin belirlioranı karşılığında ‘’kiralanması’’.

 

143) Tracking
Bir kampanya veya site için istatistik toplamayı ifade eder. Kısaca takip etme diyebiliriz.

 

144) Trustrank

Google’ın çalışma şekli ve değerlendirmeleri tam olarak bilinemeyen ikinci bir puanlama sistemidir.

 

145) Unique Visitors
Bir web sitesine giren tekil ziyaretçileri ifade eder.

 

146) URL Rewriting
Bir web sitesinin URL lerini arama motorları için url friendly denilen yapıya çevirmek adına URL’lerin parametrik olmayan URL lere çevrilmesi işlemine denir.

 

147) Usability
Bir web sitesinin kullanıcı açısından ne kadar kullanılabilir olduğunun ölçülmesini ifade eder.

 

148) WWW
The World Wide Web çeşitli biçimlendirme dillerinde yazılmış ve internette serbestçe kullanılabilir dosyaların tam koleksiyonu.

 

149) XHTML (Extensible Hypertag Markup Language)

Genişletilebilir Hiperetiket Biçimlendirme Dili. Bir diğer deyişle; WAP 2.0.

 

150) XML (Extensible Markup Language)

Genişletilebilir Biçimlendirme Dili. Pek çok internet uygulamasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılan dil.

 

1 yorum
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir