Değişen Dünya’da Pazarlama Karmaları da Gelişmekte…

ds-damat

Değişen Dünya’da Pazarlama Karmaları da Gelişmekte…

Bildiğiniz üzere bu zamana kadar hep Pazarlama Karmaları nı 4p olarak ele aldık. Bunlar: Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) şeklindeydi. Bütün bunlar ürün ve müşteri odaklı iken size sunacağım yeni 4p pazarlamayı daha farklı boyutta ele almaktadır.

Pazarlama 3.0 gelişen dünyanın pazarlama boyutunu ifade ettiği gibi ele alacağımız pazarlamanın yeni karmaları da Pazarlama 3.0’dan esinlenerek oluşturulmuştur.

Peki yeni pazarlama karmaları nedir?

ilk olarak Amaç (purpose): Yapıcağımız pazarlama faaliyetlerinin asıl amacı dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek üzere olmalıdır.

İkinci kavramımız ise Presence (varlık);Şirketin devamlılığını gerektirir ve bu pazarlamacıların elindedir.Pazarlamacı fırsatları çok iyi değerlendirmelidir.Ürün ve markanın varlığını korumalıdır.

Üçüncü karmamız ise Proximity (yakınlık): Artık müşterinin her alanına girme şansına sahibiz. Bunu hayatına değer katmak için kullanmalıyız. Tüketiciler markalarını her alanda görmek isterler.

Dördüncü ve son karmamız ise Partnership (işbirliği): Bir takım olarak çalışmak zorundayız.. Medya da artık sadece alıcı / satıcı platformu değil. Pazarlamacıların rakamlarla gücünü gösterme şansı daha fazla.İşbirliği ile gelişen teknolojiye şirketlerin ayak uydurması sağlanmalıdır.Örneğin;Instagram ile Facebook işbirliği yapmıştır.

1 yorum
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir