E-Ticaret Zirvesi ve Ödülleri 28 Kasım Tarihinde Çırağan Sarayında Hibrit Olarak Düzenlenecek Katılmak İçin Tıklayın
erol sari

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı’nın Girişimciliğin Geleceği Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon Hakkındaki Konuşması

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı Girişimciliğin Geleceği Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon hakkında konuştu;

Girişimcilik, ekonomik gelişme, iş yaratma ve yenilikçilik için önemli bir motor olmuştur. Ancak, girişimciliğin rolü ve amacı hızla değişmektedir. Artık girişimciliğin sadece ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir ve adil bir dünya yaratmada kritik bir rol oynadığı daha geniş bir anlayışa doğru ilerliyoruz.

Yeni dönem girişimcilik, toplulukların karşılaştığı sosyal ve çevresel zorluklara çözüm bulmayı amaçlayan işletmeler yaratma ve büyütme üzerine odaklanıyor. Bu girişimler, kâr amaçlı işletmelerin yanı sıra kar amacı gütmeyen ve kamu hizmetleri sağlama konularında da inovasyonları teşvik ediyor.

Dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar arttıkça, girişimcilerin sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon konularında liderlik etmeleri giderek daha önemli hale geliyor. Girişimciliğin geleceği, sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyonun birleşimine dayalıdır. Bu, girişimciliğin sadece kâr yaratma hakkında olmadığını, aynı zamanda sosyal değer yaratma ve çevremizi koruma konusunda da önemli olduğunu anlamamızı gerektirir.

Girişimciler, bu yeni paradigmada öncülük ederek, işletmelerin sosyal ve çevresel hedeflere ulaşırken aynı zamanda ekonomik olarak başarılı olabileceğini göstermeye başlıyorlar. Bu girişimler, dünyanın en zorlu sorunlarını çözerken aynı zamanda yeni iş imkanları ve ekonomik fırsatlar yaratıyorlar.

Sürdürülebilir Girişimcilik

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı Sürdürülebilir Girişimcilik hakkında konuştu;

Geleneksel olarak, girişimcilik fırsatları belirlemek ve bu fırsatlardan yararlanmak için yeni işletmeler oluşturmayı içerir. Ancak, sürdürülebilir girişimcilik bu tanımı genişletir. Sürdürülebilir girişimciler, kâr etmeyi ve büyümeyi, çevresel koruma, sosyal adalet ve ekonomik eşitliği içeren daha geniş bir dizi hedefle dengeler.

Sürdürülebilir girişimciler, iş modellerini ve değer önerilerini yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine kurarlar. Bu girişimlerin çoğu, çevresel sorunları ele alırken kârlı olmayı hedefler, örneğin yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak veya atık yönetim çözümleri geliştirerek.

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik hakkında konuştu;

Sosyal inovasyon, toplulukların karşılaştığı sosyal sorunları çözmek için yeni fikirler ve stratejiler oluşturma sürecidir. Bu, eğitim, sağlık hizmetleri veya yoksulluk gibi konularda olabilir. Sosyal girişimciler, toplumları dönüştürmek için bu tür yenilikleri kullanır.

Sosyal inovasyon ve girişimcilik birbirleriyle iç içedir. Bir yandan, sosyal girişimciler, sosyal sorunları çözmek için inovasyon kullanır. Diğer yandan, sosyal inovasyon, girişimcilik fırsatları yaratır ve girişimcilerin sosyal etkilerini genişletmelerine yardımcı olur

Sosyal Girişimciliğin Yükselişi

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı Sosyal Girişimciliğin Yükselişi hakkında konuştu;

Son yıllarda, sosyal girişimciliğin yükselişi önemli bir trend haline geldi. Sosyal girişimciler, kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen modelleri birleştirerek hem iş hedeflerine ulaşır hem de sosyal etki yaratır.

Bir sosyal girişim, toplum hizmetinde bulunmayı ve sosyal değer oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda finansal sürdürülebilirliği sağlar. Bu tür girişimler, iş dünyasındaki girişimcilik ilkelerini sosyal hedeflerle birleştirerek sosyal değişim yaratmayı hedefler.

Girişimcilik Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı Girişimcilik Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon hakkında konuştu;

Girişimcilik eğitimi, geleceğin liderlerini yetiştirme ve onları küresel sorunlara çözüm bulma konusunda teşvik etme potansiyeline sahiptir. Sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon, bu tür eğitim programlarının merkezinde olmalıdır.

Eğitim programları, öğrencilere sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon hakkında bilgi sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda onlara bu konuları ele almanın gerçek dünya becerilerini de kazandırmalıdır. Bu, sürdürülebilir bir iş modeli tasarlama veya sosyal bir sorunu çözme becerisini içerebilir.

Geleceğin Sürdürülebilir Girişimcilik Trendleri

CRM Medya Yönetici Ortağı Erol Sarı Geleceğin Sürdürülebilir Girişimcilik Trendleri konusundan bahsetti; 

Gelecekte, sürdürülebilir girişimciliğin daha da önemli hale geleceğini öngörmek zor değildir. İklim değişikliği, enerji tüketimi ve doğal kaynakların tükenmesi gibi global sorunlar, sürdürülebilir iş modellerine olan ihtiyacı artırmaktadır.

Ayrıca, tüketicilerin ve yatırımcıların sürdürülebilir işlere olan ilgisi de artmaktadır. Birçok tüketici, çevre dostu ürünleri ve hizmetleri tercih etmektedir. Ayrıca, yatırımcılar da çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine dayalı yatırımları artırmaktadır.

girişimciliğin geleceği sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyonda yatar. Girişimciler, bu trendleri anladıkça ve bunları iş modellerine entegre ettikçe, hem iş dünyası hem de toplum genelinde olumlu bir etki yaratma potansiyelleri artacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir