benova consulting genel muduru erdinc mert 2

Çalışan Sirkülasyonunun Ülkemizdeki Şirketlere Yarattığı Yıllık Maliyet 2 Trilyon Lirayı Aştı

damattween

Bir personelin işten ayrılmasının şirkete maliyeti, o kişinin yıllık brüt ücretinin 2,5 katına kadar çıkmaktadır.

Pandemi öncesinde dünyada iş gücü devir oranı %15 civarındayken pandemi sonrasında bu oran %30 seviyesine yükseldi. Ülkemizde ise 2021 yılında iş gücü devir oranı %50 seviyesinin üstüne çıkmıştır.

“Yüksek güven kültürüne sahip firmalarda işten ayrılma oranları %50 azalıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, ülkemizde özel sektörde çalışanların %90’ı emeğinin karşılığını almadığını düşünüyor, %75’i yöneticisinden memnun değil, %60’ı ise çalışma koşullarından memnun değil! ”

“İyi bir çalışanın şirketinizden ayrılması şirketinize pek çok açıdan maliyete sebep olur. Yapılan araştırmalara göre, çalışanların işten ayrılma sebeplerinin %75’inin önlenebilir olduğu gözlemleniyor. Bunu engellemek her zaman kolay olmasa da, şirketlerin, çalışanlarının mevcut işlerinde memnun olmalarını sağlamaları ve ayrılmalarını engellemeleri mümkün”.

Firmaların mevcut durum analizinin yapılması ve yol haritası çizilmesi adına geliştirilen Ön İnceleme ve Analiz hizmetinin ardından Strateji’den Pazarlama ve Marka İletişimi’ne, İş Geliştirme’den Satış ve İhracat’a, Dijital Dönüşüm’den İnovasyon’a, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi’nden Maliyet Dönüşümü’ne kadar birçok alanda uzman kadrosuyla danışmanlık hizmeti veren BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert, doğru stratejiyi oluşturarak ve doğru proje yönetimiyle stratejiyi uygulamaya geçirerek çalışan motivasyonunu artırma ve çalışan kaybının önlenebilir bir kazanım olacağını belirtti.

benova consulting genel muduru erdinc mert 1

BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert; “Pandemi koşulları, çalışan sirkülasyonunu önemli oranda artırdı. Pandemi öncesinde dünyada %15 seviyesinde görülen iş gücü devir oranı, pandemi sonrasında %30 seviyelerine yükseldi. Ülkemizde ise 2021 yılında bu oran %50 seviyesinin üstüne çıktı. Bu da gösteriyor ki ülkemizde çalışan her iki kişiden bir tanesi 2021 yılında iş değişikliği yaptı. Yapılan araştırmalar, kıdemli bir çalışanın işten ayrılmasının şirkete maliyetinin, söz konusu çalışanın yıllık brüt ücretinin 2,5 katı kadar olduğunu göstermektedir. Pozisyon için ilana çıkılması, mülakatların gerçekleştirilmesi, personelin şirkete alışma dönemi ve aldığı eğitimler düşünüldüğünde bu maliyetin gerçekçi olduğu görülmektedir. Kaybedilen zaman ve şirketin algısı da düşünüldüğünde bu maliyetin daha yüksek de olabileceği düşünülebilir. Toplamda 14 milyona yakın özel sektör çalışanı olduğu düşünüldüğünde, geçtiğimiz sene 7 milyondan fazla çalışanın iş değişikliği yaptığını görüyoruz. Bu veriler ışığında, 2021 yılında çalışan sirkülasyonunun şirketlere maliyetinin 2 trilyon TL’yi aştığı söylenebilir.”

Kazanılan yeteneği elde tutabilmenin, kurumun başarısının sürdürülebilirliği ile ilgili önemli ipuçları vereceğini belirten Mert; “Firmalar için, çalışanlarının neden ayrılmayı istediğini öğrenmek, elde tutma stratejisi için oldukça büyük bir önem arz eder. Çalışanların memnuniyetsizlikleriyle ilgili yeterli done elde etmek, potansiyel risk faktörlerini belirleyip başarılı bir strateji oluşturmanın başlangıç noktasıdır. Başarılı ve sonuç odaklı bir çalışanı elde tutma stratejisi geliştirmek için departmanlara ve pozisyonlara odaklanılan lokal bir yaklaşım benimsenmelidir. Elde tutma çalışmalarının başarısız olma sebepleri genellikle disiplin ve odaklanma yetersizliğinden kaynaklanır. Disiplinli bir çalışma ile sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir strateji uygulamak mümkündür.”

Çalışan işini kaybetme endişesiyle daha fazla stres yaşıyor, işveren bağlılık ve verim kaygısı yaşıyor!

Çalışanları elde tutmak için çalışan motivasyonu çok büyük önem arz etmektedir. Bu noktada maddi imkanların yanında manevi olarak da çalışanı mutlu etmek gerekmektedir. Özellikle yeni nesil, çalıştığı şirketin vizyonuna hakim olmak istemektedir. Bu kapsamda çalışanlara karşı üst yönetimler şeffaf olmalı, gidilmek istenen hedefe doğru birlikte yol alınmalıdır. Mert, “Şirketin ve çalışanların mevcut durumunu anlamak ve durumlar arasındaki bağlantıları kurabilmek için detaylı iç görülere sahip olmak gerekir. Elde edilen iç görüleri ve analiz sonuçlarını, sonuç odaklı bir stratejiye dönüştürebilmek detaylı bir yol haritası çizmek de atılması gereken ikinci adımdır. Uygulama aşamasıysa, teoriyi pratiğe dönüştüren, kaliteli çıktıya ulaşmak için özenli bir çalışma gerektiren üçüncü adımdır.“

Firmanız için değerli olan insan kaynağı, hangi koşullarda sizinle çalışmaya devam etmek için istekli olur? Çalışan firmada kendini değerli hissettiğinde, yaptığı işi sevdiğinde, kendisine güvenildiğini hissettiğinde, yöneticileri tarafından kendisine mentorluk yapıldığında, başarısının takdir gördüğünü ve ödüllendirildiğini gördüğünde, hak ettiği maaşı aldığında, gelişimine katkı sağlandığında, ekibe ait hissettiğinde, sorumluluk, yetki ve inisiyatif bir arada verildiğinde, huzurlu bir çalışma ortamı sunulduğunda şirkete bağlılığı artar ve daha uzun yıllar boyunca şirkette kalmaya devam eder.

BeNova Consulting olarak çalışan motivasyonu danışmanlık hizmetimizde öncelikle şirketin kültürünü gözden geçiriyoruz. Herkes için mükemmel bir iş yeri kültürü oluşturmak hedefiyle başladığımız çalışmalarda tüm çalışanlara şeffaf olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şirketlerde bu kapsamda doğru stratejiyi oluşturarak ve uygulamaya geçirerek, çalışan kaybının önlenebilir tüm sebeplerini minimuma indiriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir