B2B E-Ticaret Platformunda Olanların Bilmesi Şart 44 Sözcük

ds-damat

İnternet üzerinden ticaret, fiziki mağazalarda yapılan ticarete çok benzerlik göstermez. Görmediğin bir müşteriye ürün satabilmek, maliyet avantajları, daha fazla ürün çeşidi sergileyebilmek, tek tıkla kolay erişim imkânları gibi birçok avantajı da kendisiyle birlikte getirdi.

E-ticareti kısmi zamanlı, yan iş, ek gelir olarak yapanlar dolduğu gibi, bunu meslek edinip uğraşan firmalar, markalar ve kişiler de mevcut. Geleneksel ve konvansiyonel ticaretten sanal ticarete geçiş beraberinde birçok değişikliği de getiriyor. Yeni kelimeler, yeni satış stratejileri, yeni pazarlama mantığı, yeni iş modelleri kısacası yeni bir dünyanın keşfi ile karşılaştık diyebiliriz.

Mesela ihracat e-ihracat oldu. Artık her firma ihracat yapabilir hale geldi. Ülkelerin sınırları kalktı. Uluslararası lojistik maliyetleri aşağı düştü ve bir ürünü bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmak oldukça kolaylaştı. Bu kapsamda firmalar B2B e-ticaret portalları ile yeni pazarlara, yeni müşterilere, yeni ithalatçılara ulaştılar. Bysharing.com B2B üreticiler, alım talepleri, ithalat, ihracat portalı olarak kendini tanımlayan ve tam da bu işi yapan B2B bir eticaret sitesi. Bysharing’e girdiğinizde sınırlar ortadan kalkıyor. Dünya’nın hemen her yerinden on binlerce kullanıcı B2B Pazar yeri olan bu web sitesinde ürünlerini, firmalarını, sertifikalarını dilediği gibi 7 dilde sergileyebiliyor. Hiç görmediği ve belki hiç göremeyeceği bir müşteri bularak pazarını genişletirken, yeni satış kanallarını bysharing sayesinde oluşturuyor. Konşimento sorgu ekranı ile dış ticaret istihbaratı yaparken, uluslararası ürün Pazar analizleri, Pazar araştırma raporları, ihtiyaç analizlerine ulaşabiliyor. Bu kapsamda ihracatçılari ihthalatçılar, sanayiciler, imalatçılar, üreticiler, tüketiciler, hammadde, mamul ve yarı mamül, yarı işlenmiş ürün arayanlar, fasoncular dahil yüzlerce sektörden firma ve KOBİ ürünlerini uluslararası pazarlarda tanıtmak imkanı bulabiliyor. Geleneksel dış ticaret anlayışı ile çağın ticaret anlayışını yoğuran bysharing.com gibi siteler sayesinde herkes ihracatçı ve ithalatçı olabiliyor.

Diğer taraftan nasıl ki bir insanın doğru konuşabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için, kendini ve karşısındakini tanıyabilmesi için doğru kelimelere ihtiyacı varsa, ticari iletişimle muhatap satış işiyle uğraşanların da doğru kelimeleri bilmeleri ve kullanmaları gerekir. Bu sebeple B2B e-ticaretle ilgilenenlerin mutlaka bilmeleri gereken 44 kelimeyi kısa anlamları ile birlikte yazmaya çalıştık Neden İngilizce olduğunu merak edenlere şunu söyleyelim: E-ticaret dünyasının altyapısını çoğunlukla ABD kökenli yazılım şirketleri kurdu ve büyüttüler. Bu sebeple sanal dünyanın dili de İngilizce. Böyle devam eder mi bilinmez lakin epey süre böyle gidecek gibi gözüküyor.

Açık Artırma (Seller Auction)
Açık Anahtar Altyapısı-AAA (Public Key Infrastructure-PKI )
Açık Eksiltme (Buyer Auction)
Alım Satım Piyasası (Exchange Platform)
Aracı Ortam (Intermediary) B2B Kurumlararası Ticaret (Business to Business E-commerce – bysharing.com)
Tüketiciden Tüketiciye Ticaret C2C (Consumer to consumer)
Dikey E-pazaryeri (Vertical E-marketplace) E-alışveriş Merkezi (E-mall)
E-cüzdan (E-wallet) E-dükkan (E-store) E-ihale (E-auction)
E-ihracat (online ihracat – bysharing.com ) E-iş (E-business) E-pazaryeri (E-marketplace)
E-perakendecilik (E-retailing)
e-ticaret (E-commerce)
EDI (Electronic Data Interchange) Elektronik Katalog (Electronic Catalog) Elektronik Kimlik (Electronic Identity) Elektronik Para (Electronic Cash) Elektronik Pazarlık (Electronic Negotiation) Fiyat Teklif İsteği (Request For Quotation – RFQ)
Hollanda Müzayedesi (Dutch Auction)
İngiliz Müzayedesi (English Auction)
Japon Müzayedesi (Japanese Auction) Kapalı Zarf Müzayedesi (Sealed Bid Auction) Katalog Oluşturma (Making Catalog) Kritik Kitle (Critical Mass) Kurumlararası Satın Alma (Corporate E-sourcing)
Kurumlararası Satış (Corporate E-sales)
Paylaşımcı Ticaret (Collaborative Commerce) Piyasa Oluşturucusu (Market Maker) Son Kullanıcıya Elektronik Satış (B2C): Spot Piyasa (Spot Market Tedarik Merkezi (Maintenance, Repair & Operating Supplies – MRO Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management – SCM) Teklif İsteği (Request for Proposal – RFP)
Ticari Servis Sağlayıcı (E-commerce Service Provider) Tüketiciden Tüketiciye Ticaret (Consumer to Consumer – C2C)
Uygulama Servis Sunucusu (Application Service Provider – ASP)
Genişletilebilir İşaretleme Dili (eXtensible Markup Language-XML) Yatay E-pazaryeri (Horizontal E-marketplace) Yazılı Beklentiler Listesi (RFP)
3D güvenli ödeme (3D Secure)

1 yorum
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir