Hazırlanın Girişimci Oluyoruz !

Dikkat!! Bu içerik aşırı derece ilham yaratır. Türkiye’de kadının ve kadın girişimcilerin haberleriyle her gün karşılaşıyoruz. Ataerkil bir yapıda olmamız sebebiyle kadının toplumdaki değeri hep...

log in

reset password

Back to
log in