Sinsi Pazarlama Nedir ?

Sinsi Pazarlama bir markanın sportif, sosyal ve hatta politik bir olayda, kitleleri ilgilendiren
bir organizasyonda, resmî sponsorluğun söz konusu olduğu durumlarda, rakip başka bir
markanın, bir bedel ödemeden ve yasaları da ihlal etmeden, bir uyanıklık yaparak
kendi ismini de olayla ilgili hale getirme çabası olarak kendinden söz ettirmesidir.

Sinsi Pazarlama Çeşitleri

1.Doğrudan Tuzak
Bir marka hiçbir şekilde sponsor değildir.Fakat kendisini bir olay veya özellikle ilişkilendirerek bundan fayda elde etmeye çalışır.
Yırtıcı Tuzak:Kasıtlı pazar payı elde etmek için girişilen çabalardır.

1994 Kış Olimpiyatlarında (Lillehammer, Norveç) resmî sponsor olan Visa’nın olimpik köyde American Express kartlarının kabul edilmemesi yönündeki girişimi üzerine AmEx haklı olarak “Amerika’lıların Norveç’e gitmek için “visa”(vize)ye ihtiyaçları yok” sloganıyla bir reklâm kampanyası hazırlamış ve American Express kartlarının Norveç’te de geçerli olduğunu duyurmuştu.
Self tuzak; Spor organizasyonu izni olmadan, bir oyun için ücretsiz promosyon T-shirt dağıtması gibi şeyler içerir.

1992 Olimyatlarında Reebok resmî sponsor iken, ABD basketbol takımının basın toplantısına Nike sponsorluk yapmıştı. Nike’nin Michael Jordan’ı, altın madalyasını alırken Reebok logosunu kapatmıştı.

Temalı tuzak; Doğrudan mülkiyet veya olayın resmi sponsoru olma dışında meşru bir bağlantıyı kullanarak bir özellik veya olay ile kendisini ilişkilendirmek için girişilen çabalardır.

 

2.Dolaylı Tuzak

İlişkilendirilebilinir tuzak; İmgeleme veya bir kuruluşun bir spor olayı ya da maddi bağlantıları olduğu bir ima oluşturmak için terminolojinin kullanılmasıdır.Örneğin; Nike Pekin olimpiyatları için ürettiği özel sporcu kıyafetleriyle, olimpiyata sponsormuş gibi bir algı oluşturmuştur.
İsyan tuzak; Bir olay veya yakınındaki sürpriz için sokak tarzı promosyonların dağıtılması.

3.Tesadüfi Tuzak
İstemsiz tuzak; Bir sporcu veya bir takım tarafından tercih edilen ürünlerin tüketiciler tarafından resmi sponsor gibi algılanmasıdır.Örneğin; Olimpiyatlarda yüzücülerin Lazer Mayo tercih etmeleri bir çok kişi tarafından sponsor gibi algılanmasına neden olmuştur.

 

Sinsi Pazarlamanın Aykırı Olmadığı Durumlar
Her sinsi pazarlama uygulaması dava edilmeyebilir. Bir firma, Dünya Kupası münasebetiyle müşterilerinin satınaldığı ürün başına belli bir tutarı, mesela gençler kupası organizasyonuna ödeyeceği vaadine dayalı bir promosyon yapabilir. Bu iddiasını kanıtladığı halde, Dünya Kupası’nın logosunu da kullanmadığı sürece yasaya aykırı bir iş yapmış sayılmaz. Ama zihinlerde Dünya Kupası ile ilişkilendirilir.

 

Hukuki Süreç
Dikkatli davranıldığında, korsanlık ve sahteciliğin aksine, sinsi pazarlama uygulamaları yüzünden firmalar hakkında hukukî olarak fazla bir şey yapılamıyor. Bu tip uygulamalar daha ziyade “etik olmayan hareketler” kapsamında değerlendiriliyor.

 

Alınabilecek Tedbirler
Sponsorluk sözleşmelerini daha dikkatle hazırlamak
Muhtemel bütün fırsatları öngörerek bunları önleyici/ yasaklayıcı maddeleri sözleşmeye yerleştirmek.
Sinsi pazarlama  uygulamaları oyunlara sponsor bulma işini de zorlaştırdığından, oyunları düzenleyen organizasyonlar da bu konuda çaba harcamak durumunda kalmalıdır.

Pazarlama Araştırmasının İşletmenin Örgüt Yapısı İçindeki Yeri

Pazarlama Araştırmasının İşletmenin Örgüt Yapısı İçindeki Yeri

1.)    İşletme pazarlama araştırması görevini pazarlama araştırması bölümüne vermeye karar verebilir.

Pazarlama araştırması için birden fazla tüm gün çalışan araştırmacılar görevlendirilir. Bunların tek görevi araştırma yapmaktır.

2.)    İşletme pazarlama araştırması görevinin araştırmadan başka sorumluluğu olan bir yöneticinin yarı zamanlı sorumluluğuna verebilir.

3.)    Araştırma sorumluluğu işletme dışındaki bir araştırma da kuruluşuna verilebilir.

Araştırmalarda toplanan verilerin özelliği ve kullanılması da bir işletmeden diğerine farklılık gösterir.

Bir işletme teknik araştırma faaliyetlerine katkıda bulunacak biçimde pazarlama araştırması yapma ile ilgili olabilir.

Bir başka işletme ise sadece satış analizi yapan küçük bir araştırmacı grubunu tercih edebilir. Bu nedenlerle araştırma bölümünün çalışmasını bir işletmenin yapısı belirler.

Genellikle pazarlama araştırması bölümü işletmenin örgüt yapısını içinde iki farklı şekilde görmek mümkündür.

 

1.)    Fonksiyonel Temele Dayanan Geleneksel Pazarlama Örgütü

 

Fonksiyonel temele dayanan geleneksel pazarlama örgütü içinde pazarlama araştırması şekilde görüldüğü gibi bir emir komuta zinciriyle pazarlama müdürü kendisine bağlı tüm bölümlerin çalışmalarını koordine eden ve bütünleştiren kişidir. Bu arada araştırma grubu doğrudan pazarlama müdürüne rapor verir.

 

2.)    Emir Komuta Zinciri ile

Pazarlama araştırması birimi pazarlama bölümünden ayrılıp bütünleştirilerek bir üst düzeydeki pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısına şekildeki gibi emir komuta zinciri ile bağlanabilir.

 

İşletmelerde Pazarlama Araştırması Hizmeti Veren Kuruluşlar ;

Pazarlama alanı araştırmasında işletmelere hizmet veren çeşitli kuruluşlar bağlanmaktadır. Bunlar araştırma şirketleri ile reklam ajanslarıdır. Ayrıca üniversitelerin araştırma birimleri ile kamu kurumları da bireysel araştırmalar yaparak araştırmacılara veri sağlar ve verilen hizmetlere genelde şu örnekler verilebilir.

 

 • Tv’de reyting ölçümü
 • İnternet Araştırması
 • Çeşitli mamul araştırması
 • Tüketici yaşam biçimi anketleri
 • Reklam etkinlik araştırmaları
 • Müşteri tatmin araştırmaları
 • Kamuoyu anketleri
 • Perakendeci anketleri

Pazarlama Araştırması Ve Pazarlamanın Bilgi Sistemindeki Rolü

Pazarlama Araştırması

1.)  Pazarlama araştırmaları ve önemi

Pazarlama araştırması ; pazarlamanın tüm yönleriyle ilgili bir kavramdır. Pazarlamadaki önemi pazarlama yöneticisine  Pazar bölümlemesi Pazar seçimi pazarlama programları ve performans ve denetim gibi konularda gerekli doğru güvenilir ve güncel bilgi sağlaması ve karar vermesinde yardımcı olmasıdır.

Pazarlama Araştırması Kavramı

 • Pazarlama araştırması pazarlama problemlerinin teşhis ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik ve objektif olarak toplanması analize edilmesi ve yorumlanmasıdır.

Pazarlama araştırması bilimsel yöntemin pazarlamaya uygulanması yoluyla sorulara cevap bulmaya çalışır ve işletme ile Pazar arasındaki bağlantıyı sağlar. Pazarlama araştırması pazarın kendisini inceleme olan pazarlama araştırmasından farklıdır.

Pazar araştırması pazarın kendisini inceleme olan pazarın araştırmasından farklıdır. Pazar araştırması ise pazarlama fonksiyonlarının tümünü kapsayan mamul veya hizmetlerin satışını etkileyen tüm pazarlama araştırması pazarlama sisteminde iki role sahiptir.

1.)    Pazarlama araştırmasının pazarlama geri bildirim sürecinin bir parçası olarak mevcut pazarlama karmasının etkinliğine ilişkin karar verici veri (bilgi) sağlamasıdır.

2.)    Pazarlama araştırmasının pazardaki yeni fırsatları ortaya çıkarma da temel araş olmasıdır.

 

Pazarlama Araştırması Uygulama Alanları

 • Reklam araştırması

Reklam sloganı araştırmasında medya araştırmasında reklamda etkinlik çalışmalarında

 • Mamul araştırması

Yeni mamul araştırmasında rakip mamullerle ilgili araştırmada fiyatla araştırmasında mamul testinde ambalajlama araştırmasında mevcut mamulle yeni kullanma araştırması alanları ve marka araştırmasında kullanılır.

 • Satış ve Pazar Analizi

Pazar payı analizinde Pazar özelliklerinin belirlenmesinde Pazar potansiyelinin belirlenmesinde dağıtım merkezlerinin yeri seçiminde satış analizinde tüketici araştırmalarında ve tüketici tatminsizliğinde pazarlama araştırması kuruluyor.

 • Ekonomik Araştırmalar

Kısa ve uzun dönemli rahminler araştırmalar kuruluş yeri araştırmaları maliyetlerle ilgili araştırmalar sosyal sorumluluk araştırmaları tüketici çalışmaları ekoloji çalışmaları ve sosyal değerlerin araştırması gibi yapabiliyoruz.

Pazarlama Araştırmasının Pazarlama Bilgi Sistemindeki Rolü

Pazarlama bilgi sistemi karar vericinin sorumluluğuna tarzına ve bilgi gereksinimine göre değişir. Pazarlama bilgi sisteminde pazarlama araştırması ve pazarlama istibarında  çeşitli kaynaklarda kullanılan karar vermede kullanılabilecek bir format da bir araya getirilir ve sunulur. Pazarlama araştırmasına kıyasla pazarlama bilgi sistemi yoluyla daha çok bilgi sağlanır.

Pazarlama Bilgi Sisteminin 4 Alt Sistemi Vardır.

1.)    İşletme İçi Raporlama Sistemi :  Bu sistem yönetime siparişler satış raporları ve pazarlama maliyetleri ve stok düzeyleri gibi verileri sağlamak üzere düzenlenir.

2.)    Pazarlama Araştırma Sistemi : Bu sistemde tüketici gereksinimleri rakip mamulleriyle reklam fiyat ve tutundurma stratejilerine tepkilerle ilgili veriler toplanır

3.)    Çevresel Tarama Sistemi : Pazarlama fırsatlarını etkileyecek pazarlama çevresindeki değişikliklerle ilgili bilgiler toplar. Rekabet teknolojideki değişiklikler sosyal ve kültürel normlardaki değişiklikler sayılabilir. Bu sisteme pazarlama istibat sistemi denir.

4.)    Kamu Bilgi Sistemi : Bu sistem gerçekte çevresel tarama sisteminin bir parçasıdır. Ancak nüfus verileri gibi kamu bilgilerinin varlığı nedeniyle ayrı olarak düşünülmüştür. Çeşitli kamu kurumları Pazar fırsatlarını değerlendirmesinde yararlı olacak veriler sağlar.

Örneğin : Sanayi ve ticaret bakanlığı çeşitli mamul grupları için tüketici harcamalarına ilişkin veriler yayınlar. Bu tür bilgiler bir mamul kategorisi için pazarın büyüklüğünü belirlemede yardımcı olur.